In progress

Cultural and Creative Spaces and Cities

O projekte

Kreativita, umenie a kultúra sú kľúčové pre zmenu verejného priestoru v mestách. Projekt Cultural and Creative Spaces and Cities prepája kultúrny a kreatívny priemysel s lokálnymi politickými predstaviteľmi. Spoločne sa venujeme témam ako participatívna demokracia, kreativita v riešeniach a súdržnosť medzi občanmi. Vyvíjame, testujeme a overujeme metódy, prostredníctvom ktorých sa môžu občania podieľať sa fungovaní mesta. Cieľom je, aby verejná správa navrhla nové riešenia na zlepšenie mesta v úzkej spolupráci s občanmi.

V tomto projekte spolupracujeme s ďalšími 9 organizáciami pod vedením Trans Europe Halles, čo je európska sieť mimovládnych kultúrnych stredísk.

Tri hlavné ciele

  • Preskúmať: Prepojiť kultúrny a kreatívny sektor s miestnymi samosprávami tak, aby spoločne preskúmali mestské výzvy z pohľadu obyvateľov a spolu pripravili nové riešenia.
  • Naučiť sa: Umožniť spoločné stretnutia a školenia pre ľudí z kreatívy a politických predstaviteľov.
  • Šíriť výskum: Dokumentovať procesy, aby sa mohli neskôr sprístupniť pre širokú verejnosť.

Urban Labs

Základným pilierom celého projektu je sedem Urban Labs alebo „mestských laboratórií“. Každý Lab ma za úlohu prepojiť kultúrne organizácie, lokálnych predstaviteľov, rôzne kreatívne komunity, aby sa spoločne venovali súčasným problémom v meste. Majú za úlohu priniesť inovatívne riešenia a umožniť zmenu, ktorá príde zdola nahor.

Participatívne aktivity realizované v projekte vyústili do návrhu novej kultúrnej stratégie mesta Košice. Tá je aktuálne v procese schvaľovania zastupiteľstvom mesta. Východiskami stratégie sú výskumy realizované v spolupráci s miestnymi aktérmi a európskymi partnermi projektu.

 


Projekt je spolufinancovaný z programu Európskej únie Kreatívna Európa.

 

Dokumenty a odkazy

Success stories

Tvorba mesta v rukách občanov vďaka Urban Exploration
Urban Exploration bola séria podujatí v rámci projektu Cultural and Creative Spaces and Cities, na ktorých sa stretlo až sto ľudí ochotných zapojiť sa a zmeniť fungovanie vecí zdola nahor. Cieľom bolo priblížiť dôležité rozhodnutia bežným ľuďom a prepojiť občanov so samosprávou. Podujatie odštartovalo prednáškou uznávaného dátového analytika Karola Piekarskeho z Medialab Katowice, ktorý zazdieľal svoje dlhoročné skúsenosti s navrhovaním pútavých online vizualizácií. Pokračovali sme štyrmi paralelnými workshopmi, ktoré objasnili spôsoby, akými sa dá mesto meniť k lepšiemu. Skončili sme prezentáciou práce nášho umeleckého rezidenta Juraja Horňáka pred Magistrátom mesta Košice, ktorá bola spojená s workshopom aktivácie verejného priestoru za pomoci nákupného vozíka.
Dátami a dizajnom k lepším miestam
Dátami a dizajnom k lepším miestam bola séria workshopov, počas ktorých sa účastníci učili reagovať na súčasné mestské problémy. Účastníkom sa počas jedného týždňa venovali skvelí zahraniční lektori s bohatými skúsenosťami. Boli nimi vedúci dizajnu v Data Place Simon Gough a Lucy Knight, ktorá má naopak na starosti dáta.
Ľudia kreatívneho mesta
Toto výnimočné stretnutie s názvom Ľudia kreatívneho mesta v Kunsthalle prepojilo asi 100 predstaviteľov košického kultúrneho vesmíru. Počas celého dňa sme preberali najdôležitejšie témy v kultúre a hľadali prepojenia tam, kde sme ich predtým nevideli.

Ak ťa tento výskumný projekt zaujal, prečítaj si o ňom viac na jeho oficiálnej stránke.

Čítaj viac