Contact us

Mesto Košice podporí 32 projektov z kultúry a kreatívneho priemyslu

O projekte

Mesto Košice vyhlásilo v máji grantovú výzvu pre košické subjekty pôsobiace v oblasti kultúry a kreatívnych odvetví. Do výzvy sa zapojilo 70 projektov. Hodnotitelia a grantová komisia pridelili dotáciu 32 projektom v celkovej alokovanej výške 130 000 €. Odborných hodnotiteľov projektov vybrala Komisia kultúry Mesta Košice z prihlásených uchádzačov na základe verejnej výzvy.

Dokumenty a odkazy

V prípade otázok nás neváhaj kontaktovať.

Napíš nám

Partneri