Cultural and Creative Spaces and Cities

Výskum

O projekte

Projekt Cultural and Creative Spaces and Cities (CCSC) prepojil predstaviteľov kultúrneho a kreatívneho priemyslu s lokálnou samosprávou a verejnými orgánmi, aby spoločne riešili mestské výzvy. Cieľom bolo navrhnúť nové verejné politiky, ktoré sú prospešné pre občanov a prispieť tak k udržateľnejším mestám a zvýšiť kvalitu života v meste.

Priebeh

Na dosiahnutie projektových cieľov sme si stanovili tri kľúčové aktivity.

  • Prieskum – prepojiť predstaviteľov kultúrneho a kreatívneho priemyslu a miestne samosprávy s cieľom preskúmať mestské výzvy.
  • Vzdelávanie – umožniť a facilitovať „peer-to-peer learning“ a odbornú prípravu v oblasti zdieľaných postupov ľudí z KKP a politických predstaviteľov v mestách a regiónoch.
  • Výskum, diseminácia a udržateľnosť – skúmať a zdokumentovať procesy vyvinuté v 7 Urban Labs a sprístupniť ich širokej verejnosti.

V priebehu rokov 2018 až 2021 sme spolu s partnermi zorganizovali vyše 30 workshopov a podujatí pre lokálnych a regionálnych aktérov. Prehľad aktivít organizovaných v Košiciach nájdeš v tomto článku.

Urban Labs

Urban Labs alebo mestské laboratóriá boli základným pilierom celého projektu. Ich úlohou bolo prepojiť kultúrne organizácie, lokálnych politických predstaviteľov a rôzne kreatívne komunity, aby spoločne preskúmali a riešili súčasné mestské výzvy. Na inovatívnych riešeniach s rôznou tematikou pracovalo celkovo 7 Urban Labs v rôznych krajinách:

  • Lund, Švédsko – Podpora spolupráce
  • Region Skåne, Švédsko – Zapájanie zainteresovaných strán
  • Helsinki, Fínsko – Zapájanie občanov
  • Košice, Slovensko – Zdieľaná vízia o budúcnosti
  • Madrid, Španielsko – Participatívne aktivity pre verejnosť
  • Timisoara, Rumunsko – Zapájanie komunitných organizácii do politických procesov
  • Sant Boi, Španielsko – Zapájanie občanov do verejných projektov

Výstupy

 


Projekt bol spolufinancovaný z programu Európskej únie Kreatívna Európa.

Ďalšie projekty z kategórie 'Výskum'

Identifikácia nových príležitostí pre rast a rozvoj KKP v Košiciach

Zistiť viac

Training for Artistic Activism – Artivism in the region

Zistiť viac

Najnovšie články