Projekt CINEMA vnáša do budovania Kreatívneho centra Košického kraja konceptuálne myslenie

Novinky

Cieľom medzinárodného projektu CINEMA je prinavrátiť život do zanedbaných a opustených priestorov v centre miest. V Košiciach spolupracujeme s rôznorodými partnermi vrátane samosprávy, zástupcov kultúrneho a kreatívneho priemyslu či občianských združení. Vďaka projektu môžeme spolu s Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja Košice prispieť k príprave funkčného modelu fungovania pre novovznikajúce Kreatívne centrum Košického kraja. Pozri si, ako tento proces vnímajú samotní partneri.


Peter Radkoff, riaditeľ  Tabačky Kulturfabrik


Marek Čecho, občianske združenie STROJ
Pali Mészáros, architekt
Peter Beňo, umelec

Projekt je financovaný z Dunajského národného programu 2014 – 2020.