CO.Create

Výskum

O projekte

Co-creation je aktívne zapojenie koncových užívateľov a iných zainteresovaných strán (tzv. „stakeholders“) do procesu vývoja/dizajnu, čím sa dosiahne maximálna funkčnosť koncového produktu alebo služby. Hlavný koncept co-creation je ten, že užívatelia sú expertmi na ich vlastné skúsenosti. Na základe toho, co-creation tak znamená vzájomné vzdelávanie sa medzi relevantnými stranami a vďaka tomu sú výsledky aj oveľa hodnotnejšie a relevantnejšie. Veľmi užitočné je najmä spojenie koncových užívateľov s kreatívnymi odborníkmi počas vytvárania nového produktu, služby alebo systému. Jednoducho povedané, co-creation je postavené na predpoklade, že výskum a dizajn nie sú robené pre používateľa, ale s ním. Ak tvoríš nejaký produkt či službu, organizuješ festival, navrhuješ ponožky, staviaš skate park či režíruješ predstavenie, prostredníctvom co-design metódy sa naučíš, ako to robiť efektívnejšie.

Výstupy

Spolu s piatimi partnermi projektu sme vytvorili voľne prístupné materiály a príručky, ako aj online videá na podporu rozvoja co-create zručností. Tieto výstupy sú výsledkom mappingu, niekoľko ročného výskumu a pozorovania, kde sú spísané vedomosti a skúsenosti v oblasti co-create. Príručka a materiály umožnia vzdelávacím inštitúciám, komerčnému prostrediu ako aj profesionálom po celej Európe šíriť túto metodológiu a rozvíjať svoje schopnosti v tejto oblasti. Nižšie na stránke nájdete tieto materiály na stiahnutie.

Design Sprint

Okrem vyvíjania príručky a online materiálov v oblasti co-designu, sme zorganizovali aj workshop – Design Sprint, kde si metodológiu participatívneho dizajnu účastníci vyskúšali v praxi. Tento workshop tímovej metodiky ich naučil rýchlo sa rozhodovať, efektívne otestovať produkt či službu a tvorivo riešiť problémy. Jej autorom je Jake Knapp z Google Ventures a ponúka inovatívne a tvorivé riešenia problémov aj firmám ako Twitter, Medium, iPhone, Google alebo Slack. Facilitátormi boli Braňo Frk a Matúš Draganovský.

Ďalšie projekty z kategórie 'Výskum'

Identifikácia nových príležitostí pre rast a rozvoj KKP v Košiciach

Zistiť viac

Training for Artistic Activism – Artivism in the region

Zistiť viac

Najnovšie články