Youth 4 Bauhaus

Vzdelávanie a mentoring

O projekte

Projekt Youth 4 Bauhaus implementujeme s medzinárodným konzorciom od roku 2022. Tvoríme riešenia pre hlbšie zapojenie mladých ľudí do procesov participácie pri vytváraní verejného priestoru,  zvyšovanie kapacít zúčastnených organizácií pracovať s mladými ľuďmi a v neposlednom rade využívame krásu, inkluzívnosť a udržateľnosť ako tri dôležité kritéria budovania miest budúcnosti. Ako hlavný vizualizačný digitálny nástroj nám slúži program Minecraft Education, ktorý bol vďaka svojej všestrannosti a rozšírenosti medzi mladými ľuďmi najlepšou voľbou pre potreby vizualizácie navrhovaných riešení.

Princípy krásy, inkluzívnosti a udržateľnosti sú troma piliermi iniciatívy Európskej komisie Nový európsky bauhaus New European Bauhaus (NEB). Cieľom iniciatívy, spustenej v roku 2020, je priniesť do našich miest Zelenú dohodu pre Európu (European Green Deal), ktorej cieľom je zníženie emisií o 55% (do roku 2030) a dosiahnutie klimatickej neutrality (do roku 2050).

Projekt má európsky rozmer nielen preto, že pracuje s hodnotami Nového európskeho Bauhausu, ale hlavne z dôvodu, že ho implementuje medzinárodné konzorcium vedené Creative Industry Košice n.o.. Jeho členmi sú Teatro Circo Braga z Portugalska, GEYC z Rumunska a Collective Up z Belgicka. V Košciach je partnerom projektu Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická.

Projekt je financovaný z programu Erasmus+.

Ciele projektu

Projekt Youth 4 Bauhaus si kladie za cieľ posilniť kapacity organizácií konzorcia, zapájať mladých ľudí do diskusií o podobe verejného priestoru v mestách a dedinách tak, aby boli pekné, udržateľné a inkluzívne. V celom procese využívame aj digitálne technológie (program Minecraft Education), aby sme zvýšili príťažlivosť a podporili kreativitu a digitálne zručnosti mladých ľudí. Naše teoretické zistenia a praktické skúsenosti sme zhrnuli v príručkách, ktoré pomôžu všetkým záujemcom o zapojenie mladých ľudí do diskusie o budúcnosti miest, v ktorých žijú.

Aktivity

Pre dosiahnutie cieľov projektu, vyskúšanie, vyladenie a overenie metodológie, sme zorganizovali 4 podujatia. Zúčastnilo sa ich 40 mladých ľudí zo 4 európskych krajín: Slovenska, Belgicka, Rumunska a Portugalska.

Osobitný dôraz sme venovali inkluzívnosti, a preto bola do seminárov zapojená aj mládež s rôznymi handicapmi (autizmus, telesný handicap, nepočujúci, atď.).  Aktivity sme realizovali v Košiciach, Gente (BEL), Bukurešti (ROM) a Brage (PORT). V každom meste bol vytypovaný verejný priestor, ktorý mladí ľudia navštívili a následne vo facilitovanom seminári navrhli svoje riešenia.  Tie boli zachytené a prezentované v ich „Minecraft svete“. Počas niekoľkodňových stretnutí sa naučili diskutovať s rovesníkmi z iných krajín, prezentovať svoje pohľady, porozumeli významu verejného priestoru a hodnotám, na ktorých by mali stáť mestá budúcnosti, aby sa svet posunul v boji s klimatickými zmenami.

 

Okrem tréningových a testovacích aktivít sme zorganizovali aj prvé podujatia na informovanie a zapojenie širšej verejnosti do projektu a jeho výstupov.

11. mája 2023 sme zorganizovali medzinárodnú konferenciu s názvom Youth 4 Bauhaus: Ako participatívne budovať verejný priestor v mestách v Košiciach. Na konferencii partneri predstavili projekt a svoje skúsenosti, priestor dostali aj mladí ľudia zapojení do projektu. Na konferencii zazneli aj výborné prednášky architektky Petry Marko a sociologičky Miloty Sidorovej.

Výstupy projektu

Video Minecraft tutorial

 


Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

Partneri

Ďalšie projekty z kategórie 'Vzdelávanie a mentoring'

Identifikácia nových príležitostí pre rast a rozvoj KKP v Košiciach

Zistiť viac

Training for Artistic Activism – Artivism in the region

Zistiť viac

Najnovšie články