Viac info

K.A.I.R. – Košice Artist In Residence

O projekte

Rezidenčný program pre umelcov zo Slovenska i z celého sveta a zo všetkých umeleckých disciplín a žánrov. Slovákom dávame šancu vycestovať na niekoľko mesiacov do zahraničného umeleckého centra, a naopak, v Košiciach pravidelne vítame na pár mesiacov talentovaných ľudí zo zahraničia.

K.A.I.R. otvára možnosť pracovať v inšpiratívnom prostredí košického jedinečného kultúrneho prostredia pre realizáciu umeleckých projektov, spoluprácu s agilnou miestnou umeleckou scénou a seba-prezentáciu miestnej a národnej verejnosti.

Táto umelecká, kultúrna, názorová a tvorivá výmena pomáha stimulovať slovenskú umeleckú scénu, budovať lokálne prostredie a prináša medzinárodné skúsenosti a renomé lokálnym umelcom.

Fungovanie

K.A.I.R. funguje na medzinárodnej úrovni. Každá rezidencia je buď o spolupráci so zahraničným umelcom či organizáciou v Košiciach, alebo o tvorbe slovenského umelca v zahraničí. Za päť rokov už pripravil cez 100 rezidencií.

Umelci sa vyberajú na základe otvorených výziev v spolupráci s našimi medzinárodnými partnermi. Doteraz sme vyslali a pozvali umelcov z rôznych krajín ako Poľsko, Nemecko, Gruzínsko, Ukrajina alebo Japonsko. Súčasne môžeme hostiť 3 umelcov s cieľom podporiť výmenu a dialóg medzi rôznymi scénami. V Košiciach poskytujeme ubytovanie, štúdiá, finančnú a výrobnú podporu.

K.A.I.R. bol realizovaný už v roku 2011 ako jeden z kľúčových projektov v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry. V roku 2016 sa  stal nezávislým združením s vlastnou Šopa Gallery, platformou na prezentáciu súčasného vizuálneho umenia v Košiciach. 

Vývoj

Medzinárodný program umeleckých rezidencií K.A.I.R. Košice Artist in Residence bol realizovaný už v roku 2011 ako jeden z kľúčových projektov v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK). Po ukončení EHMK sa organizácia Košice 2013, n.o. transformovala na Creative Industry Košice. Počas tohto obdobia mal K.A.I.R. stabilnú pôdu na rozvoj medzinárodných aktivít v bohatej sieti partnerov. V roku 2016 sa K.A.I.R. stal nezávislým združením.

Plány združenia taktiež zapadli do ambície Košíc stať sa súčasťou siete UNESCO Creative City of Media Arts už v roku 2017. Creative Industry Košice s K.A.I.R. aj naďalej úzko spolupracujú. Plánované rezidencie, ktoré spájajú vedu a umenie sú pre nás dôležitým rozvojovým prvkom jednak pre získané členstvo v sieti UNESCO, ale hlavne ako spôsob zapojenia vedeckých a vzdelávacích inštitúcií do ďalších projektov.

Success stories

Podporujeme umenie na medzinárodnej úrovni
KAIR - Košice Artist in Residence je medzinárodný program pre výmenu umelcov z celého sveta a zo všetkých umeleckých disciplín. Vznikol v roku 2011 ako jeden z kľúčových aktivít Európskeho hlavného mesta kultúry a v roku 2016 sa spolu s novým priestorom osamostatnil a dnes sídli v Šopa Gallery. Dnes funguje na medzinárodnej úrovni. KAIR dáva umelcom možnosť pracovať v inšpiratívnom prostredí košického jedinečného kultúrneho prostredia, aby realizovali umelecké projekty, spolupracovali s aktívnou miestnou umeleckou scénou a prezentovali sa miestnej a národnej verejnosti. V Košiciach poskytujú ubytovanie, štúdiá, finančnú a výrobnú podporu.  
Keď zinkubuješ, môžeš byť nezávislý
Projekty, ktoré rastú pod dáždnikom väčšej organizácie majú potenciál osamostatniť sa a fungovať efektívnejšie aj naďalej. Napríklad K.A.I.R.- Košice Artist in Residence sa osamostatnil rovnako ako festival Biela noc, ktoré boli vo svojom čase jednými z kľúčových projektov EHMK - Európskeho hlavného mesta kultúry. Aby dokázali naplno využiť svoj potenciál dnes fungujú ako samostatní miestni kultúrni operátori s vlastnými kapacitami.Projekt K.A.I.R. prechádzal počas niekoľkých rokov inkubačnou fázou, počas ktorej sa nastavovala štruktúra, ciele, sieť partnerov, financovanie a podobne. Za päť rokov sa nám podarilo vytvoriť pestrú a stabilnú sieť partnerov v krajinách Európskej únie, ale aj z Ukrajiny, Gruzínska či Japonska. Pre CIKE a mesto Košice je dôležité podporovať a vytvárať sieť nezávislých kultúrnych operátorov a posielať vy-inkubované projekty na samostatné cesty. 

Pre aktuálne výzvy a info o rezidenciách sleduj K.A.I.R.

Chcem vedieť viac