Projekt Ekip podporí rozvoj ekosystémov v KKP

Novinky

Začiatkom júna, sme sa zúčastnili úvodného stretnutia a prvého ko-dizajnoveho workshopu v rámci projektu Ekip (Európska platforma pre politiky v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu, HORIZON-CSA) v švédskom Lunde a dánskom Kodane.

Projekt Ekip vytvorí nástroj na tvorbu politických odporúčaní pre systematickú podporu otvorených inovácii v európskom kreativnom priemysle. Vytvorený model bude neustále podporovať formulovanie a prijímanie odporúčaní pre rozvoj európskych politik, ktoré vytvárajú priaznivé podmienky pre inovácie v oblasti európskeho kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KKP).

Výsledkom bude podpora a poradenstvo, ktoré posilní schopnosť aktérov KKP zapájať sa a prispievať ku komplexným inovačným procesom. CIKE spoločne s partnermi z 12 európskych krajín vytvorí meta-sieť medzi ekosystémami a vytvorí participatívny politický nástroj na podporu rozvoja ekosystémov v KKP.

Aktivity CIKE v rámci projektu Ekip budú plynulo nadväzovať na naše aktivity v organizácii Európskeho inovačného a technologického inštitútu, EIT Culture & Creativity KIC (Knowledge and Innovation Community), ktorého je CIKE spoluzakladateľom. Jeho cieľom je systematicky vytvárať podmienky (grantové schémy, vzdelávacie aktivity, prepájanie medzi sektormi a pod.) na vývoj a budovanie kapacít európskeho a slovenského kreatívneho priemyslu.

#ekip #openinnovation #CCIS #Horizon #Culture&Creativity #EIT #KIC #CIKE #Kosice