Napíš nám

Grantová výzva

O výzve

Grantová výzva predstavuje od roku 2014 nástroj mesta Košice, prostredníctvom ktorého podporuje nezávislých kultúrnych operátorov. Týmto nástrojom mesto udržiava a rozvíja dedičstvo titulu Európske hlavné mesto kultúry 2013. 

Mesto Košice kladie dôraz na systematické a kontinuálne rozvíjanie a podporovanie oblasti kultúry a kreatívnych odvetví, čo potvrdzuje aj zaradenie Košíc do Siete kreatívnych miest UNESCO v oblasti mediálneho umenia.

Administrátorom grantovej výzvy je mestská nezisková organizácia Creative Industry Košice. Podrobnosti o hodnotiacom procese, zložení grantovej a hodnotiacej komisie sú súčasťou plných znení grantových výziev, ktoré sú dostupné v priložených dokumentoch. 

V roku 2020 mesto Košice vyhlásilo grantovú výzvu určenú na podporu profesionálnych nezriaďovaných organizácií a jednotlivcov z oblasti kultúry a kreatívnych odvetví. Výzva bola zameraná aj na zmiernenie dopadov pandémie koronavírusu.

V roku 2021 sú hlavnými prioritami výzvy stabilizácia sektora KKP, podpora trvalo udržateľného rozvoja, porozumenia a tolerancie, ale tiež posilňovanie práce v partnerstve a podpora medzisektorovej spolupráce. Dôraz sa kladie na vysokú kvalitu obsahu, výsledkov, realizácie a dopadu projektov. Všetky informácie k výzve sú dostupné v plnom znení Grantovej výzvy mesta Košice 2021.

Dokumenty a odkazy

V prípade akýchkoľvek otázok k výzve nás neváhaj kontaktovať na grantovavyzva@cike.sk.

Napíš nám

Partneri