Prihlasovanie uzavreté

Výskumník/výskumníčka so zameraním na používateľský výskum

Koho hľadáme?

Máš skúsenosti s výskumom potrieb používateľov služieb či produktov a nie je ti cudzí termín „prístup zameraný na človeka“? Sleduješ aktuálne trendy v UX výskume a máš chuť prispievať k zvyšovaniu kvality mestských služieb v Košiciach? 

Do tímu CXI hľadáme človeka, ktorý má skúsenosti s používateľským výskumom, dokáže analyzovať dáta, prezentovať zistenia výskumu spolupracovníkom a stakeholderom a do procesu dizajnu služieb prinesie empatiu a pochopenie rozmanitosti používateľov služieb mesta. 

Čo bude tvojou úlohou?

Budeš zodpovedať za výskum a realizáciu výskumných aktivít v oblasti zisťovania a analýzy potrieb, motivácií a cieľov používateľov služieb. Tvojou úlohou bude tiež identifikovať problémy z pohľadu používateľov, analyzovať, interpretovať zistenia výskumu a pomáhať definovať požiadavky pre služby a tvoriť podklady pre proces dizajnu služieb. Budeš úzko spolupracovať s ostatnými členmi tímu na aplikovaní výstupov výskumu v návrhoch a riešeniach služieb. V neposlednom rade sa budeš zúčastňovať sa na aktivitách projektu Košice 2.0 a CIKE.

Ako sa môžeš uchádzať o pozíciu?

Prihlásiť sa môžeš do 24. októbra 2021 zaslaním svojho životopisu a krátkeho motivačného listu na office@cike.sk. Podrobnejšie informácie o pozícii, jednotlivých úlohách a výhodách práce v CIKE nájdeš v tejto brožúre.

Dokumenty a odkazy

V prípade akýchkoľvek otázok, nám pokojne napíš a my sa ti ich pokúsime čo najlepšie zodpovedať.

Napíš nám