Publikum kultúry mesta Košice

Výskum

O projekte

V roku 2020 sme realizovali výskum zameraný na kultúrnu participáciu v Košiciach. Jeho cieľom bolo získať dostatok údajov o návštevníkoch podujatí a prispieť tak k zlepšeniu služieb v oblasti kultúry a skvalitneniu ponuky kultúrnych zariadení.

Ciele

Projekt sledoval tri výskumné ciele:

Prehľad o kultúrnej participácii obyvateľov – Cultural Participation – Hĺbkový prieskum návštevnosti, kultúrnej spotreby a zmeny, ktorá nastala s projektom Košice 2013 – Európske hlavné mesto kultúry.

Prehľad o návštevníkoch kultúrnych podujatí a inštitúcií – Audience Research – Výskum zameraný na publikum kultúrnych zariadení a kvalitu a dostupnosť produkcie a ponuky týchto zariadení.

Súvislosti medzi kultúrnou participáciou a kvalitou života v meste – Quality of Life – Zistenie prepojenia medzi kultúrnym vyžitím a kvalitou života ako jedného z dôležitých ukazovateľov ekonomického rozvoja mesta.

Priebeh

Hlavné aktivity organizované v rámci projektu:

  • Prieskum prostredníctvom fokusových skupín reprezentatívne vybraných obyvateľov mesta.
  • Telefonický zber dát týkajúcich sa kultúry a kvality života v meste Košice.

Výstupy

Analytické výstupy všetkých častí projektu budú spracované vo forme webovej prezentácie s interaktívnym rozhraním prostredníctvom vizualizácie dát a budú komunikované verejnosti, kultúrnym manažérom a samospráve.

 


Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a bol spolufinancovaný z programu Európskej únie Kreatívna Európa.

Partneri

Ďalšie projekty z kategórie 'Výskum'

Identifikácia nových príležitostí pre rast a rozvoj KKP v Košiciach

Zistiť viac

Training for Artistic Activism – Artivism in the region

Zistiť viac

Najnovšie články