Youth 4 Bauhaus

Vzdelávanie a mentoring

O projekte

Youth 4 Bauhaus odkazuje na zelenú iniciatívu Európskej komisie – New European Bauhaus (NEB), spustenú v októbri 2020. Cieľom tejto iniciatívy, inšpirovanej kreativitou, umením a kultúrou, je priniesť do našich miest a spoločných životov Zelenú dohodu pre Európu (European Green Deal).

Ide o spoločné úsilie vybudovať udržateľnú, inkluzívnu a „krásnu budúcnosť“, v ktorej sa vytvára priestor na navrhovanie budúcich spôsobov života. Zdôrazňuje sa pritom potreba prelínania umenia, kultúry, sociálnej inklúzie, vedy a techniky.

Obyvatelia sú jednou z najdôležitejších zainteresovaných strán tejto medzisektorovej iniciatívy. Potrebujú byť preto lepšie informovaní o rôznych témach trvalo udržateľného rozvoja, architektúry, urbanizmu, podnikania, sociológie, ekológie a kultúry. Dôležitú kategóriu v tomto prípade tvoria mladí ľudia. Tí predstavujú budúcnosť a inovatívne prístupy im priblížia možnosti, ako sa zapojiť do zmeny verejných priestorov.

Ciele projektu

Cieľom projektu Youth 4 Bauhaus je posilniť postavenie mladých ľudí v otázkach zmeny v mestách, v ktorých žijú. Zaangažovať ich do verejného priestoru, aby lepšie prezentovali svoje názory na jeho využívanie – udržateľným, zelenším, inkluzívnym spôsobom, v súlade s princípmi zeleného prístupu nového európskeho Bauhausu (krásne, udržateľne a spoločne). Udržateľné urbanistické plánovanie, obnova mestských brownfieldov a nevyužitých priestorov – to všetko je potrebné konzultovať s mladými ľuďmi.  

Aktivity

V rokoch 2022 až 2024 spolu s našími partnermi zorganizujeme: 
  • 4 workshopy a školenia pre mládež
  • 4 podujatia pre miestnych a regionálnych aktérov  
Pripravíme dva výstupy projektu:  

Partneri projektu

  • GEYC – Bukurešť, Rumunsko
  • Teatro Circo de Braga – Braga, Portugalsko
  • CollectiveUp – Gent, Belgicko

Pridružení partneri

  • Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Košice
  
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

Partneri

Ďalšie projekty z kategórie 'Vzdelávanie a mentoring'

Najnovšie články