Viac info

CINEMA

O projekte

Projekt CINEMA alebo Creative Industries for New Urban Economies in the Danube Region má za cieľ prinavrátiť život do zanedbaných a opustených priestorov v centre miest s pomocou s kreatívneho priemyslu.

Revitalizácia mestských oblastí a centier miest je kľúčovou výzvou pre sociálnu súdržnosť a konkurencieschopnosť v Dunajskom regióne. Transformácia priemyslu, zmena správania spotrebiteľov či suburbanizácia spôsobili opustenie centrálnych oblastí miest. Okrem toho je v každom regióne kreatívny priemysel kolískou inovácií s podceňovaným ekonomickým prínosom.

Tematické oblasti

Projekt sa zameriava na tri tematické oblasti:

  • revitalizácia opustených priestorov pre kreatívny priemysel
  • revitalizácia maloobchodu a malých podnikov v centre miest
  • vytvorenie centier podpory pre kreatívny priemysel

Ciele projektu

Výsledkom projektu bude vytvorenie stratégie pre každú z pilotných lokalít. V Košiciach sa Creative Industry Košice a Agentúra na podporu regionálneho rozvoja zameriavajú na projekt Kreatívneho centra Košického kraja na Strojárenskej 3.

Partneri

Do projektu CINEMA sú zapojení partneri z 8 krajín – Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Rumunsko, Bulharsko, Srbsko a Moldavsko. Ide celkovo o 17 plnohodnotných partnerov a 6 pridružených strategických partnerov.

 


Projekt je financovaný z fondov EÚ (ERDF, IPA, ENI).

cinema danube interreg

Viac info o projekte sa dočítaš na jeho oficiálnej stránke.

www.interreg-danube.eu