In progress

Escalator

Čo je Escalator?

Escalator je efektívny a intenzívny mentorský program s dlhoročnou tradíciou, ktorého cieľom je sprofesionalizovať organizácie pracujúce v kreatívnom priemysle a kultúre. Je zostavený z niekoľkých častí, ktoré ťa postupne privedú k pochopeniu princípov riadenia vlastného projektu, tvorby, plánovania i fungovania na trhu.

Gro spočíva v individuálnom zdokonaľovaní sa a spoznávaní vlastných potrieb prostredníctvom hĺbkových rozhovorov so zahraničnými mentormi. Vďaka nim vieme identifikovať kľúčové potreby a ciele projektu, či organizácie. Vo výsledku dochádza k vypracovaniu ,,na mieru šitého” tréningu v podobe školení, seminárov, mentoringu, strategického plánovania a výskumu.

Prihlásiť sa môžeš, ak

 • si jednotlivec/organizácia
 • sa kultúre/kreatívnemu priemyslu/turizmu venuješ aspoň 1 rok
 • potrebuješ nové impulzy
 • chceš profesionalizovať svoju prácu
 • chceš preraziť na trhu
 • si originálny kreatívec s ambíciami, odhodlaním a schopnosťou prepojiť sa s inými

Ako prebieha Escalator?

Prihláška

 • prihlásiš sa vyplnením online prihlášky na základe otvorenej výzvy, ktorú obvykle publikujeme v decembri a zatvárame vo februári
 • vyplníš ju v angličtine, pretože do výberu vstupujú zahraniční mentori
 • ak sme výzvu ešte nespustili, ale ty si nedočkavý, neváhaj a napíš na alexandra.jurikova@cike.sk

Výber

 • tvoju prihlášku pošleme na posúdenie Paulovi Bogenovi, Johnovi Fitzgeraldovi, Birgitte Persson a Michalovi Hladkému
 • mentori posúdia mieru zaangažovanosti, časové možnosti, jazykové schopnosti, potenciál aktivít a prínos pre mesto v lokálnom aj medzinárodnom kontexte
 • vybraných účastníkov rozdelíme medzi troch mentorov

Úvodné rozhovory

 • čaká ťa osobný audit, ktorý vedie jeden z mentorov
 • účastníci sú všetci kľúčoví členovia tímu
 • zistíme aktuálny stav organizácií, manažmentu, programu, plánov
 • definujeme potreby účastníkov (vzdelávanie, networking, spoločné ciele)

One to ones

 • využiješ možnosť porozprávať sa s mentormi, získať konkrétne rady a návody na mieru
 • prekonzultuješ projekty, zámery, nápady, dramaturgiu, program, štruktúru projektu

Escalator Academy – študijný týždeň

 • sú to skupinové vzdelávacie aktivity mimo každodenných povinností
 • vzdelávacie aktivity sú sústredené v týždennom pobyte mimo Košíc
 • počas týždňa vznikajú partnerstvá medzi organizáciami
 • ujasníte si pozície v rámci tímov
 • témy workshopov sú určené na základe osobných auditov a sú prienikom spoločných potrieb organizácií

Networkingové stretnutia

 • ich forma závisí od zoskupenia organizácií v rámci projektu
 • slúžia na vznik nových nápadov, projektov, produktov a vzájomnú podporu

Kto sú mentori?

PAUL BOGEN

Začal ako herec, komediant a DJ. Neskôr sa stal divadelným producentom v London’s Fringe a potom v Commercial ‘West end’ Theatre. Paul bol tiež prvým riaditeľom The Junction v Cambridge - kultúrneho centra, ktoré sa zameriava na kultúru mládeže v UK. Dohliadal na rozvoj The Junction a jeho multidisciplinárny program so 400 predstaveniami rock/pop/jazz hudby, divadla, tanca, komédie a ročným obratom 5 miliónov libier, 150-timi zamestnancami a návštevnosťou 150 000 ľudí ročne.

Sedem rokov pôsobil ako výkonný člen rady a neskôr prezident Trans Europe Halles (európska sieť kultúrnych centier). V súčasnosti je riaditeľom výboru Korjaamo Cultural Factory, Helsinki, prísediaci expert pre European Commission’s Culture Programme, lektor v Culture Management na St. Mary’s University, London a člen Royal Society of Arts.

 

JOHN FITZGERALD

Začínal ako herec, spisovateľ a hudobník a stal sa zakladateľom a riaditeľom City Arts Centre, Dublin. John, prezývaný Sandy, sa zúčastňoval na mnohých oblastiach kultúrneho rozvoja v Írsku a v zahraničí, pracoval na lokálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

Jeho prax zahŕňa: riaditeľ Dublin Street Carnival; zakladajúci člen CAFe (Creative Activity for Everyone) teraz CREATE, člen výboru Royal Hospital National Cultural Centre (neskôr sa stalo Irish Museum of Modern Art); člen výkonného výboru Trans Europe Halles a člen výboru Dublin Film Festival a Junior Dublin Film Festival.

 

BIRGITTA PERSSON

Pracovala v kultúrnom centre Mejeriet v Lunde, neskôr sa stala prvou koordinátorkou a generálnou tajomníčkou Trans Europe Halles, európskej siete združujúcej viac ako 100 kultúrnych centier. Dnes je členkou predstavenstva švédskej divadelnej spoločnosti Månteatern, predstavenstva asociácie ARNA a COO spoločnosti VALUE.

 

 

 

Čo sa stane po Escalatore?

Program sa končí vypracovaním strategických plánov, ktoré predstavujú začiatok zmeny samej. Účastníci sa začnú rozhodovať na základe zisteného, zažitého a počutého. Navyše im zostanú kontakty na ďalšie organizácie, veľa nápadov a informácií, ku ktorým sa vždy vedia vrátiť. Svojou prácou budú vylepšovať kreatívnu produkciu na Slovensku a zvyšovať povedomie o aktuálnych trendoch.

Minulé ročníky

Chceš sa zúčastniť programu?

Napíš nám!

Partneri