Viac info

City to City

O projekte

V roku 2020 vytvorilo mesto Košice a Creative Industry Košice spolu s ďalšími Kreatívnymi mestami mediálneho umenia UNESCO unikátnu príležitosť pre spoluprácu medzi umelcami a umeleckými kolektívmi z celého sveta. Týmto spôsobom chceme poukázať na umenie a kultúru ako na hnací motor udržateľného rozvoja v tomto neľahkom období.

Ciele

Cieľom projektu je povzbudziť umeleckú spoluprácu v online prostredí a prispieť k vzniku nových digitálnych diel. Dlhodobo chceme prispieť k naplneniu Cieľov udržateľného rozvoja a poukázať na dôležitú úlohu, ktorú zohráva kreativita a kultúra pri budovaní udržateľných miest a komunít. Chceme prezentovať kvalitné mediálne umenie, podeliť sa o svoje vedomosti a zručnosti, zapojiť verejnosť a profesionálov z iných odvetví do kreatívnych procesov, podporiť rozvoj sektora a zvýšiť povedomie o aktivitách Kreatívnych miest UNESCO.

Priebeh

Vybraní účastníci počas niekoľkých mesiacov pracujú vo dvojici alebo v tíme – City to City – na digitálnom diele, ktoré reaguje na aktuálnu tému. Zatiaľ čo v prvom ročníku spájala výsledné diela téma Human Responsibility, v druhom ročníku to bola téma PLAY! Tretí ročník spojil umelcov v téme Behavioral Change.

Výstupy

Výsledné diela sú prezentované na online platformách a v rámci festivalov Kreatívnych miest mediálneho umenia UNESCO vrátane festivalu Art & Tech Days v Košiciach.

Minulé ročníky

 

Tretí ročník medzinárodnej virtuálnej spolupráce spojil mestá Košice a Austin. Svoj spoločný mediaartový výstup s názvom Born & Raised vytvorili na tému Behavioral Change a odprezentovali ho v rámci výstavy City to City počas Art & Tech Days and Conference 2022.

 • Born & Raised – Mišo Hudák (Košice), Faiza Kracheni (Austin)

Druhý ročník medzinárodnej spolupráce umelcov niesol názov City to City 2021: Play!  Trinásť umelcov vytvorilo 5 unikátnych diel, v ktorých rozmýšľali nad tým, ako môžeme využiť technológie k tomu, aby sme sa opäť dokázali hrať.

 • PlaceHolder – Ivana Durkáčová (Košice), Luciano Rodriguez Arredondo (Guadalajara)
 • BLUR – Jorge Ramos (Braga), Julien Gaillac (Enghien-les-Bains), Anna Kim (Gwangju)
 • The Portal ­– Yilin Wang (Changsha), Mauricio Díaz (Cali), Miyki Oka (Sapporo)
 • told-hold – Taeheon Lee (York), Meiyan Chen (Karlsruhe), ARCOS (Austin)
 • Highwave – Manuel Alejandro Jiménez Reyes (Toronto)

 

V rámci iniciatívy City to City 2020: Human Responsibility vytvorili desiati umelci pracujúci vo dvojiciach 5 digitálnych umeleckých diel, ktoré reagujú na otázky týkajúce sa zodpovednosti človeka.

 • Reminiscence Path – Beáta Kolbašovská (Košice, Slovensko) a Junichi Oguro (Sapporo, Japonsko)
 • LIMBO – João Carlos Pinto (Braga, Portugalsko) a Sarah Degenhardt (Karlsruhe, Nemecko)
 • Cartography of the Stain – Gerardo Nolasco (Karlsruhe, Nemecko) a Paris Díaz (Guadalajara, Mexico)
 • Water Mirrors – Daniel Escobar (Calí, Kolumbia) a Mike Stubbs (York, Veľká Británia)
 • Margin of Error – Biin Shen (Changsha, Čína) a Liz Rodda (Austin, USA)

V prípade otázok nám pokojne napíš.

Napíš nám