Projekt CIKE Imagine Your City získal podporu EIT

Novinky

Creative Industry Košice uspelo vo výzve Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT). V rámci iniciatívy EIT Community New European Bauhaus, získalo podporu celkovo 6 projektov zameraných na zapojenie občanov do riešení, ktoré transformujú naše mestá.

Spoločný výherný projekt CIKE, Technickej univerzity v Košiciach a občianskeho združenia Východne pobrežie má názov Imagine Your City.  Spolupracovať s EIT budú priamo cez Climate KIC.

Imagine Your City spojí „starých“ a „nových“ obyvateľov Košíc

Imagine Your City zapojí občanov Košíc a vojnových utečencov z Ukrajiny do hľadania kreatívnych riešení pre verejný priestor v súvislosti s ich dočasným útočiskom.

Cez moderované workshopy a stretnutia budú môcť miestni občania a vojnoví utečenci – ako noví obyvatelia mesta, navrhnúť riešenia pre zlepšenie spoločne využívaného priestoru. Počas jednodňového hackathonu budú ich návrhy vyvíjať zapojené firmy. Pre mesto Košice tak vytvoria konkrétne prototypy použiteľných riešení pre zanedbaný verejný priestor. Spolupráca občanov, mesta a podnikateľov sa týmto spôsobom stane príležitosťou využiť participatívny proces mestskej transformácie na budovanie odolnejšej a súdržnejšej komunity pre budúce krízové situácie v celej Európe.

V súlade s poslaním a víziou Nového európskeho Bauhausu pri vytváraní udržateľných miest, EIT podporuje rozvoj inovatívnych a kolaboratívnych modelov miestnych iniciatív, ktoré zvyšujú zapojenie občanov pri riešení miestnych výziev udržateľným a inkluzívnym spôsobom.

Viac o iniciatíve a ďalších výherných projektoch si môžeš prečítať na tomto odkaze:

www.climate-kic.org/news/innovative-climate-projects-part-of-eit-community-new-european-bauhaus-initiative

#CIKE #TUKE #Vychodnepobrezie #EIT #NewEuropeanBauhaus #ClimateKIC #Kosice