Grantová výzva mesta Košice 2021

O výzve

Mesto Košice a Creative Industry Košice vyhlásili aj v roku 2021 grantovú výzvu zameranú na podporu kultúry a kreatívneho priemyslu a na zmiernenie dopadov pandémie koronavírusu. Jej zámerom bola podpora a rozvoj talentu a kultúrneho dedičstva prostredníctvom podpory projektov jednotlivcov a organizácií pôsobiacich v kultúrnom a kreatívnom priemysle (KKP) v Košiciach. 

Hlavnými prioritami výzvy boli stabilizácia sektora KKP, podpora trvalo udržateľného rozvoja, porozumenia a tolerancie, ale tiež posilňovanie práce v partnerstve a podpora medzisektorovej spolupráce. Dôraz sa kládol na vysokú kvalitu obsahu, výsledkov, realizácie a dopadu projektov.

Podprogramy

V roku 2021 bola grantová výzva rozdelená do štyroch podprogramov:

  • 1.1 Dotácia pre organizácie a jednotlivcov ‒ podnikateľov
  • 1.2 Trojročná dotácia pre organizácie a podujatia v oblasti kultúry a kreatívnych odvetví
  • 1.3 Dotácia na podporu komunitnej tvorby
  • 1.4 Domáce rezidencie

Podporení žiadatelia

  • Mesto Košice podporilo 29 projektov z oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu v podprogramoch 1.1, 1.2 a 1.3 v celkovej výške 130 000 €. Úspešných žiadateľov nájdeš v tomto dokumente.
  • Creative Industry Košice, n.o. podporilo 10 umeleckých rezidencií v celkovej výške 10 000 €. Vybraných domácich rezidentov nájdeš v tomto dokumente.

Partneri

Ďalšie projekty z kategórie ''

Identifikácia nových príležitostí pre rast a rozvoj KKP v Košiciach

Zistiť viac

Najnovšie články