Contact us

Workshopy

O projekte

Workshopy s Creative Industry Košice ti prinášajú možnosť nadviazať na svoje doterajšie kurikulum, aktualizovať svoje poznatky a obohatiť ich o nové oblasti, ktoré si doba vyžaduje. Naše vzdelávacie programy zostavujú profesionáli a prinášajú možnosť učiť sa novým praktickým zručnostiam  v sprievode teoretickej časti. Vedú ich domáci a zahraniční lektori – úspešní odborníci s preukázateľnými výsledkami z praxe.

Workshopy organizujeme celoročne v blokoch, jednorazovo alebo príležitostne počas festivalu Art & Tech Days.

Špecializujeme sa na oblasť projektového manažmentu, podnikania, marketingu, finančníctva a základných právnych poznatkov. Workshopy sú vhodné pre každého začínajúceho podnikateľa, kultúrneho manažéra a ľudí pracujúcich v kreatívnom priemysle.

Počas festivalu Art & Tech Days organizujeme interdisciplinárne aj odbornejšie workshopy pre tých, ktorí to majú „vo veciach jasnejšie“. Workshopy vedú speakri Art & Tech Conference a každý rok sa ich zameranie prispôsobuje téme konferencie.

Pre aktuálne workshopy sleduj Naše projekty na našom webe. Ak máš záujem o intenzívnejšie a celoročné vzdelávanie, pozri si čo je nové v sekcii Mentoring.

Chceš workshopovať?

Si účastník: Máš záujem o celoživotné vzdelávanie, praktické workshopy od ľudí z praxe? Povedz nám svoje tipy a urobíme všetko pre to, aby sme v dohľadnej dobe zorganizovali workshop, ktorý bude spĺňať tvoje potreby. Ak chceš navrhnúť tému workshopu napíš Michaele na michaela.halasz@cike.sk. 

Si spolu-organizátor: Vidíš okolo seba potenciál pre vytvorenie komunity, prípadne už existuje a ty chceš pre ňu niečo spraviť. Hodilo by sa ti zorganizovať meet-up, updatenúť svoje vedomosti alebo stretnúť ľudí vo svojom obore? Zavolať zaujímavých speakrov a zorganizovať talk? Ozvi sa nám, podporíme tvoj nápad praktickou realizáciou.

CIKE má záujem v spoluorganizovaní, nakoľko považujeme za dôležité poznať komunity a ich záujmy. Chceme byť v reálnom obraze, čo sa v Košiciach deje, aby sme vedeli vyhovieť potrebám ľudí z kreatívneho a kultúrneho priemyslu čo najadekvátnejšie.

Si lektor: Máš bohaté skúsenosti z praxe a chceš sa s nimi podeliť? Potrebuješ sa dostať k cieľovke a spoznať ľudí vo svojom obore? Radi ťa zapojíme do vzdelávania podľa formátu, ktorý ti vyhovuje.

Našou prioritou je rozvoj profesionálneho prostredia. Rovnako, ako cez naše aktivity vzdelávame a inovujeme, chceme poskytnúť priestor aj šikovným profesionálom, ktorí sa chcú o svoje vedomosti podeliť, prípadne chcú lokálne prostredie lepšie spoznať.

Marketing a podnikanie

Zorientuj sa vo svete podnikania // 5 x 4h // Marek Lavčák, Anna Bánociová, Viliam Vajda, Radovan Sidor, Slávka Klasová, Peter Čižmár a ďalší

Cieľom série piatich intenzívnych večerných wokshopov je naučiť začínajúcich podnikateľov identifikovať svoj vlastný potenciál, pripraviť si finančný rozpočet, nastaviť cashflow a analyzovať náklady. Zároveň sa naučíš, ako si určiť,  na čom chceš zarábať, ako si vybrať vhodnú právnu formu a osloviť potenciálnych zákazníkov. Na konci kurzu budeš vedieť presne vyselektovať informácie, ktoré sú nevyhnutné na začatie podnikania. Dobrý štart pre každého, kto plánuje rozbehnúť malý biznis.

Predaj svoj produkt online  // 3h // Gabriel Oprendek

Na večernom workshope sa oboznámiš so základnými postupmi pre uvedenie produku v online svete. Zistíš, ako testovať rôzne metódy predaja a propagácie v praxi. Počas troch hodín spoznáš základné marketingové nástroje pre gastro segment, ktoré sú kľúčom k odlíšeniu produktu na trhu.

Základy projektového manažmentu  // 2 x 4h // Rudolf Takáč

Na workshope sa dozvieš, aká je úloha manažéra pri tvorbe dobrého tímu, s kým sa do podnikania netreba púšťať a aké sú najčastejšie chyby pri príprave postupu akéhokoľvek projektu. Rovnako sa dozvieš, čo všetko je dôležité, ak chceš, aby sa z tvojho podnikania stala úspešná firma.

K ďalším podtémam workshopu preto patrí aj správne určenie všetkých zúčastnených a ich očakávania, to ako predvídať možné riziká a eliminovať ich i ako riadiť svoj projekt s nadhľadom a bez vyčerpávajúcich detailov.

Design Sprint by CIKE // 2 celé dni // Braňo Frk, Matúš Draganovský

V design sprint by CIKE si prakticky vyskúšaš metodológiu spolu vytvárania co-create/co-design. Tento workshop tímovej metodiky učí rýchlo sa rozhodovať, efektívne testovať produkt, či službu a tvorivo riešiť problémy a príležitosti. Jej autorom je Jake Knapp z Google Ventures a ponúka inovatívne a tvorivé riešenia problémov aj firmám ako Twitter, Medium, iPhone, Google alebo Slack.

Art & Tech Workshops 2017

Build Your Game Pitch // 4h // Stéphan Assadourian (CA)

Workshop pre tvorcov hier, amatérov aj profesionálov, ktorí sa zaujímajú o vytváranie videohier a transformáciu hernej myšlienky na víziu, následné premietnutie do "investorov". Na workshope si vytvoríš víziu a s ňou vlastné hracie pole. Dosiahneš jasnosť a súdržnosť, zatiaľ čo naštartuješ hru podľa vlastného gusta.

Introduction to Discovery UX Research // 7h // Zsuzsa Kovács

Bez ohľadu na to, akú metodológiu tvoja spoločnosť používa, porozumieť cieľovému publiku a zapojiť do nej svojich budúcich alebo už existujúcich zákazníkov, by malo byť jedným z kľúčových krokov v procese. "Discovery research" ti pomáha uistiť sa, že problémy ktoré riešiš, riešiš správne a zároveň zdokonaľuješ životy svojich používateľov. Aby si k tomu dospel, musíš sa najskôr ponoriť do problému, pochopiť ho a empaticky sa vcítiť do ľudí, pre ktorých daný produkt vytváraš. Workshop pre komunikátorov, rešeršérov, novinárov, biznis ľudí, UX dizajnérov, študentov... 

Workshop klasickej filmovej animácie pre deti - Loop de Loop // 7h // Andrej Kolenčík

Workshop animácie pre deti od 7 rokov. Deti si vytvoria krátky kreslený film/loop pomocou klasickej kreslenej animácie. Najskôr sa oboznámia s princípmi tvorby, potom s konkrétnymi príkladmi a nasledovať bude individuálna tvorba. Na záver sa detské kresby spracujú do záverečného videa - krátkeho filmu. Workshopy Art & Tech Kids patria k tým najobľúbenejším. 

Introduction to work with TouchDesigner - Tools for Art and Interaction // 2 x 4,5h // Alex Guevara (PE)

TouchDesigner je vizuálna vývojová platforma, ktorá ti poskytne nástroje na vytváranie efektných vizualizácii v reálnom čase. Či už vytvárate interaktívne mediálne systémy, architektonické projekcie, VJing alebo rýchle prototypovanie tvojho najnovšieho kreatívneho nápadu, TouchDesigner je platforma, ktorá toto všetko dokáže. 

Art & Tech Workshops 2018

Media Communication for Music Festivals // 7h // Luis Fernandes (PT), Canal 180

Workshop predstavuje stratégie a príklady cross-media marketingu, tvorby obsahu a strategickej distribúcie na projektoch vyvinutých v spolupráci s hudobnými festivalmi. Zameriava sa na prípadové štúdie ako NOS Primavera Sound, aby preskúmal príklady inovatívnych mediálnych stratégií.

V kontraste s tradičnou komunikačnou stratégiou veľkých festivalov, ktorá býva štruktúrovaná v rámci celoročnej komunikácie postavenej na postupnom avizovaní potvrdených umelcov, NOS Primavera Sound pracuje s prístupom, v rámci ktorého promuje premyslený obsah v krátkom časovom období.

Machine Learning for Artists // 7h // Gene Kogan (USA)

Workshop pre umelcov, dizajnérov, kóderov a kreatívcov ti predstaví machine learning z iného pohľadu. Účastníci sa naučia používať neurónové siete na vytváranie real-time interakcií, ktoré sa používajú pri práci s videom, inštaláciami, živou hudbou a interaktívnym dizajnom. Či už je to mapovanie rečových vzorov do efektov obrazových glitchov, alebo premeny pohybov tela na akordové zmeny v elektronickej hudbe, každý nájde efekt, ktorý ho/ju zaujme.

Stop-motion workshop pre deti // 4h // Matej Mazák

Workshop stop-motion animácie pre deti od 6 rokov. Deťom ukážeme, že na špeciálne filmové efekty nepotrebujú vybavenie profesionála. Stačí fotoaparát a kus predstavivosti. Zoznámime ich s technikou stop motion a umožníme vyrobiť si krátke video podľa vlastnej fantázie, samozrejme pod vedením profesionálneho animátora.

Pohybový workshop súčasného tanca // 3h // Stanislav Dobák

Trojhodinový workshop rozdelený do troch blokov sa zameriava na tanečné princípy a techniky, ktoré Stanislav Dobák rozvíjal počas niekoľkých rokov svojej aktívnej tanečnej kariéry. Po ukončení štúdia tanca na belgickej P.A.R.T.S a fotografie na britskej University of Hertfordshire skúmal možnosti prepojenia filmu a tanca. Snaží sa o implementovanie filmového žargónu do pohybového slovníka účastníkov workshopu a tak prináša nový zážitok pre telo a myseľ.

Vizualizácia dát // 7h // Mladý pes

Každý marketér, novinár, vedec ale aj pracovník v kultúre sa pýta sám seba ako zaujať a efektívne informovať. Ľudia majú menej času a sú viac rezistentní na dôležité témy, ktoré sa ich týkajú. Práve vizualizácia dát, súvislostí a problémov môže dopomôcť k pochopeniu a vysvetleniu aj náročnejších tém. Vizualizácia môže taktiež fungovať ako vedecký nástroj, ktorý pomôže odhaliť súvislosti medzi jednotlivými údajmi.

Máš záujem o niektorý z našich workshopov alebo by si jeden z nich rád facilitoval?

Napíš nám!

Mesto Košice vyhlasuje grantovú výzvu pre kultúrne a kreatívne odvetvia.

Zistiť viac