Escalator

Vzdelávanie a mentoring

O programe

Escalator je efektívny intenzívny program s niekoľkoročnou históriou zameraný na vzdelávanie a profesionalizáciu organizácií a ľudí pracujúcich v kultúrnom a kreatívnom priemysle na Slovensku. Skladá sa z rôznych častí, ktoré dovedú účastníkov v priebehu jedného roka k pochopeniu základných princípov dramaturgie, strategického plánovania a fungovania na trhu. Program zastrešujú medzinárodní mentori, ktorí majú bohaté skúsenosti s riadením organizácií v kultúrnom a kreatívnom priemysle.

Priebeh

V prvej časti programu účastníci analyzujú a spoznávajú svoje potreby prostredníctvom hĺbkových rozhovorov s mentormi, na základe ktorých identifikujú mentori kľúčové potreby a ciele. Následne pripravia na mieru šitý tréningový plán skladajúci sa zo školení, seminárov, koučingu, mentoringu, biznisového a strategického plánovania, výskumu a rozvoja.

  • Otvorená výzva

Na Escalator sa môžu prihlásiť predstavitelia a zamestnanci kultúrnych a kreatívnych organizácií prostredníctvom online prihlasovacieho formulára. Výzvu otvárame každoročne na jar. Následne posúdia prihlášky mentori spolu s riaditeľom Creative Industry Košice, Michalom Hladkým. Výber tých najperspektívnejších uchádzačov je potom pozvaný na osobný pohovor.

  • Interviews

Pohovory vedú mentori spolu s riaditeľom Creative Industry Košice. Ich cieľom je preveriť mieru angažovanosti, časové možnosti, jazykové schopnosti uchádzačov a rovnako potenciál aktivít ich organizácie a prínos pre mesto v lokálnom i medzinárodnom kontexte.

  • Stocktakes

Vybraných účastníkov čaká na začiatku programu osobný audit, tzv. „stocktakes“, ktorý vedie jeden z mentorov a prebieha priamo v sídle organizácie za účasti celého tímu (resp. online podľa aktuálnych možností). Mentori hĺbkovo skúmajú jednotlivé organizácie, stav ich manažmentu, programu a plánov. Na základe auditu sa zadefinujú konkrétne potreby účastníkov v oblasti vzdelávania, networkingu a spoločne si nastavia vzdelávacie ciele.

  • One-to-Ones

Organizácie majú počas celého roka možnosť individuálnych rozhovorov s mentormi. Môžu sa s nimi radiť, benefitovať z mentoringu a získať návody na riešenia vzniknutých problémov a výziev. Počas rozhovorov konzultujú účastníci svoje projekty, zámery, nápady, dramaturgiu, program ale aj organizačnú štruktúru.

  • Vzdelávanie

Účastníci sa zúčastňujú vzdelávacich aktivít spoločne. Témy workshopov sú určené na základe osobných auditov a sú prienikom spoločných potrieb. Od roku 2020 prebiehajú všetky vzdelácie workshopy online z dôvodu pandémie. Konajú sa pravidelne, väčšinou každý týždeň v rovnakú hodinu. Okrem workshopov sú jeho súčasťou aj študijné skupiny, v rámci ktorých majú účastníci možnosť zdieľať svoje skúsenosti na určitú tému. Online tréning je zakončený záverečnou prezentáciou účastníkov.

  • Networkingové stretnutia

Ich forma závisí od zoskupenia organizácií v projekte. Slúžia ako platforma na nové nápady, projekty, produkty a vzájomnú podporu.

Cieľová skupina

Escalator je určený jednotlivcom a organizáciám, ktoré sa venujú aktivitám v kultúrnom a kreatívnom priemysle už niekoľko rokov. Pomôže ľuďom, ktorí potrebujú nové impulzy, chcú profesionalizovať svoju prácu alebo preraziť na trhu.

Pri výbere účastníkov sa prihliada najmä na originalitu, kreativitu, ambície a odhodlanie. Prihlásené projekty zastupujú aktivity v oblasti riadenia kultúrnych centier, performatívneho a vizuálneho umenia, urbanizmu či dizajnu. Prvé dva roky sa v Escalatore objavovali iba účastníci z Košíc, no od roku 2015 sa pôsobnosť projektu rozšírila na územie celého Slovenska.

Mentori

Mentori Escalatoru majú početné skúsenosti s vedením kultúrnych a kreatívnych organizácií, centier a projektov. V rámci Olivearte Culture Agency pomáhajú organizáciám v celej Európe s rozvojom, budovaním kapacít a nastavením udržateľnej stratégie.

 

Paul Bogen (Cambridge, Spojené kráľovstvo)

Paul začal svoju kariéru ako herec, komik, DJ a divadelný producent. V rokoch 1990 až 2006 bol riaditeľom umeleckého centra The Junction v Cambridgi s ročným obratom 5 miliónov libier, kde dohliadal na jeho rozvoj . Sedem rokov bol výkonným členom rady a neskôr aj prezidentom Trans Europe Halles. V súčasnosti je riaditeľom výboru v Korjaamo Culture Factory, prísediacim expertom v programe Európskej komisie Creative Europe, lektorom na St. Mary’s University a členom Royal Society of Arts.

 

John „Sandy“ Fitzgerald (Dublin, Írsko)

Sandy začínal ako herec, spisovateľ a hudobník. Bol jedným zo zakladateľov a zároveň aj riaditeľom City Arts Centre v Dubline. Podielal sa na rozvoji mnohých kultúrnych oblastí v Írsku a v zahraničí. Pracoval na lokálnej, národnej i medzinárodnej úrovni. Bol riaditeľom Dublin Street Carnival, zakladajúcim členom CREATE, členom výboru Royal Hospital National Cultural Centre, členom výkonného výboru Trans Europe Halles a členom výboru Dublin Film Festival.

 

 

Birgitta Persson (Lund, Švédsko)

Birgitta vždy milovala umenie. V rokoch 1995 až 2004 pracovala v kultúrnom centre Mejeriet ako projektová manažérka a neskôr ako vedúca marketingového oddelenia. V roku 2004 sa stala koordinátorkou a neskôr aj generálnou tajomníčkou Trans Europe Halles. s jej pomocou získali potrebné financie na úspešný medzinárodný projekt Creative Lenses. Dnes je členkou predstavenstva švédskej divadelnej spoločnosti Månteatern, predstavenstva ARNA a výkonnou riaditeľkou spoločnosti VALUE.

 

Dopad

Vzdelávací program sa pre účastníkov končí vypracovaním strategických plánov. Záleží len na nich, či budú ďalej používať nadobudnuté poznatky a postupy. V každom prípade, ich fungovanie sa zmení. Svoje rozhodnutia budú robiť na základe toho, čo sa naučili, zistili a zažili. Ostanú im kontakty na ďalšie organizácie, nové nápady a informácie, ku ktorými sa budú vedieť vždy vrátiť. Vďaka ich práci sa bude vylepšovať ponuka kultúrnej a kreatívnej produkcie na Slovensku a bude rásť povedomie o aktuálnych trendoch.

 


Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

FPU logo canva

Partneri

Minulé ročníky

Ďalšie projekty z kategórie 'Vzdelávanie a mentoring'

Identifikácia nových príležitostí pre rast a rozvoj KKP v Košiciach

Zistiť viac

Training for Artistic Activism – Artivism in the region

Zistiť viac

Najnovšie články