Contact us

Creative Lenses

O projekte

Creative Lenses posilňuje podnikateľské kapacity a európskych kultúrnych aktérov. Dôraz sa kladie na profesionalizáciu kultúrnych odvetví, poskytovanie zručností, kompetencií a know-how kultúrnym aktérom. Tie im majú zlepšiť operatívne procesy, priniesť kvalitné umelecké programy a prehĺbiť vzťah s publikom. K výsledku sa dopracujeme procesom zahrňujúcim výskum, odbornú prípravu, akčné vzdelávanie i medzinárodné fóra či vytvorením online nástrojov pre posilnenie európskych kultúrnych a kreatívnych organizácií.

Ako to chceme dokázať

Projekt je výsledkom dlhoročných skúseností partnerov Creative Lenses pôsobiacich v európskom kultúrnom sektore. Najpodnetnejším dôvodom spolupráce je fakt, že kapacita kultúrneho sektora, jeho riadiace kompetencie a biznis modely často nedosahujú úroveň jeho tvorivého potenciálu. Kultúrny sektor potrebuje flexibilne reagovať na súčasné výzvy, pretože vášeň, inovácia a angažovanosť umelcov sú nesporné.

Úloha CIKE

CIKE sa podieľa na tvorbe online platforiem „Artsmetric“ a „Culture Knowledge Base“. Artsmetric je benchmarkový nástroj umožňujúci kultúrnym organizáciám porovnávať a vyhodnocovať procesy, výkonnosť i nastavenie biznis modelov. Culture Knowledge Base je znalostná databáza so študijnými materiálmi pre e-learning v oblasti manažmentu a kultúry.

Podcasty

CIKE pripravilo sériu podcastov o 8 organizáciách z oblasti kultúry, ktoré sa do projektu zapojili. V nich sme ti predstavili ich biznis modely a aké rozhodnutia viedli k ich úspechu. Cieľom je zdieľanie know-how a cenných skúseností, čo má podporiť rozvoj kultúrneho a kreatívneho sektoru po celej Európe. Vypočuj si príbeh nasledujúcich organizácií:

Účastníci projektu

Hlavnými účastníkmi projektu Creative Lenses sú európske nezávislé kultúrne centrá a organizácie pôsobiace v oblasti performatívnych umení.

 


Projekt Creative Lenses je spolufinancovaný z programu Európskej únie Kreatívna Európa. Z verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia.

Dokumenty a odkazy

Success stories

Platforma pre profesionálne porovnávanie kultúrnych operátorov sa vyvíjala aj v Košiciach
Poslaním projektu Creative Lenses bolo nájsť možnosti, ako sa umelecké a kultúrne organizácie môžu stať odolnejšími a finančne nezávislejšími skrz inovovanie biznis modelov a rozvoj kapacít v strategickom plánovaní. Jeho súčasťou je praktický nástroj, ktorý má slúžiť k dosiahnutiu tohto ambiciózneho cieľa – platforma Benchmarking Systemktorá umožňuje profesionálne porovnávanie vlastných lokálnych možností s medzinárodnými organizáciami, a to vďaka relevantným referenciám.

Aby ti neušla žiadna dôležitá novinka, sleduj web Creative Lenses.

Chcem vedieť viac