City to City 2021: PLAY!

O výzve

Po úspešnom prvom ročníku prináša mesto Košice a Creative Industry Košice spolu s ďalšími Kreatívnymi mestami mediálneho umenia UNESCO novú príležitosť pre profesionálnych a začínajúcich umelcov a umelecké kolektívy z celého sveta. Týmto spôsobom chceme poukázať na umenie a kultúru ako na hnací motor udržateľného rozvoja v tomto neľahkom období. Vďaka tejto iniciatíve prepojíme umelcov zo svetových miest, ktorí budú počas troch mesiacov pracovať v tímoch na digitálnom umeleckom projekte.

Téma

Zatiaľ čo v prvom ročníku spájala výsledné diela téma Human Responsibility, tento rok sa umelci vo svojej tvorbe zamerajú na tému PLAY! Ich úlohou bude adresovať nasledujúce otázky:

 • Môžu nám technológie (napr. umelá inteligencia v umení) pomôcť vybudovať udržateľnejšiu a kolektívnejšiu budúcnosť?
 • Ako nám môže kreativita pomôcť pri obnove našich miest, vzťahov a komunít a vytvoriť ešte lepšie prostredie pre život?
 • Pandémia COVID-19 významne zmenila spôsob nášho života, práce, vnímania umenia a kultúrneho dedičstva. Existujú nejaké nápady alebo koncepty, vďaka ktorým vieme zodpovednejšie formovať našu budúcnosť?
 • Vieme si predstaviť spravodlivejšiu a udržateľnejšiu budúcnosť?
 • Môžu nás technológie naučiť sa znovu hrať?
 • Čo sa stane, keď stlačíme tlačidlo Play?

Priebeh

Cieľom projektu City to City je povzbudziť spoluprácu medzi umelcami v online prostredí. Prepojíme ich počas štyroch stretnutí City to City LAB (C2C LAB), ktoré povedú mentori – kurátori z participujúcich miest. Tieto podujatia sú navrhnuté tak, aby vybraní účastníci hlbšie porozumeli téme, podelili sa o svoje nápady, spoznali nových ľudí a najmä svojich umeleckých partnerov. Medzi základné hodnoty, na ktorých projekt buduje, patrí medzikultúrna spolupráca, umelecká a mestská rozmanitosť, inovácie, solidarita a zdieľanie vedomostí i skúseností.

Každý úspešný uchádzač získa štipendium vo výške 2000 € na vytvorenie mediaartového alebo digitálneho diela v tíme v období september až november 2021. Výsledky rezidencií budú zdieľané na online platformách a prezentované v rámci festivalov Kreatívnych miest mediálneho umenia UNESCO.

Timeline

 • Uzávierka prijímania žiadostí: 30. júna
 • Vyhodnotenie: do 16. júla
 • Oznámenie výsledkov žiadateľom: do 19. júla
 • Oznámenie výsledkov verejnosti: 22. júla
 • C2C LAB 1: 3. augusta
 • C2C LAB 2: 10. augusta
 • C2C LAB 3: 17. augusta
 • C2C LAB 4: 24. augusta
 • Rezidencia: 1. september – 22. november
 • Prezentácia výsledných diel: do októbra 2022

Oprávnení žiadatelia

Do projektu sa môžu zapojiť profesionálni umelci, skupiny a kreatívci, ktorí sú spätí s jedným z Kreatívnych miest UNESCO (napr. miesto narodenia, aktuálneho pôsobenia) – Austin (USA), Braga (Portugalsko), Calí (Kolumbia), Changsha (Čína), Dakar (Senegal), Enghien-Les-Bains (Francúzsko), Guadalajara (Mexiko), Gwangju (Južná Kórea), Karlsruhe (Nemecko), Sapporo (Japonsko), Toronto (Kanada), Viborg (Dánsko), York (Spojené kráľovstvo) a Košice (Slovensko).

 


Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

FPU logo canva

Dokumenty a odkazy

Ďalšie projekty z kategórie ''

Identifikácia nových príležitostí pre rast a rozvoj KKP v Košiciach

Zistiť viac

Training for Artistic Activism – Artivism in the region

Zistiť viac

Najnovšie články