DeuS – European Open Design School for Sustainable Regional Development

Výskum

O projekte

Projekt DeuS alebo European Open Design School for Sustainable Regional Development spája subjekty z kultúrneho a kreatívneho priemyslu, aby spoločne našli riešenia a umožnili prístup kultúrnym aktérom a profesionálom z celej Európy k odbornému vzdelávaniu a príprave (OVP). Cieľom je zapojiť lokálne kultúrne organizácie, umelcov či kreatívcov do participatívneho, kreatívneho a efektívneho riešenia miestnych výziev.

Metodológia

Projekt DeuS je založený na metodológii vyvinutej v rámci Open Design School – hlavnej aktivity realizovanej v rámci projektu Matera 2013 – Európske hlavné mesto kultúry. Jedná sa o dizajnové laboratórium, v ktorom profesionáli z rôznych sfér (⅓ lokálnych zastupiteľov, ⅓ ľudí z danej krajiny a ⅓ zahraničných aktérov) spolupracovali a zdieľali svoje odborné vedomosti a znalosti pri navrhovaní, prototypovaní, dodávaní a testovaní riešení.

Táto metodológia ide o krok ďalej ako existujúce procesy, keďže aplikuje vyvinuté riešenia na reálne problémy. DeuS teda funguje ako „think and do tank“, v ktorom môžu odborníci z rôznych oblastí zlepšovať svoje zručnosti a zároveň spolupracovať na súčasných spoločenských a ekonomických výzvach.

Ciele

Cieľom a víziou projektu DeuS je podporiť vznik nových politík v oblasti OVP v kultúrnom a kreatívnom sektore. Na jeho dosiahnutie sme si stanovili nasledujúce kroky:

  • Identifikácia potrieb a sprístupnenie vzdelávania – podporíme a vybudujeme schopnosti a zručnosti profesionálov pričom budeme vychádzať z osvedčených vzdelávacích postupov, ktoré sú založené na princípe zdieľania a participatívnej tvorby. 
  • Zapojenie lokálnych komunít, profesionálov z kultúrneho a kreatívneho priemyslu, občanov a tvorcov politík – prostredníctvom „co-creation“ metódy navrhneme proces, ktorým zapojíme rôzne skupiny ľudí, identifikujeme lokálne výzvy a nájdeme riešenia, ktoré by mohli využité v európskom kontexte.
  • Vznik inovačných hubov Living Labs – budeme motivovať a podpoporovať lokálne komunity, profesionálov a študentov OVP vo výskume a rozvoji inovatívnych produktov a služieb.
  • Vznik online platformy Creative Platform Challenge – profesionálom z kultúrneho a kreatívneho priemyslu sprístupnime kvalitné školenia, nástroje a zdroje vzdelávania.
  • Vývoj finančného modelu – identifikujeme verejné a súkromné zdroje a zabezpečíme udržateľnosť vyvinutých konceptov.

Partneri

Partnermi projektu sú okrem Košíc aj ďalšie štyri mestá s titulom Európskeho hlavného mesta kultúry, partneri z oblasti vzdelávania a predstavitelia kultúrneho a kreatívneho priemyslu, ktorí sú prepojení s výskumnými a technologickými centrami a verejnosťou.


Projekt je spolufinancovaný z programu Európskej únie Erasmus+.

erasmus+

Ďalšie projekty z kategórie 'Výskum'

Identifikácia nových príležitostí pre rast a rozvoj KKP v Košiciach

Zistiť viac

Training for Artistic Activism – Artivism in the region

Zistiť viac

Najnovšie články