In progress

DesignLab by CIKE x Milk

Zdieľame know-how

DesignLab je séria workshopov pre grafických dizajnérov vedených art-directorom štúdia Milk. CIKE organizuje DesignLab jednorazovo v prvej polovici roku 2019 v Košiciach.

V období troch mesiacov získavajú mladé dizajnérske talenty jedinečnú príležitosť nadobudnúť bohaté skúsenosti v oblasti komplexnej vizuálnej komunikácie. Obohatia svoje portfólio, nadobudnú konkurenčnú výhodu a za krátky čas získajú nové kontakty. Zároveň tieto získané skúsenosti už počas DesignLabu uplatňujú na konkrétnych zadaniach pre firmy a organizácie.

Spolu so štúdiom Milk sme pripravili 6 celodenných workshopov. Jednotlivé workshopy doplnia ďalší experti z praxe v daných oblastiach. Vrcholom DesignLabu bude účasť na By Design konferencii v Bratislave s prístupom do backstage a kritickým vyhodnotením jednotlivých talkov. Účastníci navyše získajú relevantný feedback na svoju prácu a vybraným účastníkom bude ponúknutá dlhodobá spolupráca s Creative Industry Košice.

Rozvrh a obsah workshopov

Informácie pre vybraných účastníkov DesignLabu:

  • 1 Kto je dizajnér a čo by mal ovládať // 21/2 + večerný program 

Všeobecný workshop, ktorého cieľom je najmä dovysvetliť základy dizajnu. Teoretický úvod o tom, čo je dizajn a kto je dizajnér, aké zručnosti by mal dizajnér ovládať, čo je to vizuálna komunikácia a aké sú jej presahy a ciele.

  • 2 Základné znalosti podnikania // 7-8/3

Ako si nastaviť ciele a procesy, projektový manažment – ako na plánovanie, timing a krízový manažment, finančný manažment – ako naceňovať a správne ohodnotiť prácu, klientský servis – ako si budovať vzťah s klientom a komunikovať s ním, interná komunikácia a ako si nastaviť štruktúru firmy (tímy a role), freelancing vs. práca v agentúre – výhody a nevýhody

  • 3 Cieľové publikum, základne princípy komunikácie a marketingu // 28/3

Cieľové publikum – ako ho identifikovať a spoznať jeho potreby, ako ho osloviť a udržať, strategické a marketingové plánovanie – nastavovanie priorít, identifikácia objemu práce, základy marketingu

  • 4 Budovanie brandu // 25-26/4

Ako komunikovať biznisové ciele prostredníctvom dizajnu, základy brandingu - ako vzniká značka a čo ju robí silnou, základné princípy a metódy pri tvorbe značky

  • 5 Kreatívny proces // 16-17/5

Ako si efektívne nastaviť kreatívny proces od zadania po výsledok, typy kreatívnych prístupov a riešení problému, ako pracovať a tvoriť v tíme, ako zapojiť klienta do kreatívneho procesu

  • 6 Sales a self-promo // 30-31/5

Ako predať seba a svoju prácu, ako získať a udržať si klienta; prezentačné zručnosti – ako prezentovať a tvoriť prezentácie

  • + By Design Conf // 8-9/6

Mentor

Lead mentorom je Martin Jenča a.k.a. Žltý, ktorý je zakladateľom, hlavným grafickým dizajnérom a art directorom brandingového štúdia Milk. Ako spoluorganizátor a kurátor konferencie By Design prináša na Slovensko hviezdy svetového dizajnu. Okrem iného je šéfredaktorom magazínu Backstage talks o tom, ako môže dizajn zmeniť biznis k lepšiemu. V neposlednom rade je spoluzakladateľom agentúry Folk, ktorá sa venuje systematickej propagácii dobrých myšlienok, produktov a služieb. MILK studio stojí tiež za vizuálnymi identitami značiek ako Pohoda Festival, STV1/STV2, The Invisible Hotel či Viktor Frešo book. 

Spájame disciplíny pre inovácie

Myšlienka DesignLab-u spočíva v zvýšení kvality lokálnej dizajnérskej produkcie a podporenie celkovej propagácie kreatívneho priemyslu na Slovensku.

Creative Industry Košice je v tomto prípade facilitátor. Umožňujeme zmenu, spájame disciplíny a sektory s jednoduchou víziou - posúvať mesto Košice vpred.

Partneri