In progress

Cultural and Creative Spaces and Cities

O projekte

Aby bolo možné čeliť výzvam, ktoré predstavuje zníženie sociálnych zdrojov, starnutie obyvateľstva, sociálna polarizácia a urbanizácia európskych miest a regiónov, je potrebné rozvíjať spoluprácu a spoločnú tvorbu medzi jednotlivými odvetviami.

Potrebujeme

 • identifikovať a preklenúť prekážky medzi jednotlivými odvetviami;
 • prejsť k spoločnému participatívnemu vytváraniu, aby sme boli skutočne inovatívni;
 • preskúmať tému alebo výzvu v prospech spoločného dobra.

Staviame na

 • kultúrnych a tvorivých priestoroch;
 • tvorivom a spoločnom hospodárstve;
 • vytváraní pracovných miest;
 • sociálnom začlenení a rozvoji miest;
 • spolupráci a spoluvytváraní nových ciest pre kreatívny sektor a miestne rozhodovacie orgány.

Realizátori

Spoločnosť Trans Europe Halles a partneri konzorcia spoja svoje skúsenosti a celoeurópske siete, aby pracovali so základným výberom 7 „Urban Labs“ ktoré budú pozostávať z 1 regiónu a 6 miest s ich nezávislými kultúrnymi a kreatívnymi organizáciami, ktoré budú nasledovať partneri z „Handshake“ miest (ďalších 28 miest a 2 regióny).

Každý Urban Lab je pripravený:

 • inovovať,
 • prinášať a
 • testovať

nové prístupy ku konkrétnej výzve mesta, ktorú nemôže uspokojivo vyriešiť iba jedna strana. Inovatívnosť tohto prístupu ponúka nové prístupy v tom, ako môže verejná správa spojiť sily s občianskou spoločnosťou, aby sa pripravila na udržateľnú budúcnosť.

 


 

Projekt je financovaný z programu Európskej únie Kreatívna Európa.

Dokumenty a odkazy

Ak ťa tento výskum zaujal, prečítaj si o ňom viac na jeho oficiálnej stránke.

Chcem si prečítať viac