Hľadá sa senior projektový manažér/manažérka

Koho hľadáme?

Programové oddelenie CIKE hľadá človeka, ktorý bude mať na starosti navrhovanie, písanie a realizáciu projektov a aktivít, ktoré podporujú a rozvíjajú potenciál kultúry a kreatívneho priemyslu s dôrazom na zlepšenie kvality života v Košiciach. Zároveň bude pre projektový tím kontaktným bodom, ktorý zabezpečí, aby jednotlivé tímové aktivity zostali v synergii.

Pridaj sa k nám a pracuj na projektoch, vďaka ktorým Košice napredujú.

Čo bude tvojou úlohou?

 • Podieľanie sa na tvorbe krátkodobých, dlhodobých plánov a strategických partnerstiev v súlade s misiou, víziou a základnými hodnotami CIKE a Oddelenia programu
 • Príprava textovej časti návrhu projektu, definovanie rozsahu projektu, priorít, úloh a cieľov
 • Skladanie projektového konzorcia a komunikácia s jeho členmi
 • Manažment schválených projektov vrátane prípravy, vedenia, realizácie úloh s ďalšími členmi tímu
 • Kontrola realizácie a napĺňania výsledkov projektu až po jeho ukončenie a schválenie poskytovateľom grantu
 • Riadenie rozpočtu projektu od návrhu štruktúry, zdrojov financovania, sledovanie čerpania až po potrebnú administratívu
 • Príprava PR podkladov k aktivitám pre oddelenie marketingu
 • Produkčná spolupráca na projekte
 • Príprava zmlúv s externými spolupracovníkmi
 • Vedenie projektovej dokumentácie v súlade s internými predpismi organizácie a sozmluvou s poskytovateľom grantu/vedúcim partnerom projektu
 • Plnenie operatívnych úloh zadaných manažérom oddelenia
 • Starostlivosť o zahraničné aj lokálne partnerstvá a projekty
 • To všetko v súlade s internými štandardmi a postupmi Oddelenia programu CIKE, cieľmi projektu a víziou a štandardmi organizácie

Ako sa môžeš uchádzať o pozíciu?

Svoj životopis a motivačný list môžeš posielať  do 15. septembra 2022 na office@cike.sk. Podrobnejšie informácie o pozícii, jednotlivých úlohách a výhodách práce v našej organizácii nájdeš v tejto brožúre.

Ďalšie projekty z kategórie ''

Identifikácia nových príležitostí pre rast a rozvoj KKP v Košiciach

Zistiť viac

Training for Artistic Activism – Artivism in the region

Zistiť viac

Najnovšie články