CYANOTYPES

Vzdelávanie a mentoring

O projekte

Projekt Cyanotypes spája európskych aktérov z kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KKP), s cieľom vyvinúť strategický prístup k novým riešeniam rozvoja zručností, ktoré sú potrebné pre ďalší rozvoj kreatívneho sektora.

Skúmame, ktoré inovatívne, multidisciplinárne rámce, strategické intervencie a modely rozvoja zručností by sa mali implementovať v rámci európskeho KKP ekosystému.

Cieľom Cyanotypes je anticipovať metodicky rámec, ktorý pomôže aktérom predstaviť si viaceré/rôzne budúcnosti. Týmto spôsobom dosiahneme, aby dnešné vzdelávacie a kvalifikačné procesy boli nastavene udržateľnejšie, odolnejšie a dynamickejšie.

Cyanotypes je súčasťou Aliancie pre inovácie a sektorovú spoluprácu v oblasti zručností financovanej z programu Európskej komisie Erasmus+.

Viac informácií nájdete na stránke projektu: cyanotypes.website

Aliancia pre inovácie

Cieľom Aliancií pre inovácie je:

 • posilniť inovačnú kapacitu Európy podporou inovácií na základe spolupráce a odovzdávania vedomostí medzi sektormi v oblasti vzdelávania
 • podpora zabezpečovania nových zručností a riešenie nesúladu medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami v sektoroch alebo v európskych regiónoch
 • navrhovanie a vytváranie nových učebných plánov pre sektor vysokoškolského vzdelávania a odborného vzdelávania a prípravy
 • podpora rozvíjania zmyslu pre iniciatívnosť a podnikateľského zmýšľania v EÚ

Európska spolupráca v oblasti zručností má dva hlavné piliere:

1. Pakt pre zručnosti s cieľom mobilizovať všetkých aktérov, aby prijali konkrétne opatrenia na zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikáciu pracovnej sily podľa potrieb trhu práce.

2. Aliancia pre sektorovú spoluprácu v oblasti zručností, ktorá vychádza z koncepcie sektorovej spolupráce v oblasti zručností (Blueprint).

Metodika Cynotypes

Európska ekonomika vo všeobecnosti a najmä KKP sú ovplyvňované čoraz kratšími cyklami sociálnych a technologických inovácií a schopnosť „udržať si náskok“ je dôležitá pre rozvoj a implementáciu udržateľných podnikateľských modelov.

Schopnosť predvídať vývoj trhov a potrieb zákazníkov si vyžaduje medzisektorovú „gramotnosť budúcnosti“, ktorá umožni aktérom KKP zapojiť súčasných a budúcich pracovníkov do vzdelávacích a kvalifikačných procesov, správne koncipovať scenáre pre budúcnosť, predvídať náklady a obmedzenia a predstaviť si možnosti a potenciál pre budúci rozvoj.

Cyanotypes používa holistický prístup, ktorý integruje špecifické sektorové a prierezové súbory zručností s anticipačnými prístupmi, aby umožnil a zabezpečil vzdelávaciu transformáciu európskeho KKP ekosystému, ktorá bude pripravená na budúcnosť.

V projekte implementujeme tzv. triple-loop systém učenia, ktorý kombinuje efektívne zavedenie:

 • existujúcich (a overených) súborov zručností
 • participatívneho rozvoja nových zručností
 • flexibilneho rámca umožňujúceho prispôsobenie sa zmenám v budúcich súboroch zručností

Cyanotypes integruje učenie založené na scenároch budúcnosti. Vychádza z aktivít EÚ Skills Panorama s cieľom predvídať budúce požiadavky na zručnosti pre:

 • Green Shift – Zelenú transformáciu
 • AI/veľké dáta
 • Podnikateľské zručnosti
 • Spolupráce
 • Učenie na základe scenára
 • Well-being

Cyanotypes projekt poskytne základy pre školenie na pracovisku a vzdelávacie kurzy pre existujúce a nové profily povolaní.

Aktivity

 • mapovanie stavu zručností v KKP sektore
 • stratégia pre KKP
 • riešenie naliehavých kľúčových zručností týckajúcich sa obdobia po pandémii COVID-19, stratégie EU pre  zelenú transformáciu a digitálnu zmenu
 • tvorba obsahu pre CYANOTYPES Training Program s prístupom Train the Trainer
 • vývoj pilotných projektov pre sektorové zručnosti a vytvorenie prototypu ideálneho programu získavania zručností pre herný priemysel, sektor módy a sektor dizajnu, neskôr pre ďalšie sektory
 • test pilotného školiaceho programu a komunitný hackathon
 • Validačné podujatie
 • prototypovanie pilotných projektov, medzisektorových a sektorových pilotov na podporu vzdelávania a získavania zručností a získavanie späten väzby
 • moduly a mechanizmy poskytovania obsahu a balík Train the Trainer budú revidované a prezentované na veľtrhu CYANOTYPES
 • otvorená výzva na návrh ďalších 10 pilotov na podporu vzdelávania a získavania zručností

Partneri konzorcia Cyanotype

 • HKU University of the Arts, Utrecht, NL
 • European Creative Business Network (ECBN), NL
 • European Creative Hubs Network (ECHN), GR
 • European League of Institutes of the Arts (ELIA), NL
 • European Forum of Technical & Vocational Education & Training (EfVET), BE
 • Matera Hub, IT
 • WKO – WIFI, AT
 • YNFT Swedish Broadcasting, SE
 • SGI Swedish Games Industry, SE
 • FIANCE Fashion Innovation, FI
 • MEDIARTE, BE
 • ALLDIGITAL, BE
 • MYDATA, FI
 • WRS Region Stuttgart, DE
 • UAAV University of Applied Arts, AT
 • NTNU Norwegian University of Science and Technology, NO
 • Lusofona, PT
 • HBKS Academy of Fine Arts Saarbrucken, DE
 • EQ ARTS, NL

Ďalšie projekty z kategórie 'Vzdelávanie a mentoring'

Identifikácia nových príležitostí pre rast a rozvoj KKP v Košiciach

Zistiť viac

Training for Artistic Activism – Artivism in the region

Zistiť viac

Najnovšie články