Contact us

Mesto Košice podporí 30 projektov z kultúry a kreatívneho priemyslu

O projekte

Začiatkom roka 2022 vyhlásilo Mesto Košice grantovú výzvu na podporu kultúry a kreatívneho priemyslu a na zmiernenie dopadov pandémie koronavírusu.

Hodnotitelia a grantová komisia pridelili dotáciu 30 projektom v celkovej alokovanej výške 150 000 €. Odborných hodnotiteľov projektov vybrala Komisia kultúry Mesta Košice z prihlásených uchádzačov na základe verejnej výzvy.

Dokumenty a odkazy

V prípade otázok nás neváhaj kontaktovať.

Napíš nám

Partneri