Grantová výzva

Grantová výzva

O výzve

Grantová výzva predstavuje od roku 2014 nástroj mesta Košice, prostredníctvom ktorého podporuje nezávislých kultúrnych operátorov. Týmto nástrojom mesto udržiava a rozvíja dedičstvo titulu Európske hlavné mesto kultúry 2013. 

Mesto Košice kladie dôraz na systematické a kontinuálne rozvíjanie a podporovanie oblasti kultúry a kreatívnych odvetví, čo potvrdzuje aj zaradenie Košíc do Siete kreatívnych miest UNESCO v oblasti mediálneho umenia.

Administrátorom grantovej výzvy je mestská nezisková organizácia Creative Industry Košice. Podrobnosti o hodnotiacom procese, zložení grantovej a hodnotiacej komisie sú súčasťou plných znení grantových výziev, ktoré sú dostupné v priložených dokumentoch. 

V roku 2020 mesto Košice vyhlásilo grantovú výzvu určenú na podporu profesionálnych nezriaďovaných organizácií a jednotlivcov z oblasti kultúry a kreatívnych odvetví. Výzva bola zameraná aj na zmiernenie dopadov pandémie koronavírusu.

V roku 2021 boli podporení žiadatelia v štyroch podprogramoch: dotácia pre organizácie a jednotlivcov ‒ podnikateľov, trojročná dotácia pre organizácie a podujatia v oblasti kultúry a kreatívnych odvetví, dotácia na podporu komunitnej tvorby a domáce rezidencie

V roku 2022 mesto Košice v grantovej výzve podporilo 30 žiadateľov. Aj tento rok bola výzva zameraná na zmiernenie dopadov pandémie koronavírusu, s cieľom stabilizácie sektora kultúrneho a kreatívneho priemyslu, podpory trvalo udržateľného rozvoja, porozumenia a tolerancie.

V roku 2023 podporilo mesto Košice žiadateľov v dvoch podprogramoch: dotácia pre organizácie a jednotlivcov – podnikateľov a trojročná dotácia pre organizácie a podujatia v oblasti kultúry a kreatívnych odvetví. Podporených bolo 26 žiadateľov.

Partneri

Ďalšie projekty z kategórie 'Grantová výzva'

Identifikácia nových príležitostí pre rast a rozvoj KKP v Košiciach

Zistiť viac

Training for Artistic Activism – Artivism in the region

Zistiť viac

Najnovšie články