In progress

Publikum kultúry mesta Košice

Kultúra v dátach

Počas nasledujúceho roka budeme v CIKE skúmať, bližšie spoznávať a analyzovať kultúrne vyžitie v Košiciach. Chceme získať dostatok údajov o návštevníkoch podujatí, aby sme následne prispeli k zlepšeniu služieb v oblasti kultúry a skvalitnili ponuku kultúrnych zariadení.

Momentálne prebieha telefonický zber dát týkajúcich sa kultúry a kvality života v meste Košice, výsledky prieskumu budú zverejnené na tejto stránke najneskôr v januári 2021. V prípade, že chceš dostať info o prieskume emailom, prihlás sa do nášho newslettra.

Výskumné ciele

Projekt sleduje tri výskumné ciele:

Cultural Participation = získanie prehľadu o kultúrnej participácii obyvateľov a diváckych preferencií. Jedná sa o hĺbkový prieskum návštevnosti, kultúrnej spotreby a zmeny, ktorá nastala vďaka aktivitám v súvislosti s titulom Európske hlavné mesto kultúry.

Audience Research = získanie prehľadu o návštevníkoch kultúrnych podujatí a inštitúcií. Ide o výskum zameraný na návštevníkov, kvalitu a dostupnosť produkcie zariadení.

Quality of Life = zistenie súvisloti medzi kultúrnou participáciou a kvalitou života v Košiciach. V tejto časti sa zisti súvislosť medzi trávením voľného času s kultúrou a ohodnotením kvality života. Tento ukazovateľ sa považuje za jeden z preferovaných indikátorov ekonomického rozvoja mesta.

Výstupy

Analytické výstupy všetkých častí projektu budú spracované vo forme webovej prezentácie s interaktívnym rozhraním prostredníctvom vizualizácie dát. Budú komunikované verejnosti, kultúrnym manažérom a samospráve.

 


Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Success stories

Fokusové skupiny rozprúdili diskusiu o košickej kultúre
CIKE chce neustále zlepšovať kultúrne služby v Košiciach. Pripravili sme teda rozhovory o kultúrnom živote a možnostiach v našom meste. Pozvali sme na ne 24 Košičanov, aby nám v rámci fokusových skupín porozprávali o ich kultúrnom živote. Naším cieľom bolo dozvedieť sa o postrehoch a skúsenostiach lokálnych obyvateľov, aby sme ich vedeli zohľadniť, zapracovať a efektívne tak skvalitniť kultúrnu ponuku v Košiciach. Vďaka ním sme identifikovali pozitívne stránky ale i nedostatky nášho mesta. Jednoducho, zistili sme ako vnímajú kultúrne podujatia samotní návštevníci a nie ich organizátori.

Ak chceš mať najnovšie novinky o prieskume, prihlás sa na odber nášho newslettra.

Chcem odoberať newsletter

Partneri