Hľadá sa projektový manažér / projektová manažérka

Koho hľadáme?

Programové oddelenie CIKE hľadá človeka, ktorý bude mať na starosti navrhovanie, písanie a realizáciu projektov a aktivít, ktoré podporujú a rozvíjajú potenciál kultúry a kreatívneho priemyslu s dôrazom na zlepšenie kvality života v Košiciach. Zároveň bude pre projektový tím kontaktným bodom, ktorý zabezpečí, aby jednotlivé tímové aktivity zostali v synergii.

Pridaj sa k nám a pracuj na projektoch, vďaka ktorým Košice napredujú.

Čo bude tvojou úlohou?

  • Príprava textovej časti návrhu projektu, definovanie rozsahu projektu, priorít, úloh a cieľov
  • Manažment schválených projektov vrátane prípravy, vedenia, realizácie úloh s ďalšími členmi tímu
  • Kontrola realizácie a napĺňania výsledkov projektu až po jeho ukončenie a schválenie poskytovateľom grantu
  • Riadenie rozpočtu projektu od návrhu štruktúry, zdrojov financovania, sledovanie čerpania až po potrebnú administratívu
  • Príprava PR podkladov k aktivitám pre oddelenie marketingu
  • Produkčná spolupráca na projekte
  • Príprava zmlúv s externými spolupracovníkmi
  • Vedenie projektovej dokumentácie v súlade s internými predpismi organizácie a sozmluvou s poskytovateľom grantu/vedúcim partnerom projektu
  • Plnenie operatívnych úloh zadaných manažérom oddelenia
  • To všetko v súlade s internými štandardmi a postupmi Oddelenia programu CIKE, cieľmi projektu a víziou a štandardmi organizácie

Ako sa môžeš uchádzať o pozíciu?

Svoj životopis a motivačný list môžeš posielať  do 15. septembra 2022 na office@cike.sk. Podrobnejšie informácie o pozícii, jednotlivých úlohách a výhodách práce v našej organizácii nájdeš v tejto brožúre.

Ďalšie projekty z kategórie ''

Identifikácia nových príležitostí pre rast a rozvoj KKP v Košiciach

Zistiť viac

Training for Artistic Activism – Artivism in the region

Zistiť viac

Najnovšie články