Contact us

Foto Academy s Woont x CIKE

O projekte

Foto Academy bola séria workshopov vedených produkčným štúdiom Woont pre mladých talentovaných fotografov.

S cieľom posunúť účastníkov na profesionálny level, Foto Academy umožnila fotografom prístup k profesionálnemu ateliéru, kde sa pod vedením najväčšieho audio-vizuálneho štúdia na východnom Slovensku venovali teórii aj praxi.

Učili sa ako pracovať so svetlom, komunikovať s klientom a konzultovať svoje práce s profesionálmi. Zároveň si vybudovali sieť kontaktov, dostali zákazky, skvalitnili svoje fotografické zručnosti. Kľúčové veci sa tak naučili za krátky čas, veľmi intenzívne a vďaka podpore Creative Industry Košice, úplne zadarmo.

Foto Academy by CIKE x Woont sa uskutočnil v roku 2018. V roku 2019 prebehol podobný program pre dizajnérov DesignLab by CIKE x Milk.

Lektori

S cieľom nestrážiť si vlastné know-how, ale prispieť k výchove kvalitných profesionálov, si Creative Industry Košice (CIKE) zvolilo za svojho partnera produkčné štúdio Woont. Na základe predošlej spolupráce s Jánom Varcholom a Petrom Uhrínom sme vedeli, že ide o majstrov v svojom odbore, ktorí predstavujú zázemie pre fotografov a filmárov na východnom Slovensku. Veci robia profesionálne so správny postojom, no predovšetkým chcú Košice posunúť vpred. Vzhľadom na to, že sú aj komerčne orientovaní, plne vyhovujú cieľom programu.

Ján Varchola je spoluzakladateľ produkčnej spoločnosti Woont, ktorá sa zameriava na oblasť digitálnych médií, film a fotografiu. Od začiatku ich pôsobenia poskytujú komplexné a profesionálne služby klientom ako Orange, Volkswagen, TopFashion, Aupark, Forbes, Slovenská sporiteľňa. Tvorili editoriály pre magazín Eva, Emma, videoklipy pre IMT Smile či destinačný spot o Košiciach. Ich záujmom je poskytovať nie len komplexné profesionálne služby, ale aj vychovávať špičkových odborníkov, ktorí zostávaju žiť v Košiciach.

Success stories

Ako získať 20-ročné skúsenosti v priebehu niekoľkých mesiacov
Začiatkom roka 2018 sme v spolupráci s produkčným štúdiom Woont rozbehli sériu workshopov pre mladých talentovaných fotografov s cieľom posunúť ich na profesionálny level. Je to cenná škola praxe, ktorú v bežnom akademickom prostredí na Slovensku nenájdete. Mentori s účastníkmi Foto Academy zdieľajú svoje 20-ročné skúsenosti s cieľom urýchliť a zefektívniť ich profesionálny rast.Učia sa pracovať so svetlom, komunikovať s klientom a svoje práce konzultujú s profesionálmi. Rovnako majú k dispozícii samotný ateliér, profesionálnu techniku na zapožičanie a pracujú spolu s profesionálnymi modelmi či vizážistkou. Foto Academy učí lepšie porozumieť požiadavkám klienta a priniesť tak kvalitné výsledky koncovému zákazníkovi. Tento úspešný program dal začínajúcim fotografom, v mnohých prípadoch ešte len študentom, za jeden rok niečo, čo mohli získať len dlhodobou praxou.

Výsledok programu zachytáva Invisible Mag, v ktorom sú všetky fotky dielom fotoakademikov.

Chcem sa pozrieť

Partneri

Mesto Košice vyhlasuje grantovú výzvu pre kultúrne a kreatívne odvetvia.

Zistiť viac