Open call 15/01/20

Dátami a dizajnom k lepším miestam // workshop

O workshope

Mestá dnes musia reagovať na mnoho výziev – či už ide o zmenu klímy, technológie, zvýšenú urbanizáciu, nedostatok ekonomických zdrojov, mobilitu ľudí a úpadok niektorých priemyselných odvetví. Rozsiahle získavanie údajov a ich dostupnosť im umožňuje na ne reagovať inak a lepšie. Je však potrebný nový prístup, ktorý zaručí, že tieto riešenia nebudú len presúvať problémy z jednej skupiny ľudí na druhú.

Tento intenzívny 5-dňový workshop ťa pomocou metódy design thinkingu naučí reagovať na súčasné problémy: dozvieš sa, ako kreatívne zapojiť ľudí okolo seba a inovátorsky pristupovať k problémom, objavíš nové príležitosti a sformuluješ nové riešenia.

Prihlás sa do 15. januára vyplnením tohto formuláru. Workshop sa uskutoční od 3. do 7. februára 2020 v Kasárňach/Kulturparku.

Nemusíš mať žiadne predchádzajúce skúsenosti s dátami a dizajnom. Potrebuješ len chuť vzdelávať sa, využívať svoju kreativitu, byť empatický/á a chcieť sa podeliť o vlastné skúsenosti. Taktiež je tu možnosť pracovať počas celého workshopu na vlastných výzvach, čo sa použije na prípadovú štúdiu.

The Data Place

Workshop povedú experti z Data Place, sociálneho podniku, ktorý v posledných rokoch vyvíja nové metódy na prácu s dátami. Kombinujú relevantné praktiky, ako napríklad metódu design thinking, dizajn služieb a organizácií či systémové myslenie. Všetky spája hľadanie inovatívnych, kreatívnych riešení rozličných problémov. 

Tieto metódy vedú k:

  • riešeniu tých správnych problémov;
  • zlepšeniu výskumu v oblasti dizajnu;
  • dátam, ktoré sú viac zamerané na ľudí;
  • rozšíreniu škály nástrojov, ktoré budú voľné dostupné každému.

Data Place spolupracuje najmä s organizáciami, ktoré chcú mať pozitívny sociálny, environmentálny a ekonomický dopad a pomáhajú tak napredovať ľuďom a miestam. V minulosti spolupracovali s menšími podnikmi, kreatívcami, environmentálnymi organizáciami, verejnými inštitúciami a komunitami s tým, aby lepšie využívali dáta a zlepšili tak svoj pozitívny vplyv.

Lektori

Simon Gough, vedúci dizajnu v Data Place, je skúsený dizajnér a sprostredkovateľ služieb. Je registrovaný ako tréner Open Data Institute (ODI). Posledných päť rokov sa špecializuje na zhromažďovanie údajov a dizajn s využitím nových nástrojov a postupov. Taktiež vedie workshopy týkajúce sa výskumu, prototypovania a inovácií pre mnohé vládne agentúry.

Lucy Knight, vedúca dát v Data Place, je tiež registrovanou trénerkou ODI. Má skúsenosti ako vedúca rozhraní s otvorenými údajmi v okresnej rade Devon a tiež ako vedúca dátová výskumníčka vo Food Standards Agency. Lucy má značné skúsenosti so zapojením nového publika do koncepcie údajov a so zlepšením komunikácie medzi technickým a menej technickým publikom.

Timeline

  • Deadline na prihlásenie: 15. januára 2020
  • Výberový proces: do 17. januára 2020
  • Workshop: 3. - 7. február 2020

Prihlás sa na tento kreatívny a zábavny workshop do 15. januára vyplnením formulára a podieľaj sa na inovatívnych riešeniach.

Prihlás sa