Projekt NiCE pomôže do centier miest priniesť cirkulárny spôsob života

NiCE Novinky

Čo je to cirkulárny životný štýl či cirkulárna spoločnosť? Recyklácia, swapy, znovupoužitie starého, seconhandy či požičovne. Obehový životný štýl prinesie projekt NiCE nielen do centra našej pozornosti, ale hlavne do centier našich miest.

Projekt NiCE sme minulý týždeň odštartovali stretnutím 9 partnerov konzorcia v Budapešti. V pracovných skupinách sme definovali rámce a víziu projektu, jeho riadenie a reportovanie. 

Naša organizácia viedla workoshop a prezentáciu externej komunikácie projektu a Budapeštianska Univerzita si s konzorciom prešla prvé plánované aktivity. Projekt bude trvať 36 mesiacov.  

Pozri si fotografie z prvého stretnutia:

#nichetocentre #circularlifestyles #nicetohave #CooperationIsCentral #InterregCentralEurope


Projekt je podporený programom Interreg CENTRAL EUROPE so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.