Creative Lenses

O projekte

Creative Lenses posilňuje podnikateľské kapacity a európskych kultúrnych aktérov. Dôraz sa kladie na profesionalizáciu kultúrnych odvetví, poskytovanie zručností, kompetencií a know-how kultúrnym aktérom. Tie im majú zlepšiť operatívne procesy, priniesť kvalitné umelecké programy a prehĺbiť vzťah s publikom. K výsledku sa dopracujeme procesom zahrňujúcim výskum, odbornú prípravu, akčné vzdelávanie i medzinárodné fóra či vytvorením online nástrojov pre posilnenie európskych kultúrnych a kreatívnych organizácií.

Ako to chceme dokázať

Projekt je výsledkom dlhoročných skúseností partnerov Creative Lenses pôsobiacich v európskom kultúrnom sektore. Najpodnetnejším dôvodom spolupráce je fakt, že kapacita kultúrneho sektora, jeho riadiace kompetencie a biznis modely často nedosahujú úroveň jeho tvorivého potenciálu. Kultúrny sektor potrebuje flexibilne reagovať na súčasné výzvy, pretože vášeň, inovácia a angažovanosť umelcov sú nesporné.

Úloha CIKE

CIKE sa podieľa na tvorbe online platforiem „Artsmetric“ a „Culture Knowledge Base“. Artsmetric je benchmarkový nástroj umožňujúci kultúrnym organizáciám porovnávať a vyhodnocovať procesy, výkonnosť i nastavenie biznis modelov. Culture Knowledge Base je znalostná databáza so študijnými materiálmi pre e-learning v oblasti manažmentu a kultúry.

Účastníci projektu

Hlavnými účastníkmi projektu Creative Lenses sú európske nezávislé kultúrne centrá a organizácie pôsobiace v oblasti performatívnych umení.

Spolufinancovanie

Štvorročný projekt Creative Lenses (2015- 2019) podporila Európska únia v programe Kreatívna Európa a z verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia. CIKE v projekte spolupracuje s ďalšími dvanástimi európskymi partnermi.

Success Stories

Platforma pre profesionálne porovnávanie kultúrnych operátorov sa vyvíja aj v Košiciach

Platforma pre profesionálne porovnávanie kultúrnych operátorov sa vyvíja aj v Košiciach

Poslaním projektu Creative Lenses je nájsť možnosti, ako sa umelecké a kultúrne organizácie môžu stať odolnejšími a finančne nezávislejšími skrz inovovanie biznis modelov a rozvoj kapacít v strategickom plánovaní. Jeho súčasťou je praktický nástroj, ktorý má slúžiť k dosiahnutiu tohto ambiciózneho cieľa - platforma Benchmarking Tool, ktorá umožní profesionálne porovnávanie vlastných kapacít s medzinárodnými, a to vďaka relevantným referenciám.Koncom roka 2017 sa podarilo vyzbierať početné a detailné dáta pre rozvoj Benchmarking Toolu, ktorého predstava v reálne používateľný nástroj pre porovnávanie kapacít, sa technicky zhmotní v už čoskoro. A to práve v Košiciach.

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Viac informácií.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close