Domáce rezidencie

Mobility

O projekte

Projekt Domáce rezidencie vznikol v reakcii na neočakávanú situáciu súvisiacu s pandémiou COVID-19, no zároveň zapadá do dlhodobej vízie organizácie Creative Industry Košice o udržateľnej podpore kultúrneho a kreatívneho sektora. Snažíme sa tak nielen pomôcť, ale aj zviditeľniť sektor a mesto Košice na kultúrnej mape Európy a sveta.

Dnes slúži mestu Košice na podporu umelcov a profesionálov z oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu, pričom projekt facilituje CIKE. Táto podpora je určená na realizáciu projektov súvisiacich s umeleckou tvorbou, rozvojovými a výskumnými aktivitami.

Priebeh a výstupy

Rezidencie trvajú spravidla dva mesiace. Výsledkom môžu byť umelecké diela ale tiež biznis plány, komunikačné stratégie, nové produkty alebo služby, kurátorské projekty či kultúrny výskum.

História

Prvé kolo projektu zastrešilo CIKE a bolo zamerané na umelcov a podporu ich tvorby doma či za zavretými dverami ateliérov. Druhé a tretie kolo podporilo vďaka mestu Košice širšie spektrum profesionálov pôsobiacich v kultúrnom a kreatívnom priemysle.

Partneri

Ďalšie projekty z kategórie 'Mobility'

Identifikácia nových príležitostí pre rast a rozvoj KKP v Košiciach

Zistiť viac

Najnovšie články