Dátový analytik/analytička

Práca v CIKE

Koho hľadáme?

Úlohou dátového analytika/analytičky je skúmať, analyzovať a vyhodnocovať údaje týkajúce sa rozvoja miest a kvality života v nich. Súčasťou tejto práce je aj vytváranie odborných a popularizačných výstupov. Významným aspektom je vizualizácia dát a vývoj jedinečných webových aplikácií, ktoré slúžia na podporu efektívnejšej práce manažmentu miest a obcí, a sú určené ako pre odborníkov, tak aj pre širšiu verejnosť.

Čo bude tvojou úlohou?

  • Skúmanie, analyzovanie a vyhodnocovanie požiadaviek súvisiacich s mestským rozvojom, kvalitou života v mestách a urbánnou ekonomikou.
  • Vizualizácia dát a vývoj unikátnych webových aplikácií pre odbornú aj laickú verejnosť na podporu skvalitnenia práce manažmentu miest a obcí.
  • Spolupráca s vedúcimi osobnosťami na Slovensku aj vzahraničí zameraných na urbánny rozvoj.
  • Tvorba vlastných odborných i popularizačných výstupov – vedeckých článkov, blogov na podporu výskumnej činnosti.

Ako sa môžeš uchádzať o pozíciu?

Prihlásiť sa môžeš do 21. júla 2024 zaslaním svojho životopisu a motivačného listu na emailovú adresu office@cike.sk. Podrobnejšie informácie o pozícii, jednotlivých úlohách a výhodách práce v CIKE nájdeš v tejto brožúre.

Ďalšie projekty z kategórie 'Práca v CIKE'

Identifikácia nových príležitostí pre rast a rozvoj KKP v Košiciach

Zistiť viac

Najnovšie články