Viac info

Urban Talks

O projekte

Cieľom projektu je vytvoriť platformu pre otvorený dialóg medzi samosprávou a podnikateľským sektorom, vďaka ktorej budú môcť účastníci spoločne hľadať riešenia na mestské výzvy a prispieť k odolnosti mesta.

Zámer

Mestá po celej Európe bojujú s nedostatočnou občianskou participáciou, nedostatkom dôvery vo verejné inštitúcie a nárastom populizmu. Podpora a investície do kreatívnych odvetví častokrát nemali požadovaný dopad na miestnu ekonomiku a nezvýšili angažovanosť miestnych aktérov. Prostredníctvom tohto projektu preto chceme:

 1. odstrániť bariéry medzi samosprávou a podnikateľským sektorom;
 2. vytvoriť platformu, kde môžu obe strany diskutovať o mestských výzvach;
 3. podporiť budovanie kapacít miestneho podnikateľského sektoru tým, že jeho zástupcov uvedieme do procesov „co-creation“ metódy (tzv. spolutvorba) a podnietime v nich tvorivé nekonvenčné myslenie.

Podujatia

Projekt pozostáva z ôsmich podujatí pod názvom Urban Talks, ktoré budú prebiehať od júna do augusta 2021 v komplexe Kasární/Kulturparku v Košiciach. Každé podujatie bude tematicky ladené a vedené skúseným moderátorom v danej oblasti. Urban Talks sú určené najmä pre ľudí z podnikateľskej sféry, samosprávy a ďalších cieľových skupín odvíjajúcich sa od aktuálnej témy. Hlavné témy:

 • mestský rozvoj
 • participatívny prístup
 • spolupráca a spolutvorba („co-creation“ metóda)
 • sociálne inovácie a spoločenská zodpovednosť firiem (CSR)
 • zdieľanie know-how
 • malé a stredné podniky, startupy a miestny ekosystém
 • cirkulárna ekonomika
 • environmentálna zodpovednosť firiem

Urban Talks

Urban Talk: Košice – An Emerging Tech Hub? | 15. júna 2021, 14:45

Prvý Urban Talk prebehne online a bude zameraný na výzvy, ktorým čelí región východného Slovenska. Prostredníctvom otvoreného dialógu medzi samosprávou a podnikateľským sektorom prispejeme k tvorbe aktívneho lokálneho ekosystému. Vytvorenie platformy, vďaka ktorej sa môžu stretnúť a diskutovať o svojich rôznych názoroch a spoločných cieľoch, je prvým krokom k lepšej a udržateľnejšej budúcnosti.

Prvé podujatie predstaví medzisektorovú spoluprácu. Hostia budú diskutovať o potenciáli mesta a regiónu a poskytnú podnikateľskému sektoru príležitosť stať sa aktívnou súčasťou regionálneho inovačného ekosystému.

Hostia:

 • Marcel Gibóda, námestník primátora mesta Košice
 • Matej Ovčiarka, vedúci odboru regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia úradu Košického samosprávneho kraja
 • Anton Marcinčin, spoluzakladateľ Regionálny rozvoj teraz!
 • Eduard Donauer, splnomocnenec primátora pre strategické plánovanie hlavného mesta SR Bratislavy

Moderuje: Martin Mudrák

Viac informácií o podujatí a spôsobe registrácie nájdeš na tomto odkaze.

 

Urban Talk: Bravo Hub – potential for business development? | 14. júla 2021, 17:00

Druhý Urban Talk bude zameraný na dôležitosť rozvoja podnikateľskej komunity, ktorá vzniká napríklad aj v priestoroch Bravo Hubu v Kasárňach. O dôležitosti networkingu, lokálneho podnikateľského potenciálu a vzájomnej spolupráci budú diskutovať:

 • Marek Lavčák, moderátor diskusie, Startup Centrum Košice o.z.
 • Michal Hladký, riaditeľ neziskovej organizáce Creative Industry Košice
 • Tomáš Petraško, riaditeľ príspevkovej organizácie mesta Košice K13 – Košické kultúrne centrá

Viac informácií o podujatí nájdeš na tomto odkaze.

 

Urban Talk: Towards a Sustainable Future – It Takes Two to Tango | 26. júla 2021, 17:00

Tretia diskusia zo série Urban Talk otvára otázku udržateľnosti rozvoja Košíc, zelenej ekonomiky, pretekov k nulovej uhlíkovej stope a výziev zodpovednej výroby. Nakoľko zelená je budúcnosť regiónu s najväčšou CO emisiou v krajine? O dôležitosti spolupráce mesta a priemyslu pri týchto a ďalších témach diskutujú spolutvorca zelenej stratégie pre mesto Košice a minister demagógie Východného pobrežia spolu so zástupcom najväčšieho zamestnávateľa, ale taktiež znečisťovateľa v kraji:

 • Juraj Sabol, generálny manažér pre stratégiu v spoločnosti U.S. Steel Košice
 • Mišo Hudák, zakladateľ OZ Východné pobrežie / Odborník pre strategické plánovanie mesta Košice
 • Martin Mudrák, moderátor diskusie, AmCham Slovakia

Viac informácií o podujatí nájdeš na tomto odkaze.

 

Urban Talk: How can cross-sectoral collaboration help move Košice forward? | 5. augusta 2021, 17:00

Ako môže medzisektorová spolupráca posúvať Košice vpred? V poradí štvrtá diskusia série Urban Talks sa venuje dôležitosti medzisektorových partnerstiev. O potrebe spolupráce pri napĺňaní vízie úspešných Košíc diskutujú zástupcovia mesta, IT a tretieho sektora.

 • Richard Dlhý, zástupca riaditeľa Magistrátu mesta Košice
 • Monika Kočiová, riaditeľka Košickej regionálnej komory SOPK
 • Stanislav Mucha, riaditeľ marketingu a PR, Ness Košice
 • Martin Mudrák, moderátor diskusie, AmCham Slovakia

Viac informácií o podujatí nájdeš na tomto odkaze.

 

Urban Talk: Leadership and Urban Development | 3. septembra 2021, 18:00

Do ďalšej diskusie zo série Urban Talks pozývame primátorov troch najväčších miest Slovenska. Spoločne sa pozrieme na úlohu Leadershipu v mestskom rozvoji. Prediskutujeme to, ako hostia chápu Leadership, či sa im darí byť príkladom a napĺňať víziu mesta, ktoré reprezentujú. Budeme hovoriť aj o tom, ako skladajú a vedú svoj tím, čo takáto pozícia znamená.

 • Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov
 • Matúš Vallo, primátor mesta Bratislava
 • Jaroslav Polaček, primátor mesta Košice
 • Michal Hladký, moderátor diskusie, Creative Industry Košice
Na podujatie je potrebné sa vopred zaregistrovať.

Tento projekt je podporený Medzinárodným centrom pre súkromné podnikanie so sídlom vo Washington, D.C.

Prečítaj si viac o Medzinárodnom centre pre súkromné podnikanie na ich oficiálnej stránke.

www.cipe.org

Partneri