Prihlasovanie uzavreté

Mediaartová rezidencia v Košiciach – Kreatívnom meste mediálneho umenia UNESCO

Otvorená výzva

Po dvoch úspešných ročníkoch je tu ďalšia zaujímavá príležitosť! Creative Industry Košice spolu s K.A.I.R. – Košice Artist in Residence vyhlasuje otvorenú výzvu pre mediálnych umelcov z Kreatívnych miest UNESCO na dvojmesačnú rezidenciu v Košiciach. Uzávierka prihlasovania je 20. augusta 2021.

Rezidencia

Tohtoročná rezidencia má slúžiť ako platforma pre mediálneho umelca/umelkyňu z jedného z Kreatívnych miest UNESCO na realizáciu vlastného umeleckého projektu. Je to príležitosť začať pracovať na novom projekte alebo ďalej rozvinúť už existujúci projekt na tému HUMAN RESPONSIBILITY.

Výzva je určená len umelcom, ktorí sa narodili, žijú alebo pracujú v niektorom z Kreatívnych miest UNESCO. Pre podrobnejšie informácie o výzve si prečítaj túto brožúru.

Téma: Human Responsibility

V roku 2021 sa rezidenčný program zameriava na prepájanie jednotlivcov a zdieľanie zodpovednosti v čase krízy. Cieľom projektu je nielen analyzovať súčasnú situáciu vo svete, ale aj kriticky sa zamerať na jej dôsledky a blízku i vzdialenú budúcnosť.

Dôležité otázky

 • Spôsobuje súčasná kríza zmenu v našom myslení a osobných hodnotách? Je to len dočasné?
 • Vznikli nejaké nové formy politických a kultúrnych skupinových aktivít a spolunažívania? Ako do tohto spolunažívania zapadá naše životné prostredie vrátane iných živých organizmov?
 • Ako by mohol svet spomaliť v boji proti vírusu, aby spoločnosť a ekonomika rešpektovali naše krehké ekosystémy?
 • Aké sú výsledky a dôsledky pohybu medzi rôznymi miestami na Zemi a mimo nej?
 • Ako možno zabezpečiť ochranu ľudských práv pre všetkých občanov? Čo môžeme urobiť pre ochranu terajšej ale aj budúcej generácie?

Podmienky

 • Štipendium vo výške 2000 €
 • Pokrytie cestovných nákladov na cestu do Košíc a späť
 • Zabezpečené ubytovanie v Košiciach
 • Prístup do ateliéru v K.A.I.R.
 • Rozpočet na technickú produkciu (do 4 000 €)
 • Príležitosť podieľať sa na umeleckom a komunitnom živote v meste a propagovať vlastnú tvorbu v Košiciach

Registrovanie žiadosti

Prihlásiť sa môžeš prostredníctvom tohto online formulára.

Ak bude situácia ohľadom COVID-19 alebo z iného dôvodu nepriaznivá, pobyt sa uskutoční v obmedzenom režime. Konkrétne podmienky budú dohodnuté s vybraným rezidentom/rezidentkou.


Rezidenčný program podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Dokumenty a odkazy

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktuj na adrese kosice@cityofmediaarts.sk. Ak sa chceš o projekte dozvedieť viac, navštív jeho oficiálnu stránku.

www.cityofmediaarts.sk

Partneri