Slovensko-nórske kultúrne spájanie

Inovácie

O iniciatíve

Iniciatíva Slovensko-nórske kultúrne spájanie skúma to, ako môže kultúra, estetika a kreativita zlepšiť participáciu občanov v digitálnom meste a aké sú možnosti implementovania týchto zistení vo fyzickom priestore. Počas série online workshopov a diskusií budú pozvaní slovenskí a nórski zástupcovia kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KKP), umelci a odborníci diskutovať, prezentovať a zdieľať svoje skúsenosti a prístupy v danej téme. 

Ciele

Počas pandémie Covid 19 sa ukázalo, že nežijeme len vo fyzickom priestore, ale aj v tom digitálnom. Ako reakcia na danú situáciu vznikla iniciatíva, ktorá má za cieľ: 

 • Networking medzi Slovenskom a Nórskom v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu. 
 • Zvýšenie povedomia o nórskej kultúre na Slovensku (a opačne), ich aktivitách a prístupoch k sociálnym výzvam. 
 • Preskúmanie toho, ako môžu byť dostupné online zdroje vedúce k rastu a obohateniu životov použité v digitálnom meste aj počas pandemickej situácie. 
 • Preskúmanie nových a inovatívnych ciest, ako môže digitálna revolúcia výrazne tvarovať kultúrny sektor a posilniť medzikultúrny dialóg a podnikateľské zručnosti. 

Priebeh

Iniciatíva trvá od 1. januára 2022 do 31.júla 2022, kedy bude realizovaných šesť online workshopov/diskusií, kde sa budeme spolu s nórskymi a slovenskými expertami zaoberať témami: 

 1.Digitálne občianstvo a participatívne vytváranie mesta  

2. Humanistický prístup k udržateľnej architektúre 

3. Interdisciplinárny Online Lab o inkluzívnej kultúre

4. Kultúrne politiky podporené digitálnymi nástrojmi

5. Tanec ako nositeľ inklúzie

6. Záverečný networkingový lab: Prepájanie kultúry s financovaním pre budúce slovensko-nórske projekty 

Okrem verejných akcií bude v rámci online workshopov pre panelistov vytvorený priestor na bližšie zoznámenie sa a nadviazanie prípadnej spolupráce medzi slovenskými a nórskymi kreatívcami. 

Výstupy

Výstupom iniciatívy je

 • 6 online diskusií s vyhotoveným záznamom, ktoré budú dostupné pre širokú verejnosť aj po ich skončení na našom YouTube kanáli. Koncept iniciatívy a online workshopov je navrhnutý tak, aby bol vytvorený priestor pre lepšie spoznávanie sa diskutujúcich, vytváranie spoločných nápadov a prípadných nových projektov, ktoré posilnia spoluprácu slovenských a nórskych kultúrnych a kreatívnych inštitúcii.
 • Séria podcastov
 • Onlina brožúra
 • Aftermovie projektu

Partneri

Iniciatívu realizujeme v spolupráci s nórskym partnerom Urban Space Lab, ktorý založila Laurie Vestøl s cieľom venovať sa prepojeniam medzi miestom, identitou a pocitom spolupatričnosti. V participatívnych laboch spája stakeholderov pri rozvoji autentickej a jedinečnej krajinotvorby.   

 

Podujatia

Digitálne občianstvo a participatívne vytváranie mesta | 10. februára 2022, 13:00-14:30  

Prvé zo série online podujatí, ktorých cieľom je výmena skúseností v kultúrnej sfére medzi Slovenskom a Nórskom, otvárame témami ako digitálne občianstvo, občianska participácia a ko-kreácia pri plánovaní miest. V online diskusii sa o svoje skúsenosti podelia slovenskí a nórski experti:

 • Pavol Miroššay, CEO a predseda správnej rady Slovensko IT, a.s. (SK) 
 • Viktória Mravčáková, Architektka a urbanistka (SK) 
 • Mišo Hudák, Aktivny občan a zakladateľ Východného pobrežia (SK) 
 • Hege Johansen, Plánovačka v Lebesby, samospráva Finnmark, severné Nórsko (NO) 
 • Martin Bendiksen & Eivind Reibo Jentoft, Plenum Tjenestedesign (NO) 
 • Malin Kock Hansen, Senior poradkyňa pre Nórske centrum pre dizajn a architektúru – DOGA (NO) 

Záznam z podujatia v angličtine si môžeš pozrieť na tomto odkaze. Video so slovenským prekladom nájdeš tu.  


Humanistický prístup k udržateľnej architektúre 28. marca 2022, 17:00-20:00  

Môže architektúra a kreativita riešiť problém chudoby a byť hybnou silou udržateľnosti? Naši partneri z Nórska predstavia umeleckú online iniciatívu, ktorá pomáha prerušiť cyklus chudoby v Keni a zlepšiť kvalitu života cez vzdelanie. Slovenskí hostia budú hovoriť o svojich skúsenostiach v boji proti chudobe v rómskych komunitách. V rámci súčasnej humanitárnej krízy na Ukrajine sa tiež dotkneme témy humanitárnej pomoci.

Na podujatí privítame hostí:

 • Veronika Poklembová, Riaditeľka ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj
 • Michal Sládek, Architekt, Spolka
 • Lindsay Sanner, Zakladateľka a CEO Eco Moyo project
 • Jan Kazimierz Godzimirski, Architekt, Architekti bez hraníc & Haptic Architects

Záznam z podujatia v angličtine si môžeš pozrieť na tomto odkaze. Video so slovenským prekladom nájdeš tu.  


Interdisciplinárny Online Lab o inkluzívnej kultúre | 7. apríl 2022, 17:00-18:30  

Rozmanitá komunita umožňuje prostredníctvom umenia rozvíjať prepojenia miesta, identity a spolupatričnosti. Zaujímame sa o transdisciplinárne projekty, ktoré skúmajú rôznorodé prístupy k práci so špecifickými susedstvami, cieľovými skupinami a publikom. Online diskusia sa zameriava na participáciu obyvateľstva, udržateľnosť krajiny a umelecké inštalácie v Nórsku. Rečníčky zo Slovenska sa budú venovať inkluzívnej kultúre a tvorbe a riešiť otázky: Ako otvoriť kultúrne priestory a podujatia pre všetkých ľudí v meste? Akým reálnym prekážkam čelia rôznorodé skupiny? Aké sú stratégie inkluzívnej spolupráce?

Na podujatí privítame hostí:

 • Laurie Vestøl z Urban Space Lab
 • Arild Berg, OsloMet, umelecký mentor a professor
 • Zuzana Zmateková, textilná dizajnérka, Amenge projekt
 • Barbora Andor Tóthová, spoluzakladateľka Kina Úsmev
Záznam z podujatia v angličtine si môžeš pozrieť na tomto odkaze. Video so slovenským prekladom nájdeš tu.  

Kultúrne politiky podporené digitálnymi nástrojmi | 27. apríl 2022, 13:00-14:30

Partnerské mestá Porsgrunn a Skien sa stali najatraktívnejšími nórskymi mestami vďaka tomu, že sa im podarilo premeniť stratu pracovných miest v oblasti priemyslu na nové príležitosti a priestor pre diverzifikáciu. Projekt „Artist city Skien“ položil základy novej generácie profesionálnych umelcov. Pozdĺž pobrežia Telemarku sa umelci venujú kultúre, pričom odhaľujú potreby občanov. Program Digital League vyvinula niekoľko projektov pre umelcov, ktoré sprístupňujú digitálne služby kultúre a kreativite. Združenie Bystriny je v prvej línii pri hľadaní riešení, ako zvládnuť súčasný prílev utečencov na Slovensko. Je jedným z iniciátorom iniciatívy „Kto pomôže Ukrajine?“.

Na podujatí privítame hostí:

 • Tom-Erik Lønnerød, mesto Skien
 • Matúš Smoleň, spoluzakladateľ Digital-League o.z.
 • Grete Rokstad, interdisciplinárna umelkyňa
 • Lucia Pašková, spoluzakladateľka Bystriny o.z.

Záznam z podujatia v angličtine si môžeš pozrieť na tomto odkaze. Video so slovenským prekladom nájdeš tu.  


Tanec ako nositeľ inklúzie | 26. máj 2022, 17:30-19:25

Režisérka a choreografka Tine Fossmo, zakladateľka NORA – národnej a regionálnej arény tanca vo Vestfolde a Telemarku, skúma s nórskymi, americkými a dánskymi tanečníkmi sociálnu inklúziu cez súčasný tanec. V online diskusii prezentuje svoju prácu na projekte „Allegiance” a spoluprácu s Backyard Youth Center v  Telemarku, výsledkom ktorej bolo predstavenie „exclusion:RACISM“ a budúce predstavenie „exclusion:MENTAL HEALTH“. Bude hovoriť o vnútornom a vonkajšom priestore a ukáže rozhovory s mládežou, ktorá bola súčasťou predstavenia. Súčasťou podujatia je aj živé vysielanie predstavenia „Mirage“, ktoré vzniklo zo spolupráce košického PST – Priestor pre súčasný tanec a fínskej tanečnej spoločnosti Kaaos company. Choreografka Katarína Rampáčková v spolupráci s fínskymi tanečnicami Georgie Goater, Siiri Tiilka s Downovým syndrómom a Noorou Västinen s telesným znevýhodnením vytvorila predstavenie, ktoré jedinečným spôsobom prezentuje tri telá.

Na podujatí privítame hostí:

 • Tine Fossmo, nórska režisérka, choreografka a zakladateľka národnej a regionálnej arény tanca – NORA
 • Katarína Rampáčková, choreografka, performerka a tanečná aktivistka

Podujatie si môžeš pozrieť na našom Facebooku  v preklade do slovenčiny alebo v angličtine na našom YouTube kanáli.

 


Prepájanie kultúry s financovaním pre budúce slovensko-nórske projekty | 22. jún 2022, 11:00-12:30

Šiesty online webinár odprezentuje finančné možnosti, ktorými je možné podporiť slovensko-nórsku kultúrnu spoluprácu. Informácie o novom financovaní a EEA grantoch môžu pri vytváraní spoločných projektov napomôcť kultúrnym podnikom a umelcom v oboch krajinách. Haidi Al-Juboori z krajskej rady Vestfold Telemark predstaví možnosti medzinárodného financovania a iniciatívy pre zainteresované strany a samosprávy. CIKE a Urban Space Lab zrekapitulujú „Slovensko-nórske kultúrne spájanie“ a päť predošlých webinárov, ktoré sú základom ďalšej spolupráce. Nórska docentka divadla a drámy, Joanne Magierecka, priblíži umenie a verejný priestor v nórskom Notoddene. Anna Trávničková z KAIR (Košice) predstaví možnosti výmeny a cestovania rezidenčných programov v Košiciach. Tor Erling Naas, nórsky komiksový umelec a ilustrátor, nakreslí grafický záznam udalosti.

Na podujatí privítame hostí:

 • Haidi H. Al-Juboori (NO), medzinárodná konzultantka, Vestfold a Telemark 
 • Joanna Magierecka (NO), docentka drámy a divadla, Univerzita juhovýchodného Nórska
 • Tor Erling Naas (NO), ilustrátor, spisovateľ, hudobník
 • Anna Mária Trávničková (SK), Šopa Gallery a KAIR Košice Artist in Residence 

Podujatie si môžeš pozrieť na našom Facebooku v preklade do slovenčiny alebo v angličtine na našom YouTube kanáli.


Podporené Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Grantov EHP a Nórska.

Spoločne za zelenú, konkurencieschopnú a inkluzívnu Európu
Spoločne za dobré nápady 

Ďalšie projekty z kategórie 'Inovácie'

Identifikácia nových príležitostí pre rast a rozvoj KKP v Košiciach

Zistiť viac

Training for Artistic Activism – Artivism in the region

Zistiť viac

Najnovšie články