Projektový manažér/manažérka

Práca v CIKE

Koho hľadáme?

Ak ťa baví projektový manažment a chceš sa v ňom zlepšovať, neváhaj nám napísať! Hľadáme šikovného človeka, ktorý bude mať na starosti navrhovanie, písanie a realizáciu projektov a aktivít, ktoré podporujú a rozvíjajú potenciál kultúry a kreatívneho priemyslu s dôrazom na zlepšenie kvality života v Košiciach.

Čo bude tvojou úlohou?

  • Príprava textovej časti návrhu projektu, definovanie rozsahu projektu, priorít, úloh a cieľov
  • Manažment schválených projektov vrátane prípravy, vedenia, realizácie úloh s ďalšími členmi tímu
  • Kontrola realizácie a napĺňania výsledkov projektu až po jeho ukončenie a schválenie poskytovateľom grantu
  • Riadenie rozpočtu projektu od návrhu štruktúry, zdrojov financovania, sledovanie čerpania až po potrebnú administratívu
  • Príprava PR podkladov k aktivitám
  • Produkčná spolupráca na projekte
  • Vedenie projektovej dokumentácie v súlade s internými predpismi organizácie a so zmluvou s poskytovateľom grantu/vedúcim partnerom projektu
  • Plnenie operatívnych úloh zadaných manažérom oddelenia

Ako sa môžeš uchádzať o pozíciu?

Prihlásiť sa môžeš do 21. júla 2024 zaslaním svojho životopisu a motivačného listu na emailovú adresu office@cike.sk. Podrobnejšie informácie o pozícii, jednotlivých úlohách a výhodách práce v CIKE nájdeš v tejto brožúre.

Dokumenty a odkazy

Ďalšie projekty z kategórie 'Práca v CIKE'

Identifikácia nových príležitostí pre rast a rozvoj KKP v Košiciach

Zistiť viac

Najnovšie články