Prihlasovanie uzavreté

Dizajnér/špecialista na vizualizáciu dát

Koho hľadáme?

Máš bohaté praktické skúsenosti v oblasti vizuálnej komunikácie a zaujímaš sa o dáta a technológie? Chceš pomáhať tvoriť príbehy a riešenia, ktoré môžu skvalitniť život obyvateľov mesta?

Do tímu CXI hľadáme človeka, ktorý bude komplexné informácie a dáta premietať do vizuálnych formátov, ktoré ich pútavo odprezentujú a sprístupnia širokému publiku.

Čo bude tvojou úlohou?

Tvojou úlohou bude na základe dát identifikovať a tvoriť vizuálne príbehy o meste a jeho obyvateľoch, navrhovať primerané a efektívne vizuálne riešenia pre zobrazovanie mestských dát. Budeš tvoriť zrozumiteľné a atraktívne vizualizácie dát, ako napríklad infografiky, ilustrácie, informačné listy, mapy, grafy, schémy či experimentálne diela. Okrem toho budeš skúmať inovatívne a technologicky kreatívne možnosti zobrazovania dát, pričom budeš aktívne spolupracovať s tímom CXI a oddelením marketingu, a zúčastňovať sa na aktivitách projektu Košice 2.0 a CIKE.

Ako sa môžeš uchádzať o pozíciu?

Prihlásiť sa môžeš do 24. októbra 2021 zaslaním svojho životopisu, krátkeho motivačného listu a portfólia na office@cike.sk. Podrobnejšie informácie o pozícii, jednotlivých úlohách a výhodách práce v CIKE nájdeš v tejto brožúre.

Dokumenty a odkazy

V prípade akýchkoľvek otázok, nám pokojne napíš a my sa ti ich pokúsime čo najlepšie zodpovedať.

Napíš nám