Projekt Košice 2.0 odštartoval online Kick Off Meetingom!

Novinky

16. decembra 2020 sa konala úvodná prezentácia projektu Košice 2.0, ktorý je realizovaný vďaka iniciatíve Európskej komisie Mestské inovačné opatrenia (UIA). Košice sú prvým a zatiaľ aj jediným mestom na Slovensku, ktoré vo výzve uspelo. Vďaka tomu nasledujúce obdobie prinesie do Košíc množstvo aktivít zameraných na vznik nových spoluprác, na šírenie povedomia o dôležitosti a možnostiach občianskej participácie, vytvorí sa zázemie pre inovačný potenciál a vzniknú aj vzdelávacie programy pre úradníkov, občanov a študentov. Projekt tiež podporí podnikateľské aktivity.

Viac informácií o projekte Košice 2.0 sa dočítate v sekcii Naše projekty alebo na webovom sídle projektu www.kosice2.sk.

Pozrite si video z úvodného Kick Off Meetingu.