In progress

DeuS

O projekte

DeuS – Európska škola “open designu” pre trvalo udržateľný rozvoj regiónov sa zameriava na odborné vzdelávanie a odbornú prípravu (OVP) ľudí v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Partnermi projektu sú okrem Košíc aj ďalšie štyri mestá s titulom Európskeho hlavného mesta kultúry, partneri z oblasti vzdelávania, predstavitelia kultúrneho a kreatívneho priemyslu, ktorí sú prepojení s výskumnými a technologickými centrami a verejnosťou

Open Design School

Projekt nadväzuje na koncepty z Open Design School, ktorá využíva dizajn ako nástroj na budovanie kapacít medzi profesionálmi z rôznych oblastí a občanmi. Dizajnujúce skupiny sa skladajú z ⅓ lokálnych zastupiteľov, ⅓ ľudí z danej krajiny a ⅓ zahraničných aktérov. Tento pilotný koncept bol vyvinutý v talianskej Matere – Európskom hlavnom meste kultúry 2019.

  • OPEN = open source alebo verejne prístupné zdroje, ktokoľvek sa môže podieľať pri tvorbe riešení
  • DESIGN = nástroj aktivácie procesov, ktorý používa dizajn zameraný na používateľov a občanov 
  • SCHOOL = peer 2 peer štruktúra, učenie sa v praxi, platforma pre vzdelávanie (workshopy, komunitné workshopy pre verejnosť, rozhovory s odborníkmi)

Ciele projektu

Cieľom projektu DeuS je vytvárať stratégie regionálneho rozvoja vďaka ľudskému kapitálu, miestnym komunitám a kultúrnym a kreatívnym operátorom. Docieliť to pomôže práve platforma Creative Knowledge v kombinácii s odbornými tréningami a inými podujatiami, ktoré využívajú co-creation metódu. Chceme podporiť otvorený dialóg týchto skupín s tvorcami politík a ukázať im, že práve takáto spolupráca podnecuje inovatívne, udržateľné a trvalé riešenia, ktoré potrebujeme.

Ako to dosiahneme?

  • Zistíme potreby a budeme rozvíjať prístup k vzdelávaniu tak, aby sme podporili a budovali schopnosti a zručnosti, ktoré pomôžu ľuďom pri ich práci. Budeme vychádzať z overených vzdelávacích postupov, ktoré sú založené na princípe zdieľania a participatívnej tvorby. 
  • Využitím co-creation metódy navrhneme proces, ktorým zapojíme lokálne a regionálne komunity z kultúrneho a kreatívneho priemyslu, občanov a tvorcov politík na identifikáciu lokálnych problémov a nájdeme na ne riešenia, ktoré by mohli fungovať aj v európskom kontexte.
  • Povzbudíme inovačné hub-y (Living Labs) k spolupráci s organizáciami, profesionálmi a lektormi odborného vzdelávania s cieľom zamerať sa na vývoj inovatívnych výrobkov a služieb.
  • Vytvoríme online platformu, kde užívatelia budú môcť nájsť vysoko kvalitné a "user-friendly" školenia, nástroje a zdroje na podporu celoživotného vzdelávania v kultúrnom a kreatívnom priemysle.
  • Vytvoríme finančný model na podporu udržateľnosti, ktorý bude prepájať verejné a súkromné financovanie

Najnovšie správy z diania v DeuS-e môžeš dostávať priamo do emailovej schránky. Stačí, ak sa prihlásiš na odber noviniek.

Dokumenty a odkazy

Viac informácií o projekte DeuS nájdeš na webe projektu. Projekt môžeš sledovať aj na FacebookuLinkedIn.

Napíš nám