Projekt DeuS prináša na mieru šitý formát vzdelávania pre kreatívny sektor

Novinky

Dva roky spolupráce na projekte DeuS priniesli novú metodológiu k odbornému vzdelávaniu a príprave pre oblasť kreatívneho priemyslu. Creative Industry Košice na nej pracovalo spolu s ďalšími desiatimi zahraničnými partnermi.

Základom DeuS metodológie je aj formát Living Labktorý napomáha riešiť aktuálne lokálne výzvy. Pre Košice bola jednou z takýchto výziev dostupnosť kultúry pre všetkých obyvateľov mesta so zameraním na dôchodcov, zdravotne znevýhodnených ľudí a marginalizované skupiny. Novovzniknutá metodológia je ako open-source dostupná na online platforme projektu www.deuscci.eu.

Viac sa dozvieš v priloženej tlačovej správe nižšie.

DeuS – Tlačová správa 2021