In progress

CINEMA

O projekte

Projekt CINEMA – Creative Industries for New Urban Economies in the Danube Region sa zameriava na podporu regenerácie miest prostredníctvom spolupráce s kreatívnym priemyslom. Revitalizácia mestských oblastí a centier miest je kľúčovou výzvou pre sociálnu súdržnosť a konkurencieschopnosť v Dunajskom regióne. Transformácia priemyslu, zmena správania spotrebiteľov či suburbanizácia spôsobili opustenie centrálnych oblastí miest. Okrem toho je v každom regióne kreatívny priemysel kolískou inovácií s podceňovaným ekonomickým prínosom.

Tematické oblasti

Projekt sa zameriava na tri tematické oblasti:

  • revitalizácia prázdnych priestorov pre kreatívny priemysel
  • revitalizácia maloobchodu a malých podnikov v centrách miest
  • vytvorenie centier podpory pre kreatívny priemysel

Ciele projektu

Výsledkom projektu bude vytvorenie stratégie pre každú z pilotných lokalít. V Košiciach sa Creative Industry Košice a Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice zameriavajú na projekt Kreatívneho centra na Strojárenskej 3.

Partneri

Do projektu CINEMA sú zapojení partneri z 8 krajín: Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Rumunsko, Bulharsko, Srbsko a Moldavsko. Ide celkovo o 17 riadnych partnerov a 6 pridružených strategických partnerov.

 


Pojekt je financovaný z Danube Transnational Cooperation Program 2014-2020 (INTERREG).

cinema danube interreg

Projekt beží od 1. júla 2020 až do 31. decembra 2022. Viac info o projekte sa dočítaš na jeho oficiálnej stránke.

Chcem vedieť viac

Partneri