Learn more

City to City: Human Responsibility

O projekte

Deväť Kreatívnych miest mediálneho umenia UNESCO sa v roku 2020 rozhodlo vytvoriť inovatívnu online platformu pre umeleckú spoluprácu. Cieľom bolo podporiť umenie a kultúru ako hnací motor udržateľného rozvoja. Vďaka tejto iniciatíve vytvorili desiati umelci pracujúci vo dvojiciach – City to City – diela reagujúce na otázky týkajúce sa zodpovednosti človeka. Hľadali odpovede na tri dôležité otázky:

  • Bude technológia schopná vyriešiť všetky výzvy, ktorým budeme čeliť?
  • Vie nám umenie a empatické zmýšľanie dopomôcť k lepšiemu a zodpovednejšiemu využitiu technológií?
  • Môžeme robiť rozhodnutia v mene planéty?

Výsledné diela sú dostupné vo virtuálnej galérii a v Košiciach budú predstavené počas festivalu Art & Tech Days.

Výstupy

V rámci projektu vzniklo päť umeleckých diel:

  • Reminiscence Path – Beáta Kolbašovská (Košice, Slovensko) a Junichi Oguro (Sapporo, Japonsko)
  • LIMBO – João Carlos Pinto (Braga, Portugalsko) a Sarah Degenhardt (Karlsruhe, Nemecko)
  • Cartography of the Stain – Gerardo Nolasco (Karlsruhe, Nemecko) a Paris Díaz (Guadalajara, Mexico)
  • Water Mirrors – Daniel Escobar (Calí, Kolumbia) a Mike Stubbs (York, Veľká Británia)
  • Margin of Error – Biin Shen (Changsha, Čína) a Liz Rodda (Austin, USA)

 

 

V prípade otázok, nám pokojne napíš.

Napíš nám