In progress

Culture and Creative Industries Cooperation Collider (CoCo4CCI)

O projekte

CIKE je partnerom projektu Culture and Creative Industries Cooperation Collider (CoCo4CCI), ktorý iniciuje a rozvíja medzisektorovú spoluprácu medzi kultúrnym a kreatívnym priemyslom (KKP) a modernou výrobou. Budujeme kapacity v KKP a prepájame ich s firmami z oblasti modernej výroby, čiže s tými, ktoré využívajú moderné technológie – 3D tlač, CNC stroje, digitalizáciu, robotizáciu, biotechnológie, nanotechnológie, nové materiály a pod. Program beží od apríla 2019 až do konca marca 2022. O projekte sa dočítaš viac na jeho oficiálnej stránke.

Cooperation Collider

Spolu s jedenástimi partnermi zo šiestich krajín vytvárame medzinárodnú sieť „Cooperation Collider“ na podporu inovatívnych nápadov, identifikáciu funkčných riešení, vznik partnerstiev a spoluprác.

Firmy technologického zamerania benefitujú z projektu vďaka novým nápadom, ktoré im prinesú kreatívci - a tí, naopak, majú možnosť obohatiť svoje skúsenosti o prácu s novými technológiami a materiálmi, ktoré nie sú bežne dostupné.

Čo ponúka tento projekt?

  • zistíš, ktorým výzvam čelí moderná výroba v danom regióne
  • získaš praktické znalosti o potrebných krokoch na realizáciu tvojho projektu alebo nápadu a nastolenie úspešnej spolupráce s firmou s modernou výrobou (kľúčoví partneri, zákaznícke segmenty, zdroje, štruktúra nákladov, výnosy atď.)
  • budeš mať možnosť predstavíť svoje inovatívne riešenia počas prezentácie na podujatiach s predstaviteľmi firiem s modernou výrobou
  • získaš rady od školiteľov a odborníkov v oblasti správneho mindsetu, technológii a trendov v modernej výrobe
  • stretneš sa a spoznáš ľudí, ktorí myslia inak, vytvoríš si nové kontakty a budeš môcť využiť príležitosti nielen v kreatívnom a kultúrnom priemysle, ale aj modenej výrobe

Fázy projektu

  • Mapovanie: počiatočný maping oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu a modernej výroby vo všetkých partnerských krajinách. CIKE preskúma záujem o medzisektorovú spoluprácu a identifikuje jednotlivcov a firmy na Slovensku, ktoré do projektu aktívne zapojí.
  • Spolupráca: vytvorenie konceptu „COoperation COllider“, na ktorom budú v tandeme pracovať kreatívne a biznisovo zamerané tímy, aby sa skúsenosťami navzájom dopĺňali (napr. na Slovensku CIKE x Slovak Business Agency). Collider sa sústredí na vytváranie praktických postupov pre efektívnu medzisektorovú spoluprácu.
  • Vzdelávanie: vzdelávací program pre aktérov kreatívneho a kultúrneho sektora bude zameraný na témy ako technologický vývoj, budúce trendy, či „mindset“ sektora s modernou výrobou. Uplatňovať sa budú inovatívne metódy, napr. design thinking, rôzne druhy co-create workshopov a metodológií, ktoré napomôžu medzisektorovej spolupráci. Naplánované sú aj „study visits“ do firiem, ktoré taktiež prispejú k premosteniu sektorov.
  • Stratégia: tvorba nadnárodnej stratégie „COoperation COllider“ bude vychádzať z metód a postupov vytvorených počas projektu. Vďaka novým nástrojom pre medzisektorovú spoluprácu bude možné získané know-how projektu použiť aj po jeho skončení.

Čo dosiahneme

Projekt COCO4CCI prinesie veľa inovatívnych nápadov a nových príležitostí, ktoré budú zdieľané prostredníctvom medzinárodného networku. Iniciuje a zatraktívni spoluprácu medzi kreatívnym sektorom a modernou výrobou, v ktorej vidíme veľký potenciál.

 


Projekt je financovaný z grantovej schémy Interreg CENTRAL EUROPE.

Dokumenty a odkazy

Nájdi kreatívne riešenia pre pokrokové výrobné spoločnosti. Nepremeškaj našu aktuálnu výzvu a prihlás sa do 22. februára 2021.