Viac info

City to City

O projekte

V roku 2020 vytvorilo mesto Košice a Creative Industry Košice spolu s ďalšími Kreatívnymi mestami mediálneho umenia UNESCO unikátnu príležitosť pre spoluprácu medzi umelcami a umeleckými kolektívmi z celého sveta. Týmto spôsobom chceme poukázať na umenie a kultúru ako na hnací motor udržateľného rozvoja v tomto neľahkom období.

Ciele

Cieľom projektu je povzbudziť umeleckú spoluprácu v online prostredí a prispieť k vzniku nových digitálnych diel. Dlhodobo chceme prispieť k naplneniu Cieľov udržateľného rozvoja a poukázať na dôležitú úlohu, ktorú zohráva kreativita a kultúra pri budovaní udržateľných miest a komunít. Chceme prezentovať kvalitné mediálne umenie, podeliť sa o svoje vedomosti a zručnosti, zapojiť verejnosť a profesionálov z iných odvetví do kreatívnych procesov, podporiť rozvoj sektora a zvýšiť povedomie o aktivitách Kreatívnych miest UNESCO.

Priebeh

Vybraní účastníci počas niekoľkých mesiacov pracujú vo dvojici alebo v tíme – City to City – na digitálnom diele, ktoré reaguje na aktuálnu tému. Zatiaľ čo v prvom ročníku spájala výsledné diela téma Human Responsibility, v druhom ročníku to bude téma PLAY!

Výstupy

Výsledné diela sú prezentované na online platformách a v rámci festivalov Kreatívnych miest mediálneho umenia UNESCO vrátane festivalu Art & Tech Days v Košiciach.

Otvorená výzva

Do 30. júna 2021 je otvorené prihlasovanie do druhej výzvy v rámci projektu City to City 2021: PLAY! Prihlásiť sa môžeš prostredníctvom elektronického formulára.

Minulé ročníky

 

V rámci iniciatívy City to City 2020: Human Responsibility vytvorili desiati umelci pracujúci vo dvojiciach 5 digitálnych umeleckých diel, ktoré reagujú na otázky týkajúce sa zodpovednosti človeka.

  • Reminiscence Path – Beáta Kolbašovská (Košice, Slovensko) a Junichi Oguro (Sapporo, Japonsko)
  • LIMBO – João Carlos Pinto (Braga, Portugalsko) a Sarah Degenhardt (Karlsruhe, Nemecko)
  • Cartography of the Stain – Gerardo Nolasco (Karlsruhe, Nemecko) a Paris Díaz (Guadalajara, Mexico)
  • Water Mirrors – Daniel Escobar (Calí, Kolumbia) a Mike Stubbs (York, Veľká Británia)
  • Margin of Error – Biin Shen (Changsha, Čína) a Liz Rodda (Austin, USA)

V prípade otázok nám pokojne napíš.

Napíš nám