Zapojte sa do 31/10/20

Inovujte udržateľne a zároveň kreatívne // open call

O výzve

Obehové hospodárstvo alebo cirkulárna ekonomika, ktoré efektívne využíva zdroje a odpad považuje za cennú surovinu, sa stáva celosvetovým trendom a významne ovplyvňuje podnikateľské prostredie. Tento vývoj podporuje na úrovni legislatívy Európska zelená dohoda a na úrovni spotrebiteľa, dopyt po „zelených“ tovaroch a službách.

Zelené inovácie robia podnikanie odolnejším voči potenciálnym rizikám, ako napríklad volatilita cien surovín, prinášajú nové príležitosti a odlišujú od konkurencie. Kreativita je hnacím motorom inovácií. Prihláste sa do výzvy Creativity4Circularity ako „challenge owner“. My vás prepojíme na tvorivých ľudí, ktorí vám pomôžu nájsť návrhy riešení v oblasti udržateľnosti a obehového hospodárstva. Prihlasovanie je otvorené do 31. októbra 2020.

Čo ponúkame?

Po prihlásení sa do výzvy vás spojíme s naším inovačným expertom. Ten vás nasmeruje a pomôže vám naformulovať váš problém alebo potrebu. Potenciálna „challenge“ môže byť:

 • Ako zmeniť dizajn nášho výrobku tak, aby bol trvácny, opraviteľný a recyklovateľný?
 • Ako zmeniť postupy a procesy v našom podniku tak, aby boli viac efektívne a udržateľné?
 • Ako zefektívniť prenos dát a komunikáciu v dodávateľskom reťazci našej spoločnosti? 
 • Ako môžeme získať prehľad o dopade nášho výrobku počas celého životného cyklu?

Následne odprezentujete svoju výzvu pred vybranými zástupcami kreatívneho sektora (dizajnéri, softvéroví vývojári, architekti, marketéri atď.) a ďalšími odborníkmi. Tí navrhnú možnosti riešenia vašej výzvy v oblasti udržateľnosti a obehového hospodárstva. Kreatívci vám prinesú na mieru šité riešenia. Pozerajú sa na svet inou optikou, sú dynamickí, vizuálni, otvorení a neustále zvedaví. Po zvolení víťazného návrhu budete môcť spoločne pracovať na realizácii návrhov riešení. Pozrite si 25 slov, ktoré vystihujú kreatívcov.

Riešením môže byť okrem iného nový druh služby, produktu, využitia odpadu alebo nového materiálu, ako aj vylepšený proces výroby alebo komunikácie so zákazníkom či dodávateľmi.

Koho hľadáme?

Do výzvy sa môžu zapojiť najmä výrobné spoločnosti z celého Slovenska bez ohľadu na sektor, ktoré:

 • využívajú inovatívne technológie a/alebo digitalizáciu (napr. internet vecí, automatizáciu, robotizáciu atď.)
 • majú otvorené zmýšľanie a chcú spolupracovať s kreatívnym sektorom
 • majú možnosť vyhradiť zamestnanca, ktorý bude kontaktnou osobou (napr. zúčastní sa stretnutí, odprezentuje vašu výzvu, poskytne doplnkové informácie a pod.)

Čo môžete získať?

 • bezplatnú úvodnú konzultáciu zameranú na zistenie vašich potrieb s inovačným expertom
 • prepojenie s kreatívnym sektorom podľa špecifickej „challenge“
 • bezplatnú individuálnu podporu v čase spolupráce so zástupcami kreatívneho sektora
 • návrhy riešení šité na mieru vďaka spolupráci so zástupcami kreatívneho sektora
 • podporu pri hľadaní finančných nástrojov zameraných na kreatívne spolupráce
 • možnosť využiť bezplatné konzultácie a poradenstvo Slovak Business Agency (platí pre zapojené malé a stredné podniky)
 • možnosť prezentovať vašu spoločnosť
 • účasť na projekte s cezhraničným presahom

Success stories

Univerzitná nemocnica v L. Pasteura využíva pri rehabilitácii pacientov umenie
Výtvarník a novomediálny umelec Boris Vaitovič vymyslel v rámci projektu Creativity for Business, prístroje na mieru vytvorené pre potreby pacientov v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach. Boris prepojil vizuálne umenie s rehabilitáciou, ktorá je prispôsobená individuálnym potrebám pacienta s ochorením pohybového aparátu.Boris Vaitovič najprv vytvoril joystick, na ktorý napojil jednoduchú aplikáciu, ktorá sledovala pohyb. Z toho vyplynuli trvanie, náročnosť hry i jej parametre. Výsledkom sú tri mediálne zariadenia a softvér, ktorý zbiera dáta o pokroku pacientov. Tlakový senzor využíva známe obrazy svetových umelcov, ktoré sú rozdelené na menšie diely. Pacienti sa s nimi hrajú, a keď dosiahnu rovnovážny tlak, tak sa kompozícia zoradí do správneho obrazu. Zariadenia sú prispôsobené aj veku pacientov, ktorí majú často problém so zrakom, z tohto dôvodu sa k vizuálnej hre pridal aj zvukový stimul.
Moderné bistro Pán Ryba zrenovovali umelci
Ryba Košice dostala behom pol roka dvojnásobnú porciu kreativity. Realizovať sa tam mohli až dvaja rezidenti, a to dizajnérka Mária Bujňáková a Viktor Fehér. Viktor je známy projektmi ako SAC či Pyecka Gallery. Popri tom je skúseným šéfkuchárom a táto výzva mu priniesla možnosť prepojiť jeho skúsenosti z umenia a gastronómie. Jeho víziou bolo vytvoriť bistro s otvorenou kuchyňou, kde sa dá najesť rýchlo a kvalitne. Viktor vypracoval koncepciu moderného bistra s predajňou čerstvých rýb a morských plodov, ktoré bude mať zároveň edukatívny charakter so zameraním na zdravú stravu a morské špeciality. Za týmto účelom Viktor absolvoval poznávaciu prehliadku podobných prevádzok v Budapešti. Po jeho rezidencii sa v Ryba bistre začalo s prerábkou podľa pripraveného návrhu a dnes je to moderné bistro na Mlynskej ulici, v ktorom sú aj tradičné výrobky ako Treska podávané netradičnou formou.

Zapojte sa jednoducho, a to vyplnením tohto registračného formulára do 31. októbra 2020. V prípade akýchkoľvek otázok, nás pokojne kontaktujte.

Napíš nám