CINEMA

Creativity for Business

O projekte

Projekt CINEMA (2020-2022) alebo Creative Industries for New Urban Economies in the Danube Region mal za cieľ skúmať spôsoby, akými vie kreatívny priemysel prinavrátiť život do zanedbaných a opustených priestorov v centrách miest. 

Revitalizácia mestských oblastí a centier miest je kľúčovou výzvou pre sociálnu súdržnosť a konkurencieschopnosť v Dunajskom regióne. Transformácia priemyslu, zmena správania spotrebiteľov či suburbanizácia, spôsobili opustenie centrálnych oblastí miest. Okrem toho je v každom regióne kreatívny priemysel kolískou inovácií s podceňovaným ekonomickým prínosom. 

Ciele projektu

Jednou z hlavných aktivít projektu bola príprava nástrojov a konceptov pre mestskú revitalizáciu  prostredníctvom kreatívneho priemyslu. Ich cieľom je posilnenie inovácii medzi kreatívnym priemyslom a mestskou ekonomikou. Konzorcium pripravilo 20 nástrojov zameraných na tri tematické oblasti: 

1. Nástroje pre tematickú oblasť: revitalizácia opustených priestorov pre kreatívny priemysel:

 • Dizajn výkladov: využitie kreatívnych návrhov pre výklady obchodov ako prvotný komunikačný impulz  
 • Konzultačný nástroj pre majiteľov nehnuteľností ohľadom neobsadených priestorov 
 • Budovanie networkingových aktivít: vytvorenie úspešného a udržateľného konceptu networkingových aktivít medzi kreatívnym priemyslom a potenciálnymi podporovateľmi 
 • Definovanie modelu spravovania: vývoj modelu riadenia pre koncept nového využitia priestorov, ktorý spojí rozličné oblasti podnikania 
 • Budovanie kreatívnej komunity v coworkingovom priestore
 • Stáže a mentoring pre mladých kreatívcov: finančné nástroje a  programy stáží 
 • Urban Changemakers: súťaž kreatívnych nápadov na nové formy využitia priestorov 
 • Storytelling pre nové koncepty priestorov: príprava a prezentácia informácie o potenciáloch kreatívneho využitia priestorov príťažlivým spôsobom 

2. Nástroje pre tematickú oblasť:  revitalizácia maloobchodu a malých podnikov v centre miest:

 • Voľné kancelárske priestory pre kreatívny priemysel (KP): nástroj na posúdenie voľných kancelárskych priestorov, 
 • Kreatívny voucher pre nové podniky: otvorená výzva pre získanie voucherov na konzultáciu ohľadom kreatívnej premeny a využitia neobsadených priestorov, 
 • Zdieľaj, zakús, predstav si – mobilizácia pre spoluprácu v kultúre a umení: vybudovanie kultúrnej a kreatívnej siete  a implementácia kreatívnych riešení 
 • Rasti a ukáž pokrok: rozvoj konceptu kreatívnych prezentácii v spolupráci s regionálnymi obchodníkmi a MSP, 
 • Co-Creation Lab – skoncentruj a založ: aktivity zamerané na posilnenie centrum mesta a malých podnikateľov a predajcov,  
 • Storytelling pre nových retailových a malých podnikateľov: príprava a prezentácia informácie o potenciáli nových myšlienok pre retail a malých podnikateľov atraktívnou formou 

3. Nástroje pre tematickú oblasť: vytvorenie centier podpory pre kreatívny priemysel:

 • Kompetenčné centrum pre podnikateľov: príprava špecifických služieb na podporu KP v umiestnených ich podnikateľského nápadu na medzinárodnej scéne. 
 • Hrdinovia kreatívnych inštalácií: rezidenčný program pre regionálnych a lokálnych umelcov vytvárajúci umelecké inštalácie. 
 • Online nástroj pre Podporné centrum KP: online nástroj pre regionálnych a lokálnych kreatívcov s širokou ponukou služieb, aby sa mohli vzdelávať v podporných finančných programoch, legislatíve, coaching atď, 
 • Prehľad o finančnej podpore: súčasť vyššie zmieneného nástroja ponúkajúceho podrobnejšiu radu o možnostiach financovania pre rozvoj a rozšírenie ich podnikateľskej aktivity. 
 • Youth Create : podpora interakcie a spolupráce medzi mladými (študentami) podnikateľmi v KP a miestnou/regionálnou komunitou. 
 • Storytelling pre Podporné centrá pre KP: príprava a prezentácia informácie o potenciáloch kreatívneho využitia priestorov príťažlivým spôsobom. 

Zrealizované aktivity

V Košiciach sa partneri – Creative Industry Košice n.o. a Agentúra pre podporu regionálneho rozvoja Košice n.o. zamerali na mapovanie kreatívnej komunity sústredenej okolo pripravovaného Kreatívneho centra Košického kraja na Strojárenskej ulici. V rámci aktivít pripravili facilitačné nástroje na budovanie kreatívnej učiacej sa komunity a realizovali stáže mladých kreatívnych študentov v zabehnutých organizáciách aktívnych v kreatívnom priemysle. Na záver  projektu pripravili lokálny akčný plán pre priestory 120 m2 co-workingového priestoru v budúcom Kreatívnom centre Košického kraja, ale vďaka svojej koncepcii je možné ho aplikovať aj v iných priestoroch, kde by mal fungovať co-working pre kreatívnych ľudí. 

 

Úspechy projektu

Projekt CINEMA sa po svojom ukončení dostal medzi finalistov prestížnej súťaže Regio Stars Awards 2023 v kategórii “Bližšie k občanom”. Bol jedným z dvoch programov, ktoré postúpili a boli financované z programu Interreg Danube Transnational Programme v roku 2023.

 

Partneri

Do projektu CINEMA sú zapojení partneri z 8 krajín – Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Rumunsko, Bulharsko, Srbsko a Moldavsko. Ide celkovo o 17 plnohodnotných partnerov a 6 pridružených strategických partnerov.

 


Projekt je financovaný z fondov EÚ (ERDF, IPA, ENI).

cinema danube interreg

Ďalšie projekty z kategórie 'Creativity for Business'

Identifikácia nových príležitostí pre rast a rozvoj KKP v Košiciach

Zistiť viac

Training for Artistic Activism – Artivism in the region

Zistiť viac

Najnovšie články