Viac info

Vzdelávacie workshopy a semináre

O projekte

Od čias projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 organizujeme vzdelávacie workshopy a semináre pre profesionálov z rôznych sfér. Naším cieľom je poskytnúť im príležitosť získať nové informácie, novinky a zručnosti, odlíšiť sa na trhu a získať konkurenčnú výhodu.

Lektori

Vzdelávacie workshopy a semináre sú zostavené a vedené domácimi ale aj zahraničními odborníkmi s preukázateľnými výsledkami z praxe.

Obsah

V rámci vzdelávacích programov sa lektori venujú teórii a praktickým zručnostiam v oblastiach ako sociálne médiá a marketing, crowdsourcing a crowdfunding, gamifikácia, základy finančníctva, podnikanie, startupy, komečné aktivity, konkurencieschopnosť a mnohé ďalšie.

Minulé ročníky

Zorientuj sa vo svete podnikania

Lektori: Marek Lavčák, Anna Bánociová, Viliam Vajda, Radovan Sidor, Slávka Klasová, Peter Čižmár

Päťdňový kurz zameraný na zorientovanie sa v tých najdôležitejších otázkach a krokoch vo sfére financií, duševnom vlastníctve a marketingu.

oprendek workshop
Predaj svoj produkt online

Lektor: Gabriel Oprendek

Workshop zameraný na oboznámenie sa so základnými postupmi a testovanie rôznych metód v praxi.

rudolf takáč
Základy projektového manažmentu

Lektor: Rudolf Takáč

Workshopy zamerané na úlohu manažéra pri tvorbe dobrého tímu a najčastejšie chyby pri príprave postupu akéhokoľvek projektu.

design sprint
Design Sprint by CIKE

Lektori: Braňo Frk, Matúš Draganovský

Workshop využil metodiku úspešného svetového formátu Design Sprint, ktorý pomáha prísť na inovatívne riešenia aj firmám ako Twitter, Medium, iPhone, Google alebo Slack.

atd workshop
Workshopy na Art & Tech Days 

Odborné workshopy v rámci festivalu mediálneho umenia, technolóhií a digitálnej kultúry.

  • Media Communication for Music Festivals  – Luis Fernandes (PT)
  • Machine Learning for Artists – Gene Kogan (USA)
  • Stop-motion workshop pre deti – Matej Mazák
  • Pohybový workshop súčasného tanca – Stanislav Dobák
  • Vizualizácia dát – Mladý pes

V prípade akýchkoľvek otázok nám pokojne napíš.

Napíš nám