City to City

UNESCO

O projekte

V roku 2020 vytvorilo mesto Košice a Creative Industry Košice spolu s ďalšími Kreatívnymi mestami mediálneho umenia UNESCO unikátnu príležitosť pre spoluprácu medzi umelcami a umeleckými kolektívmi z celého sveta. Týmto spôsobom chceme poukázať na umenie a kultúru ako na hnací motor udržateľného rozvoja v tomto neľahkom období.

Ciele

Cieľom projektu je povzbudziť umeleckú spoluprácu v online prostredí a prispieť k vzniku nových digitálnych diel. Dlhodobo chceme prispieť k naplneniu Cieľov udržateľného rozvoja a poukázať na dôležitú úlohu, ktorú zohráva kreativita a kultúra pri budovaní udržateľných miest a komunít. Chceme prezentovať kvalitné mediálne umenie, podeliť sa o svoje vedomosti a zručnosti, zapojiť verejnosť a profesionálov z iných odvetví do kreatívnych procesov, podporiť rozvoj sektora a zvýšiť povedomie o aktivitách Kreatívnych miest UNESCO.

Priebeh

Vybraní účastníci počas niekoľkých mesiacov pracujú vo dvojici alebo v tíme – City to City – na digitálnom projekte, ktorý reaguje na aktuálnu tému.

Zatiaľ čo v prvom ročníku spájala výsledné diela téma Human Responsibility, v druhom ročníku to bola téma PLAY!, v treťom Behavioral Change a štvrtý ročník spojil umelcov v téme Augmented Humanity.

Výstupy

Výsledné diela sú prezentované na online platformách a v rámci festivalov Kreatívnych miest mediálneho umenia UNESCO vrátane festivalu Art & Tech Days v Košiciach.

  • Rok 2023 spojil v online spolupráci v Košiciach pôsobiacu umelkýňu Martinu Jarinovú a juhokórejského umelca Mingua Kanga z Gwangju. Spoločne skúmali tému Augmented Humanity a v rámci Art & Tech Days festivalu odprezentovali svoj projekt Room of the Humanity, v rámci ktorého vznikli 3 diela: Point.humanism, Words a The heart beats.

 

  • Tretí ročník spolupráce v oblasti mediálneho umenia spojil v roku 2022 ďalšie dve kreatívne mestá UNESCO. Mišo Hudák z Košíc a Faiza Kracheni z Austinu hľadali dva mesiace odpovede na otázky súvisiace s témou Behavioral Change. Ich výsledná práca Born & Raised sa zamerala na pamäť ľudí a miest a na medzery a obmedzenia, ktoré teraz vytvára rastúca sila technológie.

 

  • V roku 2021 spolupracovala košická umelkyňa Ivana Durkáčová s Lucianom Rodriguez Arredondom z mexického Guadalajara. K téme Play! vytvorili spoločnný projekt PlaceHolder, webovú experimentálnu skúsenosť, ktorá využíva údaje o teréne a zvuky z centra miest Guadalajara a Košice na vytvorenie viacúrovňového bludiska, skúma koncepty globalizácie a simulovanej reality.

 

  • V roku 2020 spájala umelcov z Kreatívnych miest UNESCO téma Human Responsibility. Reminiscence Path je názov umeleckého diela, na ktorom budú spoločne pracovať košická media artová umelkyňa Beáta Kolbašovská a zvukový umelec Junichi Oguro z japonského Sappora. Spoločne vytvorili audiovizuálnu inštaláciu pomocou dát reflektujúcich život ľudí uprostred pandémie COVID-19.

Ďalšie projekty z kategórie 'UNESCO'

Identifikácia nových príležitostí pre rast a rozvoj KKP v Košiciach

Zistiť viac

Training for Artistic Activism – Artivism in the region

Zistiť viac

Najnovšie články