Požiadaj do 14/06/20

Grantová výzva

O výzve

Mesto Košice vyhlasuje grantovú výzvu určenú na podporu profesionálnych nezriaďovaných organizácií a jednotlivcov z oblasti kultúry a kreatívnych odvetví. Výzva je zameraná aj na zmiernenie dopadov pandémie koronavírusu.

 

„Kultúra a kreatívny priemysel majú už niekoľko rokov neodškriepiteľný zásadný vplyv na rozvoj nášho mesta. Preto sme sa rozhodli v čo najkratšom možnom čase vyhlásiť grantovú výzvu a podporiť aktérov tohto sektora, dať priestor ich talentu a kreativite realizovať sa aj v čase korony.“

– Marcel Gibóda, námestník primátora

 

Požiadať o dotáciu je možné do 14.6.2020 vyplnením elektronického FORMULÁRA. Administrátorom grantovej výzvy je mestská nezisková organizácia Creative Industry Košice. Zároveň so zapojením sa do vyhlásenej grantovej výzvy majú odborníci z kultúry a kreatívneho priemyslu so skúsenosťou z oblasti projektov možnosť stať sa hodnotiteľmi podaných žiadostí. Hodnotitelia budú vyberaní na základe vyplneného FORMULÁRA PRE HODNOTITEĽOV a zaslaného CV a navrhovaní Komisiou kultúry primátorovi mesta Košice, ktorý grantovú komisiu menuje.

Grantová výzva predstavuje od roku 2014 nástroj Mesta Košice, prostredníctvom ktorého mesto podporuje nezávislých kultúrnych operátorov. Týmto nástrojom mesto udržiava a rozvíja dedičstvo titulu Európske hlavné mesto kultúry 2013. Mesto Košice kladie dôraz na systematické a kontinuálne rozvíjanie a podporovanie oblasti kultúry a kreatívnych odvetví, čo potvrdzuje aj zaradenie Košíc do siete Kreatívnych miest UNESCO v oblasti mediálneho umenia (Creative City of Media Arts).

Dokumenty a odkazy

Požiadať o dotáciu je možné do 14.6.2020 vyplnením elektronického formulára. V prípade ďalších otázok nás neváhaj kontaktovať.

Vyplniť formulár

Partneri