In progress

Publikum kultúry mesta Košice

Kultúra v dátach

Počas nasledujúceho roka budeme v CIKE skúmať, bližšie spoznávať a analyzovať kultúrne vyžitie v Košiciach. Chceme získať dostatok údajov o návštevníkoch podujatí, aby sme následne prispeli k zlepšeniu služieb v oblasti kultúry a skvalitnili ponuku kultúrnych zariadení.

Výskumné ciele

Projekt sleduje tri výskumné ciele:

Cultural Participation = získanie prehľadu o kultúrnej participácii obyvateľov a diváckych preferencií. Jedná sa o hĺbkový prieskum návštevnosti, kultúrnej spotreby a zmeny, ktorá nastala vďaka aktivitám v súvislosti s titulom Európske hlavné mesto kultúry.

Audience Research = získanie prehľadu o návštevníkoch kultúrnych podujatí a inštitúcií. Ide o výskum zameraný na návštevníkov, kvalitu a dostupnosť produkcie zariadení.

Quality of Life = zistenie súvisloti medzi kultúrnou participáciou a kvalitou života v Košiciach. V tejto časti sa zisti súvislosť medzi trávením voľného času s kultúrou a ohodnotením kvality života. Tento ukazovateľ sa považuje za jeden z preferovaných indikátorov ekonomického rozvoja mesta.

Výstupy

Analytické výstupy všetkých častí projektu budú spracované vo forme webovej prezentácie s interaktívnym rozhraním prostredníctvom vizualizácie dát. Budú komunikované verejnosti, kultúrnym manažérom a samospráve.

 


Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.