Prihlás sa do 18/04/21

Grantová výzva mesta Košice 2021

O výzve

Mesto Košice a Creative Industry Košice vyhlasujú grantovú výzvu zameranú na podporu kultúry a kreatívneho priemyslu a na zmiernenie dopadov pandémie koronavírusu. Zámerom grantovej výzvy je podpora a rozvoj talentu a kultúrneho dedičstva prostredníctvom podpory projektov jednotlivcov a organizácií pôsobiacich v kultúrnom a kreatívnom priemysle (KKP) v Košiciach. 

Hlavnými prioritami výzvy sú stabilizácia sektora KKP, podpora trvalo udržateľného rozvoja, porozumenia a tolerancie, ale tiež posilňovanie práce v partnerstve a podpora medzisektorovej spolupráce. Dôraz sa kladie na vysokú kvalitu obsahu, výsledkov, realizácie a dopadu projektov.

Uzávierka podávania žiadostí je 18. apríla 2021. Podávanie žiadostí prebieha elektronicky prostredníctvom prihlasovacieho formulára.

Dôležité upozornenia

 • Grantová výzva je určená výlučne pre projekty, ktoré sa primárne týkajú kultúry a kreatívnych odvetví
 • Subjekty a jednotlivci, ktorí v tejto oblasti nepôsobia, nie sú oprávnenými žiadateľmi.
 • Pôsobnosť a realizácia projektov sú striktne viazané na územie mesta Košice.
 • Online aktivity sú v prípade protiepidemiologických opatrení akceptovateľným výstupom.

Podprogramy výzvy

V roku 2021 je grantová výzva rozdelená do štyroch podprogramov:

 • 1.1 Dotácia pre organizácie a jednotlivcov ‒ podnikateľov
 • 1.2 Trojročná dotácia pre organizácie a podujatia v oblasti kultúry a kreatívnych odvetví
 • 1.3 Dotácia na podporu komunitnej tvorby
 • 1.4 Domáce rezidencie

Zoznam oprávnených žiadateľov pre jednotlivé podprogramy je uvedený v priloženom dokumente.

Dôležité termíny

 • Vyhlásenie grantovej výzvy: 1. 4. 2021 
 • Uzávierka podávania žiadostí : 18. 4. 2021
 • Kontrola formálnej správnosti: 19. 4. 2021
 • Rozhodnutie grantovej komisie: 23. 4. 2021 
 • Zasadnutie mestského zastupiteľstva: 3. 5. 2021

Dokumenty a odkazy

V prípade akýchkoľvek otázok k výzve nás neváhaj kontaktovať na grantovavyzva@cike.sk.

Napíš nám

Partneri