Culture and Creative Industries Cooperation Collider (CoCo4CCI)

Creativity for Business

O projekte

Projekt Culture and Creative Industries Cooperation Collider (CoCo4CCI) iniciuje a rozvíja medzisektorovú spoluprácu medzi kultúrnym a kreatívnym priemyslom a modernou výrobou (advanced manfufacturing = AVM). Vzdelávame kreatívcov a umelcov a následne ich prepájame s firmami, ktoré využívajú moderné technológie ako napríklad 3D tlač, CNC stroje, digitalizáciu, robotizáciu, biotechnológie, nanotechnológie a inovatívne materiály.

Medzinárodná sieť

Spolu s jedenástimi partnermi zo šiestich krajín vytvárame medzinárodnú sieť „Cooperation Collider“ na podporu inovatívnych nápadov, identifikáciu funkčných riešení, vznik partnerstiev a spoluprác. Firmy technologického zamerania benefitujú z projektu vďaka novým nápadom, ktoré im prinesú kreatívci – a tí, naopak, majú možnosť obohatiť svoje skúsenosti o prácu s novými technológiami a materiálmi, ktoré nie sú bežne dostupné.

Fázy

  • Mapovanie: Preskúmanie záujmu o projekt v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu a modernej výroby vo všetkých partnerských krajinách. CIKE identifikovalo jednotlivcov a firmy na Slovensku, ktoré sa projektu aktívne zapoja.
  • Spolupráca: Vytvorenie konceptu „COoperation COllider“, na ktorom budú v tandeme pracovať kreatívne a biznisovo zamerané tímy, aby sa skúsenosťami navzájom dopĺňali (na Slovensku spolupracuje CIKE so Slovak Business Agency).
  • Vzdelávanie: Vzdelávací program pre ľudí z kreatívneho a kultúrneho priemyslu, ktorý je zameraný na témy ako technologický vývoj a budúce trendy. Uplatnia sa inovatívne metódy ako napríklad design thinking a co-creation, ktoré napomôžu medzisektorovej spolupráci. Naplánované sú aj návštevy firiem, ktoré rovnako prispejú k premosteniu sektorov.
  • Stratégia: Príprava nadnárodnej stratégie „COoperation COllider“ bude vychádzať z metód a postupov vytvorených počas projektu. Vďaka novým nástrojom pre medzisektorovú spoluprácu, bude možné použiť know-how aj po skončení projektu.

Ciele

Projekt CoCo4CCI prinesie veľa inovatívnych nápadov a nových príležitostí, ktoré budú zdieľané prostredníctvom medzinárodnej siete. Iniciuje a zatraktívni spoluprácu medzi kreatívnym sektorom a modernou výrobou, v ktorej vidíme veľký potenciál.

 


Projekt CoCo4CCI je podporovaný programom Interreg CENTRAL EUROPE, ktorý je financovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja.

Ďalšie projekty z kategórie 'Creativity for Business'

Identifikácia nových príležitostí pre rast a rozvoj KKP v Košiciach

Zistiť viac

Training for Artistic Activism – Artivism in the region

Zistiť viac

Najnovšie články