City to City

UNESCO

O projekte

V roku 2020 vytvorilo mesto Košice a Creative Industry Košice spolu s ďalšími Kreatívnymi mestami mediálneho umenia UNESCO unikátnu príležitosť pre spoluprácu medzi umelcami a umeleckými kolektívmi z celého sveta. Týmto spôsobom chceme poukázať na umenie a kultúru ako na hnací motor udržateľného rozvoja v tomto neľahkom období.

Ciele

Cieľom projektu je povzbudziť umeleckú spoluprácu v online prostredí a prispieť k vzniku nových digitálnych diel. Dlhodobo chceme prispieť k naplneniu Cieľov udržateľného rozvoja a poukázať na dôležitú úlohu, ktorú zohráva kreativita a kultúra pri budovaní udržateľných miest a komunít. Chceme prezentovať kvalitné mediálne umenie, podeliť sa o svoje vedomosti a zručnosti, zapojiť verejnosť a profesionálov z iných odvetví do kreatívnych procesov, podporiť rozvoj sektora a zvýšiť povedomie o aktivitách Kreatívnych miest UNESCO.

Priebeh

Vybraní účastníci počas niekoľkých mesiacov pracujú vo dvojici alebo v tíme – City to City – na digitálnom diele, ktoré reaguje na aktuálnu tému. Zatiaľ čo v prvom ročníku spájala výsledné diela téma Human Responsibility, v druhom ročníku to bola téma PLAY! Tretí ročník spojil umelcov v téme Behavioral Change.

Výstupy

Výsledné diela sú prezentované na online platformách a v rámci festivalov Kreatívnych miest mediálneho umenia UNESCO vrátane festivalu Art & Tech Days v Košiciach.

Minulé ročníky

Ďalšie projekty z kategórie 'UNESCO'

Najnovšie články