In progress

Home Residency

O projekte

CIKE vedie dvojmesačnú rezidenciu, počas ktorej piati košickí umelci a umelkyne tvoria priamo z ich domovov. Koncom júna si tak budeš môcť pozrieť práce týchto kreatívcov:

 

 

 

 

 

 

Tematické okruhy

Umelci vytvoria diela v nasledujúcich tematických okruhoch:

 • HUMOR V KRITICKOM ČASE

Zaujíma ťa migrácia, kontaktné zóny, interkultúrny konflikt a dialóg, budovanie kolektívnej identity a súdržnosť komunít v súčasnej Európe? Humor ako estetický prístup a participatívne umenie ako metóda tvorby sú využívané na vedenie interakcie, dialógu a spolupráce medzi komunitami. Uzavretie hraníc štátov znemožnilo migráciu pre veľkú časť sveta, alebo ju zúžilo len na nutný návrat domov. Dnes sú pre mnohých z nás hranicou aj steny nášho bytu, bezpečná osobná vzdialenosť či rúško. Tento stav prináša množstvo nevyriešených otázok. Ako dlho bude trvať táto situácia a ako sa s ňou vieme vysporiadať v čase? Čo to znamená pre ľudí, ktorí v súčasnosti migrujú a hranice sa pre nich hermeticky uzavreli, alebo pre tých, ktorých živobytie závisí na migrácii? Ako sa s tým vysporiadajú marginalizované skupiny? A čo to znamená pre komunity vo všeobecnosti? Vieme sa ešte na celú situáciu pozrieť s humorom? 

Kľúčové slová: umelecká rezidencia, hranice, migrácia, kontaktné zóny, miesta multikultúrnych interakcií, konfliktné zóny, interkultúrny dialóg, medzi-komunitné vzťahy, vylúčené komunity a integrácia, humor ako prostriedok umeleckej praxe, humor ako prostriedok komunikácie medzi komunitami, participatívne umenie

 • SOLIDARITOU K NOVEJ BUDÚCNOSTI

Terajšia kríza primäla mnohých ľudí k solidarite a starostlivosti o druhých. Sami, síce izolovaní, intenzívne premýšľame nad spôsobmi, ako vytvoriť novú budúcnosť nielen v oblasti zdravotnej starostlivosti, ale aj v politike, ekonomických vzťahoch a kultúre. Aká je hodnota digitálnych prostriedkov, ktoré sa pre nás stali nevyhnutnými, a umožňujú nám slobodný prístup k informáciám, zdieľaniu open-source dizajnov a podporu komunít či ľudí v núdzi? Zvýšeným používaním internetu a sociálnych sietí na druhej strane zdieľame množstvo informácií o sebe s veľkými spoločnosťami. Sledovanie pohybu prostredníctvom dát sa stalo “novým normálom” pre zrýchlenie boja proti vírusu a nástrojom štátu pre udržanie verejného zdravia. Ako môže izolácia v digitálnej realite pomôcť rozvíjať kreativitu? Ako si môžeme ako občania zachovať svoju identitu a zároveň byť v kontakte s inými? Ako sa postaviť za práva seba či iných v digitálnej demokracii?

Kľúčové slová: dáta, digitálna demokracia, open-source, kultúrny výskum, solidarita, komunita, izolácia

 • KULTÚRA AKO NÁSTROJ PRE POROZUMENIE A PARTICIPÁCIU

Komunity umelcov v súčasnosti reagujú pretvorením kreatívnych centier na “makerspaces”, teda dielne, ktoré pomáhajú pokryť nedostatky zdravotníckeho materiálu výrobou ochranných textilných, či 3D tlačených masiek, alebo dezinfekčných prostriedkov. Zároveň sú však práve tieto komunity ohrozené výpadkom príjmov a zhoršením životnej situácie. Ako môžeme vytvoriť lepšie podmienky pre fungovanie lokálnych kultúrnych centier a miestnych umelcov v spolupráci so samosprávami a vládami po kríze? Akú utopickú budúcnosť si v tejto chvíli vieme predstaviť? Ako vytvárať aktívny verejný kultúrny priestor v čase izolácie?

Kľúčové slová: kultúra, kultúrne centrá, kultúrny výskum, komunita, samosprávy, spolupráca

 • UMENIE AKO REFLEXIA SÚČASNÉHO STAVU

Jednou z charakteristík umenia je jeho schopnosť reagovať na aktuálne dianie. Subjektívne, kriticky či oslavne. Umelci vždy patrili k hybnej sile akcelerujúcej zmeny v našich krajinách. Je to možné aj dnes? Je súčasná ekonomická, spoločenská či politická situácia natoľko vyhrotená, aby ju umenie dokázalo dostatočne a vierohodne reflektovať? Môže umenie v kritických časoch reprezentovať kolektívne vedomie?

Kľúčové slová: umelecká rezidencia, izolácia, obmedzenia, inšpirácia, kreativita, subjektivita, vnímanie, komplexnosť, komunita vs individualita, spolupráca

Štipendium

Dvojmesačná rezidencia zahŕňa štipendium v celkovej výške 1000 EUR. Individuálne štipendium je pridelené piatim vybraným rezidentom a je poskytnuté na mesačnej báze (t.j. podpora v mesiaci máj – 500 EUR, podpora v mesiaci jún – 500 EUR).

Pre koho je rezidencia určená?

Štipendium je pre profesionálnych umelcov/umelkyne či kreatívcov aktívne pôsobiacich v jednej z týchto oblastí: 

 • Film
 • Performatívne umenie
 • Architektúra a dizajn
 • Grafický dizajn
 • Literatúra 
 • Kurátorstvo
 • Vizuálne umenie
 • Konceptuálne umenie
 • Media a sound art
 • Hudba
 • Site-specific a time-based art
 • Umelecká kritika
 • Kultúrny výskum
 • Gaming
 • Iné

Priebeh rezidencie a výstup

Priebeh rezidencie je prispôsobený potrebám vybraných účastníkovV rámci rezidencie musia zvládnuť:

 • Minimálne jednu online prezentáciu v priebehu projektu. Forma prezentácie závisí od typu projektu, môže byť vo forme live prenosu prednášky, workshopu alebo inej formy interaktívneho výstupu, ktorý sa dá zrealizovať online, ďalej to môže byť vo forme videa, textu a pod.
 • Individuálnu prezentáciu projektu – výstupu a zhrnutie projektu vo forme blogového príspevku po skončení rezidencie
 • Skupinovú diskusiu v závere projektu s ďalšími účastníkmi rezidencie.

Umelecké rezidencie často zahŕňajú možnosť zdieľania, konzultácií a spoluprác. Domácou rezidenciou by sme teda radi podporili networking a aktívnu spoluprácu medzi vybranými účastníkmi.

 


Projekt je spolufinancovaný z programu Európskej únie Kreatívna Európa.

Ak chceš o programe vedieť viac, tak neváhaj a napíš nám.

Napíš nám

Partneri