Viac info

Transformačný turizmus v Európskych hlavných mestách kultúry (TraCEs)

O projekte

Projekt Transformačný turizmus v Európskych hlavných mestách kultúry (TraCEs) – CulTour Is Capital podporil spoluprácu medzi sektorom cestovného ruchu a kreatívnym priemyslom v bývalých Európskych hlavných mestách kultúry (EHMK). Úlohou CIKE bolo nastaviť stratégiu a zabezpečiť dosah projektových aktivít.

Projekt aplikoval koncept tzv. transformačného turizmu, ktorého podstatou je umožniť turistom a návštevníkom bližšie spoznať kultúru a zmysluplne komunikovať s lokálnymi obyvateľmi – zmeniť ich status na dočasných obyvateľov mesta.

Ciele

Hlavným cieľom projektu bolo pripraviť udržateľný model fungovania cestovného ruchu, ktorý vychádza z kultúrneho dedičstva a kreatívneho a kultúrneho priemyslu v danom meste. Okrem toho mal projekt za cieľ diverzifikovať turistickú ponuku rozvojom inovatívneho produktu transformačného turizmu a podporiť spoluprácu medzi turistickým a kultúrnym a kreatívnym priemyslom.

Výstupy

  • Séria vzdelávacích workshopov, počas ktorých účastníci pripravili v tímoch inovatívne koncepty turistických produktov a služieb
  • Výherné návrhy otestovali blogeri počas leta v roku 2020. V Košiciach sme ich privítali v spolupráci s Visit Košice.
  • Hlavným výstupom projektu je online gamifikačná plaftorma Game of TraCEs, ktorá mapuje kultúrnych a kreatívnych operátorov v EHMK. Vďaka nej môžu turisti bližšie spoznať mesto, ktoré navštevujú a čerpať z odporúčaní lokálnych obyvateľov.
  • Interreg Europe označil projekt za príklad dobrej praxe, ktorý má inšpirovať tvorcov politík v celej Európe.

 


Tento projekt je financovaný z programu COSME Európskej únie (2014 – 2020).

Success stories

V Košiciach sme privítali troch zahraničných blogerov
V rámci projektu Transformačný turizmus v Európskych hlavných mestách kultúry zavítali do Košíc traja skúsení zahraniční blogeri. Počas ich štvordňovej návštevy bývalého EHMK sme sa v spolupráci s Visit Košice starali o ich inovatívne turistické zážitky. Mali možnosť vyskúšať si rôzne obdobia, storočia a časti dejín – zažili všetko od obdobia praveku, cez stredovek až po socializmus a súčasnosť.

O projekte sa dozvieš viac na jeho oficiálnej stránke.

Oficiálna stránka