K.A.I.R. – Košice Artist In Residence

O projekte

Rezidenčný program pre umelcov zo Slovenska i z celého sveta a zo všetkých umeleckých disciplín a žánrov. Slovákom dávame šancu vycestovať na niekoľko mesiacov do zahraničného umeleckého centra, a naopak, v Košiciach pravidelne vítame na pár mesiacov talentovaných ľudí zo zahraničia.

K.A.I.R. otvára možnosť pracovať v inšpiratívnom prostredí košického jedinečného kultúrneho prostredia pre realizáciu umeleckých projektov, spoluprácu s agilnou miestnou umeleckou scénou a seba-prezentáciu miestnej a národnej verejnosti.

Táto umelecká, kultúrna, názorová a tvorivá výmena pomáha stimulovať slovenskú umeleckú scénu, budovať lokálne prostredie a prináša medzinárodné skúsenosti a renomé lokálnym umelcom.

Fungovanie

K.A.I.R. funguje na medzinárodnej úrovni. Každá rezidencia je buď o spolupráci so zahraničným umelcom či organizáciou v Košiciach, alebo o tvorbe slovenského umelca v zahraničí. Za päť rokov už pripravil cez 100 rezidencií.

Umelci sa vyberajú na základe otvorených výziev v spolupráci s našimi medzinárodnými partnermi. Doteraz sme vyslali a pozvali umelcov z rôznych krajín ako. Poľsko, Nemecko, Gruzínsko, Ukrajina alebo Japonsko. Súčasne môžeme hostiť 3 umelcov s cieľom podporiť výmenu a dialóg medzi rôznymi scénami. V Košiciach poskytujeme ubytovanie, štúdiá, finančnú a výrobnú podporu.

K.A.I.R. bol realizovaný už v roku 2011 ako jeden z kľúčových projektov v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry. V roku 2016 sa  stal nezávislým združením s vlastnou Šopa Gallery, platformou na prezentáciu súčasného vizuálneho umenia v Košiciach. 

Vývoj

Medzinárodný program umelckých rezidencií K.A.I.R. Košice Artist in Residence bol realizovaný už v roku 2011 ako jeden z kľúčových projektov v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK). Po ukončení EHMK sa organizácia Košice 2013, n.o. transformovala na Creative Industry Košice. Počas tohto obdobia mal K.A.I.R. stabilnú pôdu na rozvoj medzinárodných aktivít v bohatej sieti partnerov. V roku 2016 sa K.A.I.R. stal nezávislým združením.

Plány združenia taktiež zapadli do ambície Košíc stať sa súčasťou siete UNESCO Creative City of Media Arts už v roku 2017. Creative Industry Košice s K.A.I.R. aj naďalej úzko spolupracujú. Plánované rezidencie, ktoré spájajú vedu a umenie sú pre nás dôležitým rozvojovým prvkom jednak pre získané členstvo v sieti UNESCO, ale hlavne ako spôsob zapojenia vedeckých a vzdelávacích inštitúcií do ďalších projektov.

Success Stories

Robíme umenie na medzinárodnej úrovni
Keď zinkubuješ, môžeš byť nezávislý

Robíme umenie na medzinárodnej úrovni

KAIR - Košice Artist in Residence je medzinárodný program pre výmenu umelcov z celého sveta a zo všetkých umeleckých disciplín. Vznikol v roku 2011 ako jeden z kľúčových aktivít Európskeho hlavného mesta kultúry a v roku 2016 sa spolu s novým priestorom osamostatnil. Dnes funguje na medzinárodnej úrovni. KAIR dáva umelcom možnosť pracovať v inšpiratívnom prostredí košického jedinečného kultúrneho prostredia, aby realizovali umelecké projekty, spolupracovali s aktívnou miestnou umeleckou scénou a prezentovali sa miestnej a národnej verejnosti. V Košiciach poskytujú ubytovanie, štúdiá, finančnú a výrobnú podporu.KAIR sídli v Šopa Gallery na Hlavnej ulici. Vlastný priestor im poskytuje možnosť vystavovať výsledky ich práce a organizovať podujatia. Jedným z nich je Open Studios Night - večer otvorených ateliérov, a to pravidelne s príchodom nových rezidenčných umelcov do Košíc.   

Keď zinkubuješ, môžeš byť nezávislý

Projekty, ktoré rastú pod dáždnikom väčšej organizácie majú potenciál osamostatniť sa a fungovať efektívnejšie aj naďalej. Napríklad K.A.I.R.- Košice Artist in Residence sa osamostatnil rovnako ako festival Biela noc, ktoré boli vo svojom čase jednými z kľúčových projektov EHMK - Európskeho hlavného mesta kultúry. Aby dokázali naplno využiť svoj potenciál dnes fungujú ako samostatní miestni kultúrni operátori s vlastnými kapacitami.Projekt K.A.I.R. prechádzal počas niekoľkých rokov inkubačnou fázou, počas ktorej sa nastavovala štruktúra, ciele, sieť partnerov, financovanie a podobne. Za päť rokov sa nám podarilo vytvoriť pestrú a stabilnú sieť partnerov v krajinách Európskej únie, ale aj z Ukrajiny, Gruzínska či Japonska. Pre CIKE a mesto Košice je dôležité podporovať a vytvárať sieť nezávislých kultúrnych operátorov a posielať vy-inkubované projekty na samostatné cesty. 

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Viac informácií.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close