In progress

Kurz podnikateľských zručností // SBA x CIKE

O projekte

Vďaka veľkému záujmu ti spolu s SBA opäť prinášame 5-dňový kurz, ktorý zocelí tvoju podnikateľskú predstavu a napomôže tomu, aby sa tvoj zámer postupne premieňal na realitu. Počas piatich večerov sa pod vedením odborníkov zorientuješ v tých najdôležitejších otázkach pre tvoje podnikanie.

Prihlás sa na Kurz podnikateľských zručností v dátumoch 20.5.2019 – 24.5.2019 (15:45 – 20:00) a začni s podnikaním tým správnym smerom. Ušetríš čas aj peniaze a získaš cenné rady od skúsených profesionálov. Okrem toho, že dostaneš odpovede na základné otázky súvisiace s rozbehom podnikania, po absolvovaní minimálne 3 z 5 prednášok, získaš certifikát, ktorý skrášli tvoje CV!

Účasť na workshopoch je BEZPLATNÁ, no kapacity sú OBMEDZENÉ, preto sa prihlás ešte dnes. DDLN je 17.5.2019 do 12:00.

 

Kurz ponúka úvod do viacerých oblastí v päťdňovom harmonograme:

PONDELOK

Právne zručnosti a duševné vlastníctvo.

 • praktický prehľad v právnych formách podnikania
 • výber vhodnej formy podnikania
 • ochrana podnikateľského nápadu, autorské práva a priemyselné vlastníctvo

Lektorka: Renáta Bačárová - Advokátka prednášajúca pre svetovú organizáciu duševného vlastníctva (WIPO). Zároveň lektoruje aj pre Úrad priemyselného vlastníctva SR a Centrum vedecko-technických informácií SR. Špecializuje sa na občianske a obchodné právo i na duševné vlastníctvo.

UTOROK

Daňovo-odvodové zručnosti

 • základy účtovníctva
 • praktické tipy z praxe
 • prehľad v daniach a odvodoch
 • orientácia v špecifickej terminológii

Lektorka: Anna Bánociová - Popri akademickom pôsobení má viac ako 30 rokov praktických skúseností v oblasti účtovníctva, daní, auditorstva a finančného riadenia verejného aj súkromného sektora.

STREDA

Finančné a obchodné zručnosti

 • podnikateľský zámer z finančného a ekonomického hľadiska
 • základy finančného manažmentu (rozpočet, cashflow, analýza)
 • zručnosti potrebné pre začatie podnikania
 • ako sa čo najlepšie pripraviť na úlohu podnikateľa
 • prípadová štúdia z lektorovej vlalstnej praxe

Lektori:

Kamil Kubík - odkonzultoval vyše 100 projektov z neziskového, verejného a súkromného sektora. Má skúsenosti so žiadosťami o nenávratný finančný príspevok. Okrem toho, že je držiteľom viacerých manažérskych certifikátov je aj víťazom celoslovenskej súťaže Tatra Banky cez platformu Challengest.

Radovan Sidor - Založil spoločnosť, ktorá priniesla do Košíc novinky ako Košický cyklokuriér, mobilné cyklokaviarne vlastnej výroby či pražiareň kvalitnej kávy. Má viac ako 15 ročnú prax v manažovaní projektov v súkromnom, neziskovom aj verejnom sektore.

ŠTVRTOK

Business zručnosti

 • stanovenie a overenie predmetu podnikania
 • určenie cieľovej skupiny
 • nástroj Business Model Canvas
 • praktické cvičenie, ktoré vám pomôže zmeniť nápad na realitu

Lektor: Viliam Vajda - spoluzakladateľ startupového a coworkingového centra. Pôsobí v organizáciách a tímoch, ktoré v Košiciach organizujú hackathon a Startup Weekend. Dlhodobo sa venuje mentoringu v oblasti rozvoja business nápadov.

PIATOK

Marketingové zručnosti

 • ako v začiatkoch prezentovať seba a svoj biznis
 • ako nájsť a osloviť potencionálnych zákazníkov
 • overené marketingové postupy z vlastnej praxe lektora

Lektor: Marek Lavčák - Spoluzakladateľ startupového a coworkingového centra, ktoré v súčasnosti riadi. Patrí medzi spoluorganizátorov heckathonu a Startup weekendu, pričom pôsobí aj ako brand consultant.

Čo sa stane po kurze

Na konci kurzu budeš vedieť presne tie informácie, ktoré sú nevyhnutné na začatie podnikania. Navyše, tento kurz je aj jedinečnou príležitosťou začať pracovať na prihláške na Erasmus pre mladých podnikateľov a vycestovať do zahraničia na biznis rezidenciu a tým ďalej rozvíjať svoje podnikateľské plány.

Podmienky a miesto konania

Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria aj študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít/stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnych krajov (okrem BSK).

Miesto konania: Kasárne/Kulturpark - Kukučínová 2 040 01 Košice - budova Alfa - malá seminárna miestnosť na 2. poschodí. Vstup do areálu Kulturparku bude možný len zo Skladnej ulice.

Kurz sa koná: 20. - 24. máj 2019
DDLN pre prihlásenie: 17. máj 2019 do 12:00.

V prípade ďalších otázok nás neváhaj kontaktovať.

Partneri