Contact us

Transformačný turizmus v Európskych hlavných mestách kultúry (TraCEs)

O projekte

Myšlienkou tohto projektu je nadviazať na aktivity bývalých a súčasných Európskych hlavných miest kultúry (EHMK) a podporiť medzi nimi spoluprácu. Tieto mestá vo všeobecnosti zažívajú obrovský rast počas roku kedy držia titul EHMK, avšak hneď v nasledujúcom roku príde úpadok.

Aby sa podporila udržateľnosť a zachovalo kultúrne dedičstvo EHMK aktivít, TraCes ponúka novú perspektívu. Je tu posun od turistických zážitkov k vytvoreniu silných emócii u cestujúcich počas ich výletu, tzv. transformačný turizmus.

Takže namiesto jednoduchej návštevy turistických pamiatok hľadáme spôsob ako cestujúci môžu priamo zažiť kultúru a zmysluplne komunikovať s obyvateľmi. Snažíme sa umožniť turistom spoznať príbehy za tým, čo vidia, robia, jedia alebo fotia a umožňujeme ich spojenie s lokálnym prostredím – zmeniť ich status z turistov na dočasných občanov.

Ciele

Rola CIKE v tomto projekte je stanoviť stratégiu a udržiavať všeobecný dosah projektu. Ako kultúrna neziskovka je na to vďaka svojim skúsenostiam s podporou kreatívneho ľudského kapitálu a zviditeľňovaním mesta na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni dobre vybavená. Taktiež reprezentuje dobré vzťahy medzi verejným a súkromným sektorom.

Ciele projektu sú:

 • Diverzifikovať turizmus: Rozvojom inovatívneho a novo nadizajnovaného produktu transformačného turizmu v EHMK;
 • Synergia medzi turistickým a kultúrnym a kreatívnym priemyslom (KKP): TraCEs produkt je dizajnovaný spoločne v laboch, kde sú zastupitelia oboch sektorov;
 • Zabezpečenie európskeho rozmeru: EHMK, zástupcovia turistického, KKP a iné zainteresované strany navzájom spolupracujú;
 • Obnovené a kreatívne rozprávanie príbehov pre EHMK: Využitím možností digitálnej inovácie a gamifikácie;
 • Komplexný trojstupňový plán: Tvorený akčným plánom, podnikateľským plánom a systémom ukazovateľov na monitorovanie a meranie pozitívneho dopadu TraCEs produktu.  

TraCEs produkt

Finálny produkt, Hra o TraCes, bude vyvinutý v týchto EHMK: Matera (Taliansko, 2019), Rijeka (Chorvátsko, 2020), Gelsenkirchen (Nemecko, 2010), Košice (Slovensko, 2013), San Sebastián (Španielsko, 2016). Leeuwarden (Holandsko, 2018) sa nebude sa podieľať na vývoji produktov.

Partnerstvo medzi verejným a súkromným sektorom pozostáva z 8 partnerov zo 6 krajín a jedná sa najmä o malé a stredné biznisy (SMEs):

 • Materahub (Taliansko – kultúrny a kreatívny sektor) koordinuje projekt a zaručuje jeho včasné a efektívne dokončenie;
 • Destination Makers (Taliansko – turizmus) sa podelí o svoje skúsenosti s rozvojom turizmu pomocou technológii a médii a koordinovať dizajn produktu a jeho rozvoj;
 • iambassador (Holandsko – kultúrny a kreatívny sektor) bude viesť spoločenskú a digitálnu inováciu samotného jadra TraCEs, konkrétne vývoj virtuálneho sprievodcu, hry a základu komunity;
 • Inmedia (Španielsko – turizmus) povedie všetky diseminačné a realizačné aktivity projektu (strategická komunikácia, obsahový marketing, organizácia podujatí);
 • VIATGES EXPERIENCES (Španielsko – turizmus) bude predávať turistické ponuky popri službách a spreivodcoch ako popredná cestovná kancelária v Katalánsku;
 • The University of Rijeka, Faculty of Economy (Chorvátsko – vzdelávanie) bude dohliadať na trojstupňové plánovanie, a teda akčný plán, podnikateľský plán a systém ukazovateľov;
 • Gelsenkirchen Municipality (Nemecko – verejný orgán) bude riadiť ECoC sieť a stratégiu mierenú na vytvorenie inštituciálnej štruktúry vedúcej k rozvoju produktu prostredníctvom zapojenia správnych zainteresovaných strán;
 • CIKE (Slovensko – neziskový sektor).

 

Hra o Traces

Hra o Traces bude online virtuálnou honbou za pokladom, ktorá prebehne ešte pred návštevou EHMK. Cestujúci sa budú môcť zapojiť do tejto transformatívnej skúsenosti a získať odznak dočasného občana. Takáto gamifikácia zahŕňa aj Transformative Travel Virtual Experience – komunikovanie EHMK príbehov profesionálnymi cestovnými blogermi.

TraCEs teda inovuje turistické zážitky a ponúka cestujúcim možnosť pozrieť sa na mesto novým pohľadom a z inej perspektívy.


 

Tento projekt je financovaný z programu COSME Európskej únie (2014 - 2020).

Success stories

V Košiciach sme privítali troch zahraničných blogerov
V rámci projektu Transformačný turizmus v Európskych hlavných mestách kultúry zavítali do Košíc traja skúsení zahraniční blogeri. Počas ich štvordňovej návštevy bývalého EHMK sme sa v spolupráci s Visit Košice starali o ich inovatívne turistické zážitky. Mali možnosť vyskúšať si rôzne obdobia, storočia a časti dejín – zažili všetko od obdobia praveku, cez stredovek až po socializmus a súčasnosť.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne projektu nás neváhaj kontaktovať.

Napíš nám