Viac info

Urban Talks

O projekte

Cieľom projektu je vytvoriť platformu pre otvorený dialóg medzi samosprávou a podnikateľským sektorom, vďaka ktorej budú môcť účastníci spoločne hľadať riešenia na mestské výzvy a prispieť k odolnosti mesta.

Zámer

Mestá po celej Európe bojujú s nedostatočnou občianskou participáciou, nedostatkom dôvery vo verejné inštitúcie a nárastom populizmu. Podpora a investície do kreatívnych odvetví častokrát nemali požadovaný dopad na miestnu ekonomiku a nezvýšili angažovanosť miestnych aktérov. Prostredníctvom tohto projektu preto chceme:

 1. odstrániť bariéry medzi samosprávou a podnikateľským sektorom;
 2. vytvoriť platformu, kde môžu obe strany diskutovať o mestských výzvach;
 3. podporiť budovanie kapacít miestneho podnikateľského sektoru tým, že jeho zástupcov uvedieme do procesov „co-creation“ metódy (tzv. spolutvorba) a podnietime v nich tvorivé nekonvenčné myslenie.

Podujatia

Projekt pozostáva z ôsmich podujatí pod názvom Urban Talks, ktoré budú prebiehať od júna do augusta 2021 v komplexe Kasární/Kulturparku v Košiciach. Každé podujatie bude tematicky ladené a vedené skúseným moderátorom v danej oblasti. Urban Talks sú určené najmä pre ľudí z podnikateľskej sféry, samosprávy a ďalších cieľových skupín odvíjajúcich sa od aktuálnej témy. Hlavné témy:

 • mestský rozvoj
 • participatívny prístup
 • spolupráca a spolutvorba („co-creation“ metóda)
 • sociálne inovácie a spoločenská zodpovednosť firiem (CSR)
 • zdieľanie know-how
 • malé a stredné podniky, startupy a miestny ekosystém
 • cirkulárna ekonomika
 • environmentálna zodpovednosť firiem

Urban Talks

Urban Talk: Košice – An Emerging Tech Hub? | 15. júna 2021, 15:15

Prvý Urban Talk prebehne online a bude zameraný na výzvy, ktorým čelí región východného Slovenska. Prostredníctvom otvoreného dialógu medzi samosprávou a podnikateľským sektorom prispejeme k tvorbe aktívneho lokálneho ekosystému. Vytvorenie platformy, vďaka ktorej sa môžu stretnúť a diskutovať o svojich rôznych názoroch a spoločných cieľoch, je prvým krokom k lepšej a udržateľnejšej budúcnosti.

Prvé podujatie predstaví medzisektorovú spoluprácu. Hostia budú diskutovať o potenciáli mesta a regiónu a poskytnú podnikateľskému sektoru príležitosť stať sa aktívnou súčasťou regionálneho inovačného ekosystému.

Hostia:

 • Marcel Gibóda, námestník primátora mesta Košice
 • Matej Ovčiarka, vedúci odboru regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia úradu Košického samosprávneho kraja
 • Anton Marcinčin, spoluzakladateľ Regionálny rozvoj teraz!
 • Eduard Donauer, splnomocnenec primátora pre strategické plánovanie hlavného mesta SR Bratislavy

Moderuje: Martin Mudrák

Viac informácií o podujatí a spôsobe registrácie nájdeš na tomto odkaze.

 


Tento projekt je podporený Medzinárodným centrom pre súkromné podnikanie so sídlom vo Washington, D.C.

Prečítaj si viac o Medzinárodnom centre pre súkromné podnikanie na ich oficiálnej stránke.

www.cipe.org

Partneri