Prihlás sa do 07/11/19

Kurz podnikateľských zručností // SBA v CIKE

O projekte

Vďaka veľkému záujmu je tu opäť 5-dňový kurz, ktorý zocelí tvoju podnikateľskú predstavu a napomôže tomu, aby sa tvoj zámer postupne premieňal na realitu. Počas piatich večerov sa pod vedením odborníkov zorientuješ v tých najdôležitejších otázkach pre tvoje podnikanie.

Prihlás sa na Kurz podnikateľských zručností v dátumoch 11.11.2019 – 15.11.2019 (16:00 – 20:00) a začni s podnikaním tým správnym smerom. Ušetríš čas aj peniaze a získaš cenné rady od skúsených profesionálov. Okrem toho, že dostaneš odpovede na základné otázky súvisiace s rozbehom podnikania, po absolvovaní minimálne 3 z 5 prednášok, získaš certifikát, ktorý skrášli tvoje CV!

Účasť na workshopoch je BEZPLATNÁ, no kapacity sú OBMEDZENÉ, preto sa prihlás ešte dnes. DDLN je 7.11.2019 do 12:00.

 

Kurz ponúka úvod do viacerých oblastí v päťdňovom harmonograme:

PONDELOK 11/11/2019

Právne zručnosti a duševné vlastníctvo.

 • praktický prehľad v právnych formách podnikania
 • výber vhodnej formy podnikania
 • ochrana podnikateľského nápadu, autorské práva a priemyselné vlastníctvo

Lektorka: Renáta Bačárová - Advokátka prednášajúca pre svetovú organizáciu duševného vlastníctva (WIPO). Zároveň lektoruje aj pre Úrad priemyselného vlastníctva SR a Centrum vedecko-technických informácií SR. Špecializuje sa na občianske a obchodné právo i na duševné vlastníctvo.

UTOROK 12/11/2019

Finančné zručnosti

 • zhodnotenie podnikateľského zámeru z finančného a ekonomického hľadiska
 • základy finančného manažmentu
 • prípadová štúdia zameraná na finančný rozpočet, cashflow a analýzu nákladov

Lektorka: Slávka Klasová - Odborná asistentka na Ekonomickej fakulte TUKE. Špecializuje sa na tvorbu finančných plánov, finančné analýzy účtovných závierok, ako aj analýzu postavenia podniku. V rámci výmenných pobytov pôsobila na International Business School a University of Technology and Economics v Budapešti

Business protokol a komunikačné zručnosti

 • prezentačné zručnosti v kontakte s budúcimi biznis partnermi
 • príprava na prvé obchodné stretnutia a komunikáciu so zákazníkom
 • dôležitosť prvého dojmu a neverbálnej komunikácie

Lektorka: Lenka Kolesárová - Lektorka na biznis protokol a spoločenskú etiketu, efektívnu komunikáciu a rozvoj prezentačných zručností. Pracuje aj ako kariérny poradca s dlhodobo nezamestnanými, ktorým pomáha zorientovať sa na trhu práce - zamestnanie versus živnosť, naštartovať vnútornú motiváciu a rozvíjať ich mäkké zručnosti. Má bohaté skúsenosti s organizovaním firemných teambuildingov a rôznych komunikačných školení.

STREDA 13/11/2019

Daňovo-odvodové zručnosti

 • základy účtovníctva
 • praktické tipy z praxe
 • prehľad v daniach a odvodoch
 • orientácia v špecifickej terminológii

Lektorka: Anna Bánociová - Popri akademickom pôsobení má viac ako 30 rokov praktických skúseností v oblasti účtovníctva, daní, auditorstva a finančného riadenia verejného aj súkromného sektora.

Róbert Oravský – hosť - je doktorandom Katedry financií Ekonomickej fakulty TUKE, kde vyučuje predmety účtovníctvo podnikateľských subjektov, podnikanie v podmienkach SR a dane podnikateľských subjektov. Popri akademickom prostredí pôsobí aj ako konateľ v spoločnosti, ktorá sa venuje vedeniu účtovníctva, mzdovej personalistike, správe daní a všeobecnej administratíve.

ŠTVRTOK 14/11/2019

Business zručnosti

 • stanovenie a overenie predmetu podnikania
 • určenie cieľovej skupiny
 • nástroj Business Model Canvas
 • praktické cvičenie, ktoré vám pomôže zmeniť nápad na realitu

Lektor: Viliam Vajda - spoluzakladateľ startupového a coworkingového centra. Pôsobí v organizáciách a tímoch, ktoré v Košiciach organizujú hackathon a Startup Weekend. Dlhodobo sa venuje mentoringu v oblasti rozvoja business nápadov.

PIATOK 15/11/2019

Marketingové zručnosti

 • ako v začiatkoch prezentovať seba a svoj biznis
 • ako nájsť a osloviť potencionálnych zákazníkov
 • overené marketingové postupy z vlastnej praxe lektora

Lektor: Marek Lavčák - Spoluzakladateľ startupového a coworkingového centra, ktoré v súčasnosti riadi. Patrí medzi spoluorganizátorov heckathonu a Startup weekendu, pričom pôsobí aj ako brand consultant.

Čo sa stane po kurze

Na konci kurzu budeš vedieť presne tie informácie, ktoré sú nevyhnutné na začatie podnikania. Navyše, tento kurz je aj jedinečnou príležitosťou začať pracovať na prihláške na Erasmus pre mladých podnikateľov a vycestovať do zahraničia na biznis rezidenciu a tým ďalej rozvíjať svoje podnikateľské plány.

Podmienky a miesto konania

Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria aj študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít/stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnych krajov (okrem BSK).

Miesto konania: Kasárne/Kulturpark - Kukučínová 2, 040 01 Košice - budova Alfa - malá seminárna miestnosť na 1. poschodí.

Kurz sa koná: 11. - 15. november 2019
DDLN pre prihlásenie: 7. november 2019 do 12:00.

V prípade ďalších otázok neváhaj kontaktovať  ➡️ ap.ke@npc.sk.

Chcem sa prihlásiť

Partneri