Policies for Social Era Conf

Konferencie

O konferencii

Vitajte v dobe sociálnych médií!

Internet mení sociálne správanie sa zákazníkov. Nejde teda len o virtuálny svet, odohrávajúci sa mimo reality, ale aj o ovplyvnenie nášho „offline“ správania sa. Najzákladnejšou zmenou a trendom je, že zákazníci sa stávajú aktívnymi. Nová doba si vyžaduje nové nástroje, aby bolo možné plne využiť potenciál internetu. Internet determinuje naše sociálne prostredie a náš svet sa stáva viac osobnejším a profilovaným. Vytvára sa taktiež väčšia možnosť na prístup zdola-hore, čím sa spoločnosť stáva demokratickejšou a do popredia sa dostávajú politiky zamerané na väčšie skupiny ľudí.

Toto všetko môže znamenať väčšie možnosti pre kreatívnych ľudí, ktorí sa chcú podieľať na zlepšovaní spoločnosti, uzatváraní nových partnerstiev, obchodov, či vytváraní nových trhov. Pre Košice je projekt Európskeho hlavného mesta kultúry 2013 a jeho kreatívny priemysel jednou z najdôležitejších tém.

Naše ciele

 • mapovanie prostredia a spájanie lokálnych hráčov v oblasti kreativity a inovácií, prepojenie univerzitného prostredia, kľúčových firiem, malých a stredných podnikateľov
 • koordinovanie procesov súvisiacich s tvorbou podmienok pre jeho etablovanie, vytvorenie spoločnej platformy, organizovanie podujatí na podporu informovanosti a vzdelania v danej oblasti
 • vytvorenie spoločnej stratégie pre mesto a región, na základe ktorej by mohol fungovať ďalší rozvoj a prepojenie súvisiacich odvetví
 • podpora medzinárodnej spolupráce a prenos skúseností

Témy konferencie

Zaoberali sme sa témami ako:

 • kreatívny priemysel;
 • kreatívny klaster;
 • ECBN a stredná Európa;
 • on-line a socialne médiá;
 • branding a marketing.

Konferencia bola plánovaná pre širšiu verejnosť v obore kreatívneho priemyslu. Ide o agentúry a inštitúcie zaoberajúce sa kreatívnym priemyslom i administráciou na rôznej štátnej, regionálnej a samosprávnej úrovni. Mesto Košice začalo diskusiu o všeobecnej stratégií pre kreatívny priemysel s lokálnymi, regionálnymi a štátnymi aktérmi. Chceli sme sa inšpirovať  na základe prípadových štúdií z najúspešnejších krajín a naštartovať diskusiu o kreatívnom klastri.

Naša konferencia predstavila European Creative Business Network (ECBN) v Strednej Európe a stala sa iniciačným bodom pre ďalšiu spoluprácu v oblasti kreatívneho biznisu v tomto priestore. V možnostiach sieťovania a v našich lokálnych biznis rezidentoch vidíme priestor na ustanovenie pravého európskeho trhu v tomto priestore v oblasti kreatívneho priemyslu. Náš biznis panel, workshop a obchodná misia je venovaná hlavne marketingu, brandingu, internetu a sociálnym médiám. Ponúkame vám praktické hodiny pre váš biznis, kde sa môžete naučiť nové postupy, stretnúť nových partnerov a priamo nadviazať spoluprácu.

Dosiahli sme

 • otvorenú diskusiu o kreatívnom klastri;
 • otvorenie platformy pre ECBN v strednej Európe;
 • poskytnutie praktických hodín marketingu, brandingu, internetu, sociálnych médií, projektového manažmentu a rozvoja auditoriálneho spektra;
 • spojenie rôznych podnikateľských subjektov a inštitúcií.

Ďalšie projekty z kategórie 'Konferencie'

Identifikácia nových príležitostí pre rast a rozvoj KKP v Košiciach

Zistiť viac

Training for Artistic Activism – Artivism in the region

Zistiť viac

Najnovšie články