In progress 31/12/20

Zlepšovanie kvality života v Košiciach // KSCreativity4WB

O projekte

Košice majú na dosah viac ako 4,5 miliónový grant na podporu inovatívnych projektov z oblastí kultúry a kultúrneho dedičstva, zlepšenia kvality ovzdušia, riešenia demografických zmien či spôsobov zvyšovania kvality životného prostredia a života. Stali sme sa tak prvým slovenským mestom, ktoré uspelo spomedzi 222 prihlásených miest vo výzve Európskej komisie a Hauts-de-France programu Urban Innovative Actions (UIA).

Nosnou myšlienkou projektu KS Creativity 4WB je zlepšovanie kvality a podmienok života v meste prostredníctvom kultúry a kreativity v digitálnej dobe.

Inštitút

K úspechu vo výzve prispela aj inovatívna myšlienka inštitútu na zber a spracovanie relevantných dát získaných od verejnosti. Jedným z hlavných cieľov Citizen Experience and Well-being Institute (CXI) je zvýšenie kvality rozhodovania samosprávy a občianskej angažovanosti = participácie na živote v meste. Na základe získaných dát môže inštitút navrhnúť riešenia ako napríklad efektívnejší spôsob doručovania výmerov daní či umiestnenie cyklotrás v meste. Vďaka Inštitútu vzniknú v meste aj nové pracovné miesta. .

3D model mesta a mobilné laboratórium

V rámci projektu vznikne aj mobilné mestské laboratórium Mobile Urban Laboratory (MUL), ktoré bude spracovávať vizualizáciu rôznych údajov. Mobilná jednotka postupne zmapuje mesto a vytvorí jeho 3D model, ktorý bude slúžiť na efektívnejšie prípravy projektov pre skvalitnenie života v meste. MUL poskytne priestor aj pre občerstvenie, miestne workshopy, prezentácie, zdieľanie rôznych formátov miestnych problémov a ich definovanie. 

Zázemie pre podniky

Súčasťou projektu je aj vytvorenie Urban Innovation Sphere, kde sa začínajúce podniky, tradičné priemyselné odvetvia a podnikatelia môžu podieľať na riešení spoločných výziev.  Budova Bravo v Kasárňach/Kulturparku bude slúžiť ako hlavná budova celého projektu pre kreatívnych inovátorov pri vývoji nových prototypov – laboratórium Fab, ateliér fotografií a videa, Meetup, Community & Co-working Space.

“Naša organizácia je obsahovým lídrom aktivít projektu. V štruktúre našej organizácie bude CXI, vytvoríme tiež mobilné mestské laboratórium, ktorým dokážeme priamo vo verejnom priestore získavať dáta, pracovať s občanmi a spracovávať ich podnety. CIKE sa bude podieľať na vytváraní mediaartových diel vo verejnom priestore. Rovnako sa budeme podieľať na hube Urban Innovation Sphere, kde využijeme naše skúsenosti v oblasti vzdelávania, profesionalizácie a prepájania sektorov pre inovácie. Za najdôležitejšie v rámci projektu považujeme jeho zameranie na well-being a kvalitu života, a to práve spojením digitálnych technológií, umenia a kreativity. Priamo tak napĺňame naše poslanie v sieti UNESCO Creative Cities, kde je mesto od roku 2017 súčasťou mediaartového klastra.” – Michal Hladký, riaditeľ Creative Industry Košice

Partneri

Mesto Košice na projekte participuje s ôsmimi partnermi -  Creative Industry Košice, K13 – Košické kultúrne centrá, Technická univerzita v Košiciach, OZ Východné pobrežie, Košice IT Valley a spoločnosťami Antik Telecom, Civitta Slovakia  a ASBIS SK. Ich zástupcovia vidia v tomto projekte veľké možnosti pre rozvoj mesta v nasledujúcich rokoch. Z 80 percent bude projekt financovať Európsky fond regionálneho rozvoja, zvyšných 20 percent bude predstavovať spolufinancovanie mesta a deviatich partnerov projektu. Mesto a jeho partneri budú môcť čerpať financie až po odsúhlasení Európskej komisie, ktorej audítori sa na jeseň tohto roku chystajú do Košíc.

CXI kombinuje inovatívne aspekty využívania údajov a vizualizácií. Podporuje občiansku angažovanosť v meste, kreativitu a podnikanie prostredníctvom sféry mestských inovácií (UIS) a zvyšovanie udržateľnosti prostredníctvom vzdelávacieho programu Dare to Create. 

Úspešná transformácia mesta a miestneho hospodárstva závisí od občanov, podnikateľov, aktivistov a štátnych zamestnancov a ich odvahe tvoriť.

Medzinárodná sieť

Okrem metropoly východu, uspelo ďalších 10 miest:

  • Brusel, Gent a Leiedal, Belgicko
  • Ferrara a Verona, Taliansko
  • Sofia, Bulharsko
  • Halandri, Grécko
  • Budapešť, Maďarsko
  • Tilburg, Holandsko
  • Almería, Španielsko

Viac sa o iniciatíve Európskej únie dozvieš na ich oficiálnej stránke.

Chcem vedieť viac