Urban Talks

Creativity for Business

O projekte

Cieľom projektu je vytvoriť platformu pre otvorený dialóg medzi samosprávou a podnikateľským sektorom, vďaka ktorej budú môcť účastníci spoločne hľadať riešenia na mestské výzvy a prispieť k odolnosti mesta.

Zámer

Mestá po celej Európe bojujú s nedostatočnou občianskou participáciou, nedostatkom dôvery vo verejné inštitúcie a nárastom populizmu. Podpora a investície do kreatívnych odvetví častokrát nemali požadovaný dopad na miestnu ekonomiku a nezvýšili angažovanosť miestnych aktérov. Prostredníctvom tohto projektu preto chceme:

 1. odstrániť bariéry medzi samosprávou a podnikateľským sektorom;
 2. vytvoriť platformu, kde môžu obe strany diskutovať o mestských výzvach;
 3. podporiť budovanie kapacít miestneho podnikateľského sektoru tým, že jeho zástupcov uvedieme do procesov „co-creation“ metódy (tzv. spolutvorba) a podnietime v nich tvorivé nekonvenčné myslenie.

Podujatia

Projekt pozostáva z ôsmich podujatí pod názvom Urban Talks, ktoré budú prebiehať od júna do augusta 2021 v komplexe Kasární/Kulturparku v Košiciach. Každé podujatie bude tematicky ladené a vedené skúseným moderátorom v danej oblasti. Urban Talks sú určené najmä pre ľudí z podnikateľskej sféry, samosprávy a ďalších cieľových skupín odvíjajúcich sa od aktuálnej témy. Hlavné témy:

 • mestský rozvoj
 • participatívny prístup
 • spolupráca a spolutvorba („co-creation“ metóda)
 • sociálne inovácie a spoločenská zodpovednosť firiem (CSR)
 • zdieľanie know-how
 • malé a stredné podniky, startupy a miestny ekosystém
 • cirkulárna ekonomika
 • environmentálna zodpovednosť firiem

Urban Talks

Urban Talk: Košice – An Emerging Tech Hub? | 15. júna 2021, 14:45

Prvý Urban Talk prebehne online a bude zameraný na výzvy, ktorým čelí región východného Slovenska. Prostredníctvom otvoreného dialógu medzi samosprávou a podnikateľským sektorom prispejeme k tvorbe aktívneho lokálneho ekosystému. Vytvorenie platformy, vďaka ktorej sa môžu stretnúť a diskutovať o svojich rôznych názoroch a spoločných cieľoch, je prvým krokom k lepšej a udržateľnejšej budúcnosti.

Prvé podujatie predstaví medzisektorovú spoluprácu. Hostia budú diskutovať o potenciáli mesta a regiónu a poskytnú podnikateľskému sektoru príležitosť stať sa aktívnou súčasťou regionálneho inovačného ekosystému.

Hostia:

 • Marcel Gibóda, námestník primátora mesta Košice
 • Matej Ovčiarka, vedúci odboru regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia úradu Košického samosprávneho kraja
 • Anton Marcinčin, spoluzakladateľ Regionálny rozvoj teraz!
 • Eduard Donauer, splnomocnenec primátora pre strategické plánovanie hlavného mesta SR Bratislavy

Moderuje: Martin Mudrák

Viac informácií o podujatí a spôsobe registrácie nájdeš na tomto odkaze.

 

Urban Talk: Bravo Hub – potential for business development? | 14. júla 2021, 17:00

Druhý Urban Talk bude zameraný na dôležitosť rozvoja podnikateľskej komunity, ktorá vzniká napríklad aj v priestoroch Bravo Hubu v Kasárňach. O dôležitosti networkingu, lokálneho podnikateľského potenciálu a vzájomnej spolupráci budú diskutovať:

 • Marek Lavčák, moderátor diskusie, Startup Centrum Košice o.z.
 • Michal Hladký, riaditeľ neziskovej organizáce Creative Industry Košice
 • Tomáš Petraško, riaditeľ príspevkovej organizácie mesta Košice K13 – Košické kultúrne centrá

Viac informácií o podujatí nájdeš na tomto odkaze.

 

Urban Talk: Towards a Sustainable Future – It Takes Two to Tango | 26. júla 2021, 17:00

Tretia diskusia zo série Urban Talk otvára otázku udržateľnosti rozvoja Košíc, zelenej ekonomiky, pretekov k nulovej uhlíkovej stope a výziev zodpovednej výroby. Nakoľko zelená je budúcnosť regiónu s najväčšou CO emisiou v krajine? O dôležitosti spolupráce mesta a priemyslu pri týchto a ďalších témach diskutujú spolutvorca zelenej stratégie pre mesto Košice a minister demagógie Východného pobrežia spolu so zástupcom najväčšieho zamestnávateľa, ale taktiež znečisťovateľa v kraji:

 • Juraj Sabol, generálny manažér pre stratégiu v spoločnosti U.S. Steel Košice
 • Mišo Hudák, zakladateľ OZ Východné pobrežie / Odborník pre strategické plánovanie mesta Košice
 • Martin Mudrák, moderátor diskusie, AmCham Slovakia

Viac informácií o podujatí nájdeš na tomto odkaze.

 

Urban Talk: How can cross-sectoral collaboration help move Košice forward? | 5. augusta 2021, 17:00

Ako môže medzisektorová spolupráca posúvať Košice vpred? V poradí štvrtá diskusia série Urban Talks sa venuje dôležitosti medzisektorových partnerstiev. O potrebe spolupráce pri napĺňaní vízie úspešných Košíc diskutujú zástupcovia mesta, IT a tretieho sektora.

 • Richard Dlhý, zástupca riaditeľa Magistrátu mesta Košice
 • Monika Kočiová, riaditeľka Košickej regionálnej komory SOPK
 • Stanislav Mucha, riaditeľ marketingu a PR, Ness Košice
 • Martin Mudrák, moderátor diskusie, AmCham Slovakia

Viac informácií o podujatí nájdeš na tomto odkaze.

 

Urban Talk: Leadership and Urban Development | 3. septembra 2021, 18:00

Do ďalšej diskusie zo série Urban Talks pozývame primátorov troch najväčších miest Slovenska. Spoločne sa pozrieme na úlohu Leadershipu v mestskom rozvoji. Prediskutujeme to, ako hostia chápu Leadership, či sa im darí byť príkladom a napĺňať víziu mesta, ktoré reprezentujú. Budeme hovoriť aj o tom, ako skladajú a vedú svoj tím, čo takáto pozícia znamená.

 • Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov
 • Matúš Vallo, primátor mesta Bratislava
 • Jaroslav Polaček, primátor mesta Košice
 • Michal Hladký, moderátor diskusie, Creative Industry Košice
Na podujatie je potrebné sa vopred zaregistrovať.

 

Urban Talk: Women Leaders | 27. septembra 2021, 18:30

Ďalšia diskusia zo série Urban Talks bude pokračovať v téme Leadership. Tentokrát sa na túto tému pozrieme optikou Women Leaders – troch líderiek pôsobiacich v rôznych sektoroch. Pozvanie do Urban Talku prijali:

 • Jana Knežová, vedúca Odboru kultúry Košického samosprávneho kraja
 • Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie
 • Barbora Ruščin, Chief Experience Officer, Tatra Banka
 • Moderátor diskusie: Michal Hladký, riaditeľ Creative Industry Košice
Na online podujatie je potrebné sa vopred zaregistrovať.

 

Urban Talk s Petrom Kroppom – hlavným architektom mesta Košice | 28. septembra 2021, 18:30

Predposledná diskusia zo série Urban Talks prinesie rozhovor s čerstvo vymenovaným hlavným architektom mesta Košice Petrom Kroppom. Diskusiu o jeho očakávaniach, o vízii pre Košice a pre územné plánovanie bude moderovať Michal Hladký – riaditeľ Creative Industry Košice.

Podujatie sa bude konať online a je naň potrebné sa vopred zaregistrovať.

 

Urban Talk: Spolupráca v inováciách – Inovácie v spolupráci | 30. septembra 2021, 17:00

Záverečná diskusia série Urban Talks bude venovaná téme medzisektorovej spolupráce v oblasti modernizácie podnikania a spoločnosti.
Pozvanie do diskusie prijali hostia:

 • Peter Šoltés, CEO, PROMISEO
 • Peter Blaas, Business Development Director, ANTIK Technology

Diskusiu moderuje Martin Mudrák, AmCham Slovakia. Je košická pôda pripravená na zrod digitálnej spoločnosti? Kde sú naše „jednorožce“? Ako vyzerá miestna spolupráca sektorov v otázke inovačných snáh?

Podujatie sa bude konať online a je naň potrebné sa vopred zaregistrovať.


Tento projekt je podporený Medzinárodným centrom pre súkromné podnikanie so sídlom vo Washington, D.C.

Partneri

Ďalšie projekty z kategórie 'Creativity for Business'

Identifikácia nových príležitostí pre rast a rozvoj KKP v Košiciach

Zistiť viac

Training for Artistic Activism – Artivism in the region

Zistiť viac

Najnovšie články