Prihlás sa do 08/12/20

Manažér/ka oddelenia programu // Head of Program

Základné informácie

Naša organizácia vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Manažér/Manažérka oddelenia programu. Ak spĺňate podmienky a máte chuť stať sa súčasťou nášho tímu, alebo poznáte niekoho, kto by sa k nám rád pridal, výzva je otvorená do 8. decembra 2020.

Všetky potrebné informácie a informácie nájdete v dokumente open call.

Prihlášku je potrebné vyplniť v anglickom jazyku.  

Creative Industry Košice je nezisková organizácia, ktorá sa zaoberá podporou a rozvojom kultúry a kreatívneho priemyslu (KKP). Organizácia svojimi aktivitami zvyšuje kvalitu života v meste prostredníctvom rozvíjania jeho kreatívneho potenciálu. Vyhľadáva a podporuje talenty, poskytuje vzdelávacie, networkingové a pracovné príležitosti, a prispieva tak k udržateľnému mestskému rozvoju. Tím Creative Industry Košice verí, že spolupráca a rozhodovanie, ktorého základom je kreatívny prístup, prináša najlepšie riešenia.

Basic Information

Our organization is announcing an open call for the position Head of Program. In case you meet the conditions and want to become part of our team, or know someone who would like to join us, the call will be open until December 8, 2020.

You will find all the necessary information in the document open call.

Application form has to be completed in English.

Creative Industry Košice is a non-profit organization, which deals with the support and development of the cultural and creative industry (CCI). The organization with its activities increases the quality of life in the city by developing its creative potential. It seeks out and supports talented individuals, offer educational, networking, and job opportunities, and thus contribute to sustainable urban development. Team of Creative Industry Košice believes that collaboration and decision-making, based on a creative approach, bring the best solutions.

Dokumenty a odkazy

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na adrese office@cike.sk.

Prihlasovací formulár