Creative Lenses

Výskum

O projekte

Creative Lenses bol výskumný projekt zameraný na podporu udržateľnosti európskych kultúrnych a umeleckých organizácii. Jeho víziou a misiou bolo budovať odolnejšie a nezávislejšie organizácie s väčším spoločenským dosahom a sprostredkovať im vedomosti, metódy a nástroje na dosiahnutie tohto ciela.

Ciele

Jeho cieľom bolo predovšetkým zistiť, ako sa môžu kultúrne organizácie stať finančne udržateľnejšie bez toho, aby tak ohrozili svoje poslanie a hodnoty.

Priebeh

Hlavnou aktivitou projektu bol výskum existujúcich biznis modelov a ich dopadu na rozvoj a smerovanie organizácií v kultúrnom a kreatívnom priemysle, na základe čoho sa vyvíjali nové, odolnejšie modely fungovania. Pripravili sa vzdelávacie materiály, z ktorých môžu európske organizácie čerpať dodnes. Spolu s partnermi projektu sme zorganizovali 25 verejných podujatí, zverejnili 24 publikácií, 10 videí a sprístupnili 2 digitálne platformy.

Prieskum potrieb, očakávaní a výziev kultúrnych a kreatívnych centier v Amsterdame, Aténach, Bruseli, Helsinkách, Lecce, Londýne, Lundách a Žiline.

  • 2015 – 2016 | Creative Lenses Forums

Osem jednodňových fór vo viacerých európskych mestách vrátane Košíc. Cieľom týchto podujatí bolo rozprúdiť diskusiu o biznis modeloch v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Podujatí sa zúčastnilo viac ako 800 odborníkov.

  • 2017 | SULA Konferencia

Dvojdňové podujatie v Helsinkách, na ktorom sa stretlo viac ako 200 medzinárodných kultúrnych manažérov, kreatívnych podnikateľov a tvorcov politík.

Prieskum inovácií biznis modelov v mimovládnych organizáciách, ktoré sa venujú performatívnemu umeniu.

Šesť kultúrnych centier a dve divadelné spoločnosti preskúmali a pokúsili sa transformovať svoje biznis modely a stratégie rozvoja publika pod záštitou ôsmich mentorov.

Digitálna platforma so študijnými materiálmi v oblasti kultúrneho manažmentu a inovácií biznis modelov.

Artsmetric je online benchmarkový nástroj, ktorý umožňuje kultúrnym a kreatívnym organizáciám porovnať si a vyhodnotiť procesy, výkonnosť i nastavenie biznis modelov s inými organizáciami. Creative Industry Košice a Trans Europe Halles rozvíjali tento nástroj ďalej v projekte Cultural and Creative Spaces and Cities.

V rámci projektu sme zverejnili niekoľko publikácií vrátane výsledkov výskumu, prípadových štúdií a toolkitov. Pripravili sme aj sériu podcastov o ôsmich organizáciách, ktoré sa do projektu zapojili.

  • 2019 | Záverečná konferencia

Na záverečnej konferencii sme privítali viac ako 40 spíkrov a 210 odborníkov z oblasti umenia a kultúry, investorov, tvorcov politík a výskumníkov.

Výstupy

Projekt posilnil a sprofesionalizoval podnikateľské kapacity európskych kultúrnych aktérov a poskytol im nové zručnosti, kompetencie a know-how. Vďaka tomu sa zlepšilo ich fungovanie, kvalita umeleckých programov a prehĺbil sa ich vzťah s publikom.

 


Projekt bol spolufinancovaný z programu Európskej únie Kreatívna Európa a z verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia.

creative europe, fpu

Ďalšie projekty z kategórie 'Výskum'

Identifikácia nových príležitostí pre rast a rozvoj KKP v Košiciach

Zistiť viac

Najnovšie články