Contact us

Grantová výzva

O výzve

Mesto Košice vyhlásilo v roku 2020 grantovú výzvu určenú na podporu profesionálnych nezriaďovaných organizácií a jednotlivcov z oblasti kultúry a kreatívnych odvetví. Výzva je zameraná aj na zmiernenie dopadov pandémie koronavírusu.

 

„Kultúra a kreatívny priemysel majú už niekoľko rokov neodškriepiteľný zásadný vplyv na rozvoj nášho mesta. Preto sme sa rozhodli v čo najkratšom možnom čase vyhlásiť grantovú výzvu a podporiť aktérov tohto sektora, dať priestor ich talentu a kreativite realizovať sa aj v čase korony.“

– Marcel Gibóda, námestník primátora

 

Administrátorom grantovej výzvy je mestská nezisková organizácia Creative Industry Košice. Zároveň mali odborníci z kultúry a kreatívneho priemyslu so skúsenosťou z oblasti projektov možnosť stať sa hodnotiteľmi podaných žiadostí. Hodnotitelia budú vyberaní na základe vyplneného formulára a zaslaného životopisu a navrhovaní Komisiou kultúry primátorovi mesta Košice, ktorý grantovú komisiu menuje.

Grantová výzva predstavuje od roku 2014 nástroj Mesta Košice, prostredníctvom ktorého mesto podporuje nezávislých kultúrnych operátorov. Týmto nástrojom mesto udržiava a rozvíja dedičstvo titulu Európske hlavné mesto kultúry 2013. Mesto Košice kladie dôraz na systematické a kontinuálne rozvíjanie a podporovanie oblasti kultúry a kreatívnych odvetví, čo potvrdzuje aj zaradenie Košíc do Siete kreatívnych miest UNESCO v oblasti mediálneho umenia.

Prečítaj si o podporených žiadateľoch a v prípade, že bola tvoja činnosť podporená, si pozorne pozri informácie o vyúčtovaní.

Dokumenty a odkazy

Požiadať o dotáciu bolo možné do 14. 6. 2020. V prípade ďalších otázok nás neváhaj kontaktovať.

Napíš nám

Partneri