In progress

Community Bootcamp

O projekte

Community Bootcamp je mentorský program pre budúcich lídrov komunít a inicitatív z dielne CIKE. Vedú ho medzinárodní experti zo Slovinska a Portugalska. Program bude vedený v angličtine.

Toto je príležitosť pre ľudí, ktorí:

  1. veria v silu komunity: Združujú sa okolo nich ľudia z rovnakého prostredia a rozumejú princípu 1+1=3: spolu zájdeme ďalej. Radi pracujú s ľuďmi s podobnými záujmami a rozumejú benefitom ťažených zo spoločného úsilia; 
  2. sa majú k činu: Vedia okolo seba rozpoznať potreby a príležitosti a majú ten správny spirit aj drive na to, aby s tým niečo urobili;
  3. sú zvedaví: O svoje skúsenosti aj know-how sa chcú podeliť rovnako ako ich aj načerpať.

Tento týždenný program Community Bootcamp sa uskutoční už od 25. do 29. novembra v Košiciach. Bude ho tvoriť 5 celodenných workshopov plných vzdelávania a tréningu šitého na mieru. Účastníci budú mať možnosť sa networkovať a získať mentoring od zahraničných expertov so skúsenosťami s úspešným riadením coworkingových centier, crowdfundingovým financovaním a vedením komunít.

Vstupný poplatok pre vybraných účastníkov je 50€. Prihlášky sú uzavreté.

Pre koho je program?

Bootcamp je vytvorený pre lídrov alebo členov komunít. Dizajn, IT, coworking, gaming, mediálne umenie, tanec, vzdelávanie, biznis, hudba, ilustrovanie, marketing, startupy - prihlášky sme prijali zo všetkých oblastí. 

Čo je jeho cieľom?

Lektori Community Bootcamp prinesú praktické informácie, konkrétne príklady a užitočné nástroje z vlastnej praxe ako pracovať s komunitami, klubmi i skupinami. Konkrétnejšie, ako ich budovať, spoluvytvárať alebo manažovať, ako ich udržiavať, ako správne komunikovať dovnútra aj navonok, alebo aj ako získať financie na vysnívané aktivity. 

Hodnotnou súčasťou programu je mentoring, počas ktorého bude priestor prebrať osobné ciele a plány. Navyše, aj po ukončení samotného Bootcampu budú mentori pomáhať vyhodnotiť rozvoj, aktivitu či rozhodnutia účastníkov.

Čo sa bude diať potom?

Postup po prijatí prihlášok je nasledovný:

  • Jar: Prešli sme si prihlášky spolu s mentormi a vybrali sme 10 účastníkov. Pri výbere sme prihliadali na motiváciu a potenciálny dopad aktivít na mesto/krajinu. 
  • Účastníci budu v kontakte s CIKE a s mentormi a po ďalších rozhovoroch si okrem tém pre vzdelávacie aktivity spolu stanovia individuálne ciele. 
  • Leto: Lektori ušijú Bootcamp na mieru pre účastníkov.
  • 25 - 29. november: Štartuje Bootcamp plný teorie, praxe, hands-on learningu a mentoringu!

O mentoroch

Tânia Santos (Portugalsko) je expertka na budovanie komunít a kreatívne centrá. 

Tânia je zakladateľkou a manažérkou CRU Cowork - kreatívny priestor, ktorý kombinuje prvky coworkingového centra, umeleckej galérie a dizajnérskeho priestoru v Porte. Je taktiež koordinátorkou najvýznamnejšieho street marketu v Porte, kde na týždennej báze prezentuje vybranú hudbu či bioprodukty lokálnych značiek. Vyštudovala psychológiu, ekonómiu a inovatívny manažment. Vo svojej práci sa okrem iného venuje aj témam ako podnikanie, rozvoj kreatívneho priemyslu, design thinking, kolaborácia a kreatívna ekonomika. Od roku 2018 je členkou dočasného riadiaceho výboru European Creative Hubs Network a konzultantkou Európskeho rozvojového inštitútu.

Luka Piškorič (Slovinsko) je špecialista na kultúrny a kreatívny priemysel.

Luka pracuje ako producent a konzultant v kultúrnom a kreatívnom priemysle už viac ako 20 rokov. Je spoluzakladateľom iniciatív Slovenia Coworking a Slovenia Crowdfunding, ktorých cieľom je vybudovať kreatívne komunity a pomáhať ich zakladateľom s financiami. Jeho aktivity prirodzene vyústili do otvorenia Poligon Creative Center -  autonómny priestor na spoluprácu a platformu pre nezávislých odborníkov, tvorivé komunity a začínajúce podniky. Taktiež stojí za Cultural Policy Designers Network. Je lektorom a na svojich workshopoch sa venuje témam ako coworking, crowdfunding, budovanie komunít a rozvoj publika.

 


 

Community Bootcamp  je financovaný z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.

Ak by si mal akýchkoľvek otázky neváhaj nás kontaktovať.

Kontakt