Contact us

Community Bootcamp

O projekte

Community Bootcamp bol mentorský program pre budúcich lídrov komunít a inicitatív z dielne CIKE. Viedli ho medzinárodní experti zo Slovinska a Portugalska. Program bol vedený v angličtine.

Túto príležitosť sme pripravili pre ľudí, ktorí:

  1. veria v silu komunity: Združujú sa okolo nich ľudia z rovnakého prostredia a rozumejú princípu 1+1=3: spolu zájdeme ďalej. Radi pracujú s ľuďmi s podobnými záujmami a rozumejú benefitom ťažených zo spoločného úsilia; 
  2. sa majú k činu: Vedia okolo seba rozpoznať potreby a príležitosti a majú ten správny spirit aj drive na to, aby s tým niečo urobili;
  3. sú zvedaví: O svoje skúsenosti aj know-how sa chcú podeliť rovnako ako ich aj načerpať.

Týždenný program Community Bootcamp sa uskutočnil od 25. do 29. novembra v Košiciach. Pozostával z 5 celodenných workshopov plných vzdelávania a tréningu šitého na mieru. Účastníci mali možnosť sa networkovať a získať mentoring od zahraničných expertov so skúsenosťami s úspešným riadením coworkingových centier, crowdfundingovým financovaním a vedením komunít.

Pre koho bol program?

Bootcamp bol vytvorený pre lídrov alebo členov komunít. Dizajn, IT, coworking, gaming, mediálne umenie, tanec, vzdelávanie, biznis, hudba, ilustrovanie, marketing, startupy - prihlášky nám prišli z rôznych oblastí. 

Čo sa dosiahlo?

Lektori Community Bootcampu priniesli praktické informácie, konkrétne príklady a užitočné nástroje z vlastnej praxe ako pracovať s komunitami, klubmi i skupinami. Konkrétnejšie, ako ich budovať, spoluvytvárať alebo manažovať, ako ich udržiavať, ako správne komunikovať dovnútra aj navonok, alebo aj ako získať financie na vysnívané aktivity. 

Hodnotnou súčasťou programu bol mentoring, počas ktorého bol priestor prebrať osobné ciele a plány. Navyše, aj po ukončení samotného Bootcampu pomáhali mentori vyhodnotiť rozvoj, aktivitu či rozhodnutia účastníkov.

Prečítaj si článok o jednotlivých účastníkoch programu.

Aký bol jeho priebeh?

Postup po prijatí prihlášok bol nasledovný:

  • Jar: Prešli sme si prihlášky spolu s mentormi a vybrali sme 10 účastníkov. Pri výbere sme prihliadali na motiváciu a potenciálny dopad aktivít na mesto/krajinu. 
  • Účastníci boli v kontakte s CIKE a s mentormi a po ďalších rozhovoroch si okrem tém pre vzdelávacie aktivity si stanovili individuálne ciele. 
  • Leto: Lektori pripravili Bootcamp pre účastníkov.
  • 25 - 29. november: Prebehol Bootcamp plný teorie, praxe, hands-on learningu a mentoringu!

O mentoroch

Tânia Santos (Portugalsko) je expertka na budovanie komunít a kreatívne centrá. 

Tânia je zakladateľkou a manažérkou CRU Cowork - kreatívny priestor, ktorý kombinuje prvky coworkingového centra, umeleckej galérie a dizajnérskeho priestoru v Porte. Je taktiež koordinátorkou najvýznamnejšieho street marketu v Porte, kde na týždennej báze prezentuje vybranú hudbu či bioprodukty lokálnych značiek. Vyštudovala psychológiu, ekonómiu a inovatívny manažment. Vo svojej práci sa okrem iného venuje aj témam ako podnikanie, rozvoj kreatívneho priemyslu, design thinking, kolaborácia a kreatívna ekonomika. Od roku 2018 je členkou dočasného riadiaceho výboru European Creative Hubs Network a konzultantkou Európskeho rozvojového inštitútu.

Luka Piškorič (Slovinsko) je špecialista na kultúrny a kreatívny priemysel.

Luka pracuje ako producent a konzultant v kultúrnom a kreatívnom priemysle už viac ako 20 rokov. Je spoluzakladateľom iniciatív Slovenia Coworking a Slovenia Crowdfunding, ktorých cieľom je vybudovať kreatívne komunity a pomáhať ich zakladateľom s financiami. Jeho aktivity prirodzene vyústili do otvorenia Poligon Creative Center -  autonómny priestor na spoluprácu a platformu pre nezávislých odborníkov, tvorivé komunity a začínajúce podniky. Taktiež stojí za Cultural Policy Designers Network. Je lektorom a na svojich workshopoch sa venuje témam ako coworking, crowdfunding, budovanie komunít a rozvoj publika.

 


 

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhaj kontaktovať.

Napíš nám

Partneri