Contact us

Diskusie o kultúre v Košiciach // fokusové skupiny

O projekte

CIKE chce neustále zlepšovať kultúrne služby v Košiciach. Pripravili sme teda rozhovory o kultúrnom živote a možnostiach v našom meste. Pozvali sme na ne 24 Košičanov, aby nám v rámci fokusových skupín porozprávali o ich kultúrnom živote.

Výskumné ciele

Naším cieľom je dozvedieť sa o postrehoch a skúsenostiach lokálnych obyvateľov, aby sme ich vedeli zohľadniť, zapracovať a efektívne tak skvalitniť kultúrnu ponuku v Košiciach. Chceme identifikovať pozitívne stránky ale i nedostatky nášho mesta. Jednoducho, chceme zistiť ako vnímajú kultúrne podujatia samotní návštevníci a nie ich organizátori.


Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Success stories

Ľudia kreatívneho mesta
Toto výnimočné stretnutie s názvom Ľudia kreatívneho mesta v Kunsthalle prepojilo asi 100 predstaviteľov košického kultúrneho vesmíru. Počas celého dňa sme preberali najdôležitejšie témy v kultúre a hľadali prepojenia tam, kde sme ich predtým nevideli.

V prípade, že máš akékoľvek otázky, môžeš nám zavolať na číslo 0903 472 335 alebo napísať email na vyskum@cike.sk.

Prihlás sa