Contact us

CO.Create

O projekte

Ako profesionál z kreatívneho prostredia možno pracujete v rámci nejakej spoločnosti alebo organizácie, prípadne pre ne. Možno pomáhate ľuďom riešiť ich problémy, poskytujete im relevantné a zmysluplné skúsenosti a sprevádzate ich na ceste za ich cieľmi. Organizácie dnes potrebujú lepšie reagovať na potreby ich (ako aj budúcich) zákazníkov a spotrebiteľov a efektívnejšie spolupracovať nielen v rámci organizácie ale aj s vonkajším svetom. Z toho dôvodu potrebujú zručných kreatívnych profesionálov, ktorí ich prevedú procesom co-creation a pomôžu im rozšíriť túto myšlienku v organizácii.

Co-creation je aktívne zapojenie koncových užívateľov a iných zainteresovaných strán (tzv. „stakeholders“) do procesu vývoja/dizajnu, čím sa dosiahne maximálna funkčnosť koncového produktu alebo služby. Hlavný koncept co-creation je ten, že užívatelia sú expertmi na ich vlastné skúsenosti. Na základe toho, co-creation tak znamená vzájomné vzdelávanie sa medzi relevantnými stranami a vďaka tomu sú výsledky aj oveľa hodnotnejšie a relevantnejšie. Veľmi užitočné je najmä spojenie koncových užívateľov s kreatívnymi odborníkmi počas vytvárania nového produktu, služby alebo systému. Jednoducho povedané, co-creation je postavené na predpoklade, že výskum a dizajn nie sú robené PRE používateľa, ale S NÍM.

„Lower your ego & listen. Involve the people and make the journey together.“

Ak tvoríš nejaký produkt či službu, organizuješ festival, navrhuješ ponožky, staviaš skate park či režíruješ predstavenie, prostredníctvom co-design metódy sa naučíš, ako to robiť efektívnejšie.

Mám nápad. Čo s ním?

 • Ako si overím, že som správne pochopil potreby užívateľov?
 • Ako viem, že som do procesu správne zapojil všetky zúčastnené strany?
 • Ako viem, že som správne zadefinoval výzvu?
 • Ako zistím, či bude môj produkt/služba funkčný ?
 • Ako si overím, že moje riešenie je „pre všetkých“?
 • Ako nájsť najdôležitejšiu časť v procese, na ktorú sa treba sústrediť
 • A ako sa správne rozhodovať pri tvorbe?
 • Ako si overím, že mám pokrytých všetkých zákazníkov?

Výstupy projektu

CIKE spolu s piatimi partnermi projektu vytvorili voľne prístupné materiály a príručky ako aj online videá na podporu rozvoja co-create zručností. Tieto výstupy sú výsledkom mappingu, niekoľko ročného výskumu a pozorovania, kde sú spísané vedomosti a skúsenosti v oblasti co-create. Príručka a materiály umožnia vzdelávacím inštitúciám, komerčnému prostrediu ako aj profesionálom po celej Európe šíriť túto metodológiu a rozvíjať svoje schopnosti v tejto oblasti.

Nižšie na stránke nájdete tieto materiály na stiahnutie:

 • Collective Creativity (EN/SK) je krátka príručka, v ktorej nájdete výsvetlenie kľúčových pojmov a základy toho, ako sa naučiť a pristupovať k metóde co-creation;
 • Co-create Handbook (EN), ktorý vám priblíži ako pristúpiť k workshopu zameranému na túto tému;
 • Co-create Curriculum (EN), ktoré zahŕňa vzdelávacie postupy a metodológie;
 • Co-design Best Practice Report (EN), kde si môžete prezrieť inšpirujúce príklady z medzinárodnej praxe;
 • Co-create Basics dokument spolu s videami môžete využiť pri prednáškach ako základné podporné materiály.

Design Sprint by CIKE

Okrem vyvíjania príručky a online materiálov v oblasti co-design, CIKE vzdeláva aj v oblasti design thinkingu a organizuje Design Sprint, kde si metodológiu participatívneho dizajnu aj prakticky vyskúšaš. Tento workshop tímovej metodiky učí rýchlo sa rozhodovať, efektívne otestovať produkt/službu a tvorivo riešiť problémy a príležitosti. Jej autorom je Jake Knapp z Google Ventures a ponúka inovatívne a tvorivé riešenia problémov aj firmám ako Twitter, Medium, iPhone, Google alebo Slack. My máme výborných facilitátorov Braňa Frka a Matúša Draganovského.

Dokumenty a odkazy

Ak más záujem začať systematicky využívať metodiku co-create/co-design, poprípade uvažuješ o Design Sprite pre teba alebo tvoju organizáciu, napíš nám.

Pre aktuálne info sleduj oficiálny web.

Chcem vedieť viac