Prihlás sa do 28/02/20

Správna komunikácia úspech prináša // SUVko workshop od SBA

O projekte

Chceš začať podnikať? Najskôr sa nauč správne komunikovať s obchodnými partnermi, klientmi a zamestnancami. SBA ti prináša workshop, na ktorom sa prostredníctvom video-prípadových štúdií dozvieš kľúčové informácie o vlastnom štýle komunikácie a zistíš, aký komunikačný štýl by si mal(a) zvoliť, aby si zožal(a)v  úspech. Workshop sa koná už 2. marca 2020 od 16:00 – 19:00 v Kasárňach/Kulturparku.

Dozvieš sa

  • ako komunikuješ z hľadiska osobnostnej typológie + online test
  • ako komunikujú obchodní partneri a aké kľúčové slová sú pre nich dôležité
  • ako spolupracovať v rámci tímu, napriek tomu, že sme všetci rozdielni
  • ako pochopiť druhú stranu a „jazyk iného kmeňa“

Kto je tvoj lektor

Matúš Draganovský - pôsobí ako Learning Designer a tréner v rámci firemného vzdelávania soft-skills. Zameriava sa na rozvoj ľudského potenciálu a silných stránok stredného a vyššieho manažmentu prostredníctvom dlhodobých vzdelávacích programov. Vedie co-create a design thinking workshopy, kde využíva skúsenosti z medzinárodných projektov a spoluprác.

Ďalšie info a podmienky

Workshop sa koná 2. marca 2020 od 16:00 – 19:00 na Kukučínovej 2 v Košiciach, v Kasárňach/Kulturparku, v budove Alfa - malá seminárna miestnosť na 1. poschodí.

Workshop je BEZPLATNÝ, no kapacity sú obmedzené, preto sa prihlás čím skôr, najneskôr do 28. februára 2020 do 12:00.

 

Účastníkom musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

DDLN pre prihlásenie je 28. február 2020 do 12:00.

Prihlásiť sa

Partneri